ทำนายฝัน 'สายสะพาย'

ฝันเห็น ฝันว่า สายสะพาย ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายสะพาย'

ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธงชัย จับก้อนหิน โยงเรือ ขนมปังกรอบ เหงื่อ ดอกซ่อนกลิ่น นอนบนเตียง เดินรอดราวผ้า ดื่มน้ำจากแก้ว ผึ้งทำรังในบ้านของเรา หิมะตกในฤดูร้อน แจวเรือ พระ ปีนข้ามกำแพง ถูกต่อต่อย โทษ ฉลาด มาเฟีย ภิกษุณี ตัดเล็บ ตะกร้าไม้ ผีตายโหง ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ประตูกำลังถูกไฟไหม จรเข้ ยารักษาโรค ถูกสวมกุญแจมือ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ได้สวมแว่นตาดำ กอไผ่ ได้พูดคุยกับเพื่อน โคมไฟหรือโคมตะเกียง ม้าสีดำ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กินอุจจาระ ขี้ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผลักของหนัก รวงข้าว ของขวัญ ห่าน บวชพระ ใต้ถุน ฝูงกบ จำนวนมาก คนรักได้รับบาดเจ็บ สวรรค์ ธารน้ำ สายนาฬิกาข้อมือขาด บุคคล ยิ้ม ดวงอาทิตย์ตก สติ รถยนต์ ขันตักน้ำ กล้องถ่ายรูป หนามตำ ปล่อยนก ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า น้ำล้นเขื่อน สุนัขคาบหม้อ กงจักร ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ครอบครัว มุดรั้วลวดหนาม รักใครบางคนมากๆ ตรอกซอกซอย ทำตัวเองบาดเจ็บ หม้อ ภรรยามีครรภ์ เครื่องแบบทหาร กินเลือด เกณฑ์ทหาร ธูปเทียน ดม น้ำลาย ธง แต่งงาน เห็นคนเปิดประตู เห็นที่นารกร้าง รัศมี ฉีกกระดาษ ญาติ ทรมานคนอื่น งานวัด งานศพ ถูกโจรชิงทรัพย์ สัปเหร่อ น้ำตา หมัดกัด คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ตู้อาหาร บ้านไฟไหม้ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ดวงอาทิตย์มืดมัว นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง รถเข็นศพ รางรถไฟ โฆษณา ส้มตำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM