ทำนายฝัน 'สายนาฬิกาข้อมือขาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สายนาฬิกาข้อมือขาด คุณจะได้รับเคราะห์ได้โชคร้ายจากหน้าที่การงาน จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเอง บริวาร และคนรอบข้าง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายนาฬิกาข้อมือขาด'

คุณจะได้รับเคราะห์ได้โชคร้ายจากหน้าที่การงาน จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตนเอง บริวาร และคนรอบข้าง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปราสาท ตกลงไปในบ่อ เด็กอุ้มปลา ล้มละลาย คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ฝุ่นเข้าตา ศัตรู ธนูหัก เป็ดไก่ บิน (ตกลง) ถนน ทับทิม ถูกตัดขา ส่องกระจก รางรถไฟ คนถูกฉีดยา กรวยกรอกน้ำมัน จำนอง พริกไทย ฆ้อง แมลง นุ่งโจงกระเบน หวีหัก หีบสมบัติ ถูกฝังทั้งเป็น บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กริช พ่อหม้าย ไก่ออกไข่ กุมารเทพ แปรงฟัน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ดักนก ข่าวดีจากลูก ยิงปืน กินขนม ปอกเปลือกผลไม้ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ธรรมจักร ที่นอน ย่างเนื้อ บิณฑบาต ตำรา นักสืบ น้ำแข็ง เห็นบ่อร้าง กินเกินขนาด วิมาน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ฝุ่น รถยนต์ ไม้ไผ่ ถอด คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หวีผม มาลี ลูกปัด ภาชนะแตกร้าว ตกบ่อลึก รถไฟฟ้า นกพิราบ ตัวเองเป็นกรรมกร ต้นไม้ยืนต้นตาย นางกวัก นัยน์ตา ขโมย ผ้าห่ม รถบรรทุกศพ เมฆบังแสงอาทิตย์ กระดานดำว่างเปล่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ปลาทองที่ตายแล้ว ยากจน ช่อดอกไม้ เตาไฟ ทะเลาะกับคนรัก พระราชวัง ฮัจญ์ ตนเองทำความผิด ขี้เถ้าในเตาไฟ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน บัวสีขาว กินอาหาร แส้ บุคคลที่มีชื่อเสียง ฟองน้ำ เขื่อน ประตู พี่น้องทุบตีกัน โรงพยาบาล กระดาษสีขาว เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ นอนกับสาวสวย เลือกตั้ง สุนัขเข้ามาเลีย มวยผม ยืนบนลังไม้ เอามือตบต้นขาตัวเอง ข่าวดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM