ทำนายฝัน 'สามเณร'

ฝันเห็น ฝันว่า สามเณร ฝันว่าได้เห็นสามเณรหรือมีสามเณรเดินเข้ามาในบ้าน ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภ ได้ของมีค่า หรือหากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรชาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สามเณร'

ฝันว่าได้เห็นสามเณรหรือมีสามเณรเดินเข้ามาในบ้าน ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภ ได้ของมีค่า หรือหากเป็นหญิงมีครรภ์จะได้บุตรชาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนทรายเข้าวัด พรม กระเป๋าเงิน ตบมือ คนบ้า ป้อมปราการ วิดน้ำ ข้าวสาร ติดเกาะ องค์กฐิน ฝันว่าส่งพัสดุ พวงกุญแจ ถอดเสื้อ กระต่าย ชะนี มหาสมุทร นกกาเหว่า ขอโทษผู้อื่น แมงมุม เดินเรือ ดาวอับแสง ได้พูดคุยกับเพื่อน แขนขาด เหยียบขี้ ไก่ฟ้า ปฏิทิน เปรต ตู้กับข้าว ได้ยินเสียงระฆัง ถูกจี้ ช่างปั้น นำฟองน้ำมาล้างจาน พูดโทรศัพท์มือถือ ฮิปโปโปเตมัส พริก อากาศทึบมืดมัว ไฮไฟว์ ( hi5 ) งานศพ ผีตายโหง บุตร มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เปิดผนึกซองจดหมาย ดับเทียน ถูกฉุด ตุ๊กแก เปิดร้านค้าขายสินค้า หมาคาบหม้อ โดด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เล่นฟองสบู่ เครื่องแต่งกาย คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ต้นกก ไวโอลิน ตำรวจ ชนไก่ เที่ยวซ่อง ฟาก คนกำลังถ่ายรูป ไข่เป็ด ให้มีดแก่คนอื่น วงกบ โรงพยาบาล แมลงวัน ชัยชนะ ทูต ปีศาจที่มีเขาและหาง เห็นที่นารกร้าง ถังขยะ ได้สวมแว่นตาดำ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ก้ามปู สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ธุรกิจ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เกิดความรู้สึกผิด บ่อน้ำใหญ่ กะโหลก กระจก ถูกสัตว์กัด เพศสัมพันธ์ บวงสรวง แก่นจันทร์ โฉนดที่ดิน คบบัณฑิต เก้าอี้ มารดา แก้วแตก เครื่องบูชา หญิงแต่งชุดสีขาว กิ่งก่าวิ่งไปมา จูบ กระดาษสี ตกปลากับญาติ ซื้อปลาทอง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด นุ่งผ้าขาว เสือตาย ลูกๆ ทำความผิด เป็นใบ้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น