ทำนายฝัน 'สารภาพต่อหน้าเพื่อน'

ฝันเห็น ฝันว่า สารภาพต่อหน้าเพื่อน ฝันว่าสารภาพต่อหน้าเพื่อน คุณจะประสบความสำเร็จครั้งใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สารภาพต่อหน้าเพื่อน'

ฝันว่าสารภาพต่อหน้าเพื่อน คุณจะประสบความสำเร็จครั้งใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเฉือนเนื้อ กษัตริย์ ครัว ไม้ไผ่ ตะไคร้ บ้านไฟไหม้ มีโชคลาภ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ใช้ผ้าโพกศีรษะ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ดักนก งูกินสัตว์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) รถไฟฟ้า ลูกแก้ว ผดุงครรภ์ ไมโครโฟน แดด ยกของหนัก ชลธาร เครื่องชั่ง ร้านค้า ซื้อขาย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา กระสือ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ไต่เขา ลมหายใจมีกลิ่นหอม ประเทียบ เลือกผัก จาน ดาวตกจากท้องฟ้า ถูกตีหู เกณฑ์ทหาร ประเจียด ฝนหยุดตก กระรอก หน้าอก ริมฝีปาก กัลปพฤกษ์ ทุ่งโล่ง จมูกขาด ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก แตงโม นกเกาะหลังงู ตารอบตัว สารภี ความร่าเริง เพื่อน มู่ลี่ ป่าช้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก นํ้าพุที่พุ่งสูง แล่นเรือผ่านเกาะ ฆ่าวัว ผู้หญิงตั้งครรภ์ ได้เป็นเจ้าสาว ขับรถ คอบิด ปล่องไฟ อิฐ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เปลหามคนเจ็บ เป็นคนผอมบาง กรงนก วันเกิด มรกต ลูกประคำ แหวนหาย ฝังศพ รองเท้า คอมพิวเตอร์ องค์พระ บรรพบุรุษ กระแต น้ำฝน ตกต้นไม้ ใบลาน พูดสนทนา ผักกาด แทงตัวเอง นั่งนับลูกประคำ เขียนหนังสือ งูกัด สงคราม ตู้เย็น เปิดผนึกซองจดหมาย ถูกผีหลอก กินเนื้อเป็ด กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ได้ตีกลอง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ปืน ของกำนัล ลำคลอง นาเกลือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM