ทำนายฝัน 'สายนาฬิกาข้อมือขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สายนาฬิกาข้อมือขาด คุณจะได้รับเคราะห์ได้โชคร้ายจากหน้าที่การงาน จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเอง บริวาร และคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายนาฬิกาข้อมือขาด'

คุณจะได้รับเคราะห์ได้โชคร้ายจากหน้าที่การงาน จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเอง บริวาร และคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขิม แม่ ผึ้งมากมาย ถ่อเรือ นั่งบนแคร่หาม แคร่ เบาะ แพรพรรณ น้ำเหลือง สายสร้อย หญิงเปลือยกาย ปี่ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน กรรมกร พระแก้วมรกต พระพิฆเณศ กินเลี้ยง สาวไส้ บันไดเลื่อน บาดแผล ผมร่วง ปืนใหญ่ ประหาร ฝ่าเท้า ตลับแป้งทาหน้า หญิง ชกต่อย เดินทางไปวัด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ม้าสีขาว อสนีบาต ซ้อมรบ ร่ม ศาล ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน หาบอุจจาระกลับบ้าน กรวยจราจร ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ให้ความกรุณา เครื่องเรือน กรน สุกร ขนคิ้ว แตกร้าว ยิงกา ไฮโล นำตาข่ายไปดักสัตว์ ยมทูต ตักบาตร ตำรวจ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า พร้า สุนัขหอน เมฆสีแดง กษัตริย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก น้ำพุสวยงาม ช้องผม เป็ดว่ายน้ำ ตาลปัตร ถุงน้ำร้อน ไฝ ขุดดิน เรือล่ม เดินหลงไปในป่าละเมาะ ตุ้มหู ขนมปังกรอบ กุ้งยักษ์ ซุกซ่อนของมีค่า ดาวตกจากท้องฟ้า ชุดว่ายน้ำ ลุยไฟ ชาวประมง เศรษฐี อาบน้ำฝน หมู ดื่ม ภรรยานอกใจ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ช้อนเปื้อน แก้วแตก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ลาวาภูเขาไฟ กระซิบกับเพื่อน ปืน ทำนบ หีบเปิดอยู่ การสร้างโบสถ์ ปราศจากอํานาจ ไข่มุก ช่างเงินทอง กินสายบัว ทูตชาวต่างชาติ ลูกเห็บตก ศพ เตาไฟ ทาสี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM