ทำนายฝัน 'สายสะพาย'

ฝันเห็น ฝันว่า สายสะพาย ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายสะพาย'

ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกไล่ออกจากงาน จับปิ้ง จูบสัตว์เลี้ยง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เครื่องขยายเสียง สุสาน มองนํ้าตกกับคนรัก ถูกฉ้อโกง มองดูเหว ถูกตัดใบหู ผม เดินทางไกล ทะเลทราย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ตะกวด ฝนครึ้ม เป็นแผลที่คอ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ชัยชนะ ตราสัง ส่องกระจก ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ บ้านพัง ลายแทง ผลจันทร์ ( พืช ) กริช ฮ่องเต้หรือฮองเฮา นุ่งชุดขาว ถอดเครื่องประดับ ผักกาด สินบน พระแก้วมรกต จรวดไฟ จุดไฟแล้วดับ นั่งรถไฟ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หมีทำร้าย เตียง ไพ่ ขวัญ กุมารเทพ เด็กทารก ไข่ไก่ ดนตรี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ โกรธ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ทะเลาะกับเพื่อน ได้เป็นเจ้าสาว พระโพธิสัตว์ เห็นไม้กระดาน อาเจียนเป็นหนอง ตู้หนังสือ ชลธาร ไฟไหม้ปราสาท มีผู้นำม้ามาให้ เก็บเกี่ยวข้าวในนา ตัดผมสั้น ม่าน ตีงู เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ผ้าขาว ปอกเปลือกผลไม้ บอลลูน สมุด มือตัวเอง ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น รังผึ้ง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ก้อนหินตก แหวนหาย ขุดถ่านหิน เป็นคนปรุงอาหาร จิ้งเหลน ถีบจักรเย็บผ้า มัจฉา ก้างปลาติดคอ ฆ่าตัวตาย บอลลูนตก ปราสาท เขากวาง นอนเล่นกลางหาดทราย จับก้อนหิน รถไฟ ตักบาตร คิดถึง เครื่องปั้นดินเผา อากาศบริสุทธิ์ มะพร้าว ไฟไหม้ มนต์ อยากตาย ไก่แจ้ เกณฑ์ทหาร ตกกองไฟ ผลักของหนัก เดินอยู่ในสุสาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM