ทำนายฝัน 'สายสะพาย'

ฝันเห็น ฝันว่า สายสะพาย ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายสะพาย'

ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ นกนางแอ่น กฐิน กัดลิ้น ตะกร้าพลาสติก ทหารเข้าบ้าน คำนับ คางคก ถูก แตน-ต่อ ต่อย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก หัวนก หงส์ กรวยจราจร มีความปรารถนา ปลา คนตกนรก ร้านค้า ทาเล็บ กินข้าวบนใบบัว นอนเล่นกลางดิน โฉนดที่ดิน ถูกข่มขืน ช้อนทอง ขี้เถ้าในเตาไฟ เดินเร็วๆ หมากัด ก่อสร้าง เซรุ่ม ทอผ้า ฟาง ยกโทษ ระเบิด การรับรางวัล เข็มแทง จักรยาน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กาน้ำร้อน กินไก่ ธารน้ำตก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นกเกาะหลังงู สาวไส้ ฝูงคนจำนวนมาก เลือดออกทางช่องคลอด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด หน้าอก แร้งเกาะหลังคาบ้าน เผาขยะ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา พระพุทธบาท เห็นคนโดนแทง แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ไซเรน นกร้อง ปีนข้ามกำแพง พระอรหันต์ ก้อนหิน โบดำผูกคอตนเอง อ้อย หญิงแปลกหน้า กระโดดจากที่สูง ถูกขัง ตะกร้อ ทอดทิ้งภริยา หมากรุก น้ำล้นเขื่อน ฝั่ง ดารา ประกันตัว มีหางงอก ภาพวาด แม่หม้าย แมวออกลูก กรอบรูป ส้มตำ ผ้าพันคอ นกกระจิบ กระจาบ บริโภคเนื่อสุกร จอก อุ้มลูกหมา เครื่องลายคราม ขนมเข่ง ตกทะเล ถูกตีหู ศีรษะมีเหา งง ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย อทิตยาทรกิติคุณ ดาวอับแสง แมวข่วน ของขวัญ จมูกแหว่ง จุดเทียน ผลไม้ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ชายหนุ่ม ช่างเหล็ก ล็อกประตู ขัดแย้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM