ทำนายฝัน 'สายสนตะพาย'

ฝันเห็น ฝันว่า สายสนตะพาย ฝันเห็นสายสนตะพาย หรือได้จับต้องสัมผัสสายสนตะพายนั้น คุณจะได้รับข่าวจากเครือญาติที่อยู่แดนไกล หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างแดนจะมาเยี่ยมเยือน สายสนตะพายคือเชือกที่ใช้ร้อยจมูก วัว ควาย หรือเชือกที่ใช้สำหรับจูงวัว ควาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายสนตะพาย'

ฝันเห็นสายสนตะพาย หรือได้จับต้องสัมผัสสายสนตะพายนั้น คุณจะได้รับข่าวจากเครือญาติที่อยู่แดนไกล หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่อยู่ต่างแดนจะมาเยี่ยมเยือน สายสนตะพายคือเชือกที่ใช้ร้อยจมูก วัว ควาย หรือเชือกที่ใช้สำหรับจูงวัว ควาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นฟุตบอล สวดมนต์ อาบน้ำ กินเนื้อเป็ด ยอดตึกสูงทรงกลม เคี้ยวดิน กล้วยไม้ ฮัจญ์ กวาด คดข้าวเย็นกิน ได้ยินเสียงปืนใหญ่ หลุม รักสามีตัวเอง หลงรักสามีคนอื่น เคารพ คำนับ แม่หม้าย เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เล่นฟองสบู่ ร่มหัก เครื่องขยายเสียง จีวร ภรรยาหนี กองดิน เสือกัดตัวเอง กินพริก ช่างปั้น สวมเสื้อขาด แฟนนอกใจ ผู้หญิงตบผู้ชาย ดวงอาทิตย์ตก ฆาตกรรม วอ ตกกระ เดินไปบนเนินเขา ถั่ว แขนหัก มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม โต๊ะรับประทานอาหาร ต่อสู้กับเด็ก เดินละเมอ ไฟไหม้บ้าน บัว บ่อน้ำ ทะเลาะกับคนรัก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ล้างเท้า ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ถูกฝังทั้งเป็น ย้อมผม อยู่ในอาการเร่งรีบ ลิฟต์ เบี้ย ซาบซึ้งใจ ฮวงซุ้ย รถไฟ กระต่ายหลายตัววิ่ง ขี่หมู เที่ยวบ่อนการพนัน ญาติทำความผิด สีฟ้า ข้าวเปลือก พระเจ้าแผ่นดิน เมือง หม้อข้าว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ทาเล็บ เชื้อเชิญ ไฟ เหยียบอุจจาระ หนู เดินทางไปทิศตะวันออก โครงกระดูกสัตว์ ศีล นองเลือด กินน้ำผึ้ง ฝาหม้อ กงเกวียน อ่างน้ำ ซองจดหมายสีขาว ต่อสู้ กองไฟ เทวดา กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) คนตายในบ้าน ใส่บาตร ภรรยานอกใจ มวยผม กษัตริย์ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไกด์ หงอนไก่ หมอก กกกอด ช่วยคน รักกับนักบินหญิง งานฉลอง ปล่อยออกจากคุก ตัวเองมีผมหงอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM