ทำนายฝัน 'สายสร้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า สายสร้อย ฝันว่าได้สวมสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ ทำนายว่าจะได้พบคู่ครอง เพศตรงข้ามที่เราพึงพอใจ และหากเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ ทำนายว่าลูกใน ครรภ์จะเป็นหญิง หรือหากว่าผู้ฝันเป็นชายก็จะมีความสุขในชีวิต มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายสร้อย'

ฝันว่าได้สวมสร้อยคอหรือสร้อยข้อมือ ทำนายว่าจะได้พบคู่ครอง เพศตรงข้ามที่เราพึงพอใจ และหากเป็นหญิงที่ตั้งครรภ์ ทำนายว่าลูกใน ครรภ์จะเป็นหญิง หรือหากว่าผู้ฝันเป็นชายก็จะมีความสุขในชีวิต มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มหาสมุทรมีพายุ นกยูง ข่มขืนคนอื่น เต่า ชุดว่ายน้ำ ใยแมงมุม มีดหาย ตบแต่ง คนเมา กลางคืน ฆาตกรรม ขอบคุณ ลุยไฟ บิน (ตกลง) ดับเทียน บ่อน้ำใหญ่ รดน้ำ แผนผัง ฟันโยก บัญชี นายกรัฐมนตรี ผลจันทร์ ( พืช ) จับกัง กุหลาบ ประกายไฟ อักษรย่อ ฤดูฝน ทำร้าย ซื้อไม้กระดาน สายสร้อย มรดก เพื่อนที่ตายไปแล้ว คนแคระ กระดานดำมีข้อความ ซองจดหมายสีฟ้า ฟ้ายามเมฆครึ้ม กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า สาวไส้ เล่นฟองสบู่ กินผลไม้แฝด ถูกตัดศีรษะ กระเป๋าเงิน กระแสน้ำ คดีฟ้องร้องกัน กินอาหาร ถอด หิมะเกาะบนกิ่งไม้ พระเจ้า เพลิง ปีนข้ามกำแพง มุดใต้ถุน บาดเจ็บ แก้ม ฉาบ ทะเลทราย ภรรยามีครรภ์ แสงสว่าง ปลา เห็นรองเท้าเก่า รักตัวเอง ฟันหลุด เก็บผลมะม่วง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เครื่องจักรไม่ทำงาน กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เดินเล่นในสวนสวย ถั่วงอก ทีปังกรรัศมีโชติ ปฏิทิน สุริยคราส กล่าวหา ผลักประตู เจดีย์ มีโชคลาภ ถูกน้ำร้อนลวก กินอาหารเจ โฆษก ถูกจี้ สบู่ กก เดินไปตามท้องถนน อาเจียน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เดินอยู่ในป่า ชฎา ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ถูกตัดมือ รัฐประหาร เต้าฮวย ล็อกประตู ชกมวย ธรณีสูบ เงื่อน ข้อมือหัก ดื่มน้ำฝน พังพอน กินหมูกะทะ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เดินร่วมทางกับโจร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM