ทำนายฝัน 'สายสะพาย'

ฝันเห็น ฝันว่า สายสะพาย ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สายสะพาย'

ฝันเห็นสายสะพาย หรือ ฝันว่าได้สวมสายสะพาย คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ขันตักน้ำ ต้นกัลปพฤกษ์ รักชาติ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ผ้าฝ้าย เงาะป่า กระดานดำว่างเปล่า เรือน ขุดดิน เครื่องลายคราม เดินทางไกล หญิงแปลกหน้า แมลง งูเผือก ยุ้งข้าว เข่า นั่งราชรถ ล้างเท้า น้ำลาย โบดำผูกเสาบ้าน เหยียบอุจจาระ ฆ่าศัตรู ติดคุก ธงสามเหลี่ยม ฏีกา จูบเด็กเล็ก ผู้หญิงโพกผ้า แคร่ ดื่มน้ำชา ครัว วิ่ง ขนมชั้นหลากสี กอดรัด กรง ทอดทิ้งภริยา กุญแจ เพื่อนที่จากไปไกล วิ่งออกกำลังกาย ตาลปัตร กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ได้รับเงินบริจาค นั่งบนเตียง ฟองน้ำ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ขี่นางโค ไหล่เจ็บ ชาวประมง ขโมยทรัพย์สมบัติ จับปิ้ง เศรษฐี เหี้ย ช่วย แกงการู เทวดา ช้อน ไม้ไผ่ สายสร้อย รถไฟฟ้า เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เดินทางไปมหาสมุทร กระโปรงเก่า เมาสุรา สายสนตะพาย ผึ้งต่อย กินปลาหมึก เณรหางนาค เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ดับเทียน กระแต ถูกปล้น ทาก เห็นเหรียญสตางค์ ปลาหมึกหลายตัว เอทีเอ็ม สุกร กลืนเมฆ ตัวเองเป็นกรรมกร การผ่าตัด ได้ยินเสียงระฆัง โคเข้าบ้าน ร่ม นกเขา ดอกกุหลาบ บ้านเก่า ต่อสู้กับปีศาจ คลอดลูกก่อนกำหนด แมงป่อง ตกเลือด กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ทหาร รากไม้ ลิฟต์ พู่กัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คนแต่งชุดสีดำล้วน สุกรกลายเป็นคน เด็กอุ้มปลา ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM