ทำนายฝัน 'สำลี'

ฝันเห็น ฝันว่า สำลี ฝันเห็นสำลี หรือนุ่น หรือได้จับสิ่งใดที่มีน้ำหนักเบา มีลักษณะ คล้ายปุยนุ่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่นำมาบอก และจะ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สำลี'

ฝันเห็นสำลี หรือนุ่น หรือได้จับสิ่งใดที่มีน้ำหนักเบา มีลักษณะ คล้ายปุยนุ่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่นำมาบอก และจะ มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นาฬิกาข้อมือเสีย งูเลื้อย หวีเสนียด แก่นจันทร์ บันไดกว้างๆ กินสายบัว ตกจากดาดฟ้า สามเณร น้ำมันก๊าด ผ้าฝ้าย เดินสะดุดหกล้ม กวาด ความรังเกียจ แผ่นดินแยกออกจากกัน กวาง ผู้หญิงตบผู้ชาย ไข่ไก่ ปลิงดูดเลือด ภิกษุณี ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด สูบ จับก้อนกรวด ก้อนทราย นอนในเรือ ที่พึ่ง เหยี่ยว ธงบนบ้าน ปัสสาวะรดที่นอน หน้าต่าง ถูกตัดศีรษะ จุดเทียน เสาตกน้ำมันในบ้าน หญิงโสเภณี ดาบ ทอดผ้าป่า ร้องรำทำเพลง กำไลข้อมือ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ปลูกต้นไม้ ขี่ควาย หัวเราะ รถจักรยาน นกพิราบ ปลวกขึ้นบ้าน กาบินเข้ามาในบ้าน โกนหนวด ตกหน้าผา สมอเรือ ถากไม้ ยื้อแย่ง โกนขนหน้าแข้ง ตาหลายคู่ กลืนเมฆ แสงสว่าง โรงแรม ป่วยลงท้อง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฟันปลอม สนามหญ้า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ขี่กระบือ เห็นคนเดินละเมอ ผ้าไตรจีวร พระพิฆเณศ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ศาลา หลงรักสามีคนอื่น ผึ้งมากมาย ผ่าท้อง เด็ดพริกออกจากต้นพริก ขอนไม้ ลูกแก้ว ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ทาสี ตะเกียง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ อยู่ในอาการเร่งรีบ ล้างเท้า ได้ยินเสียงกลอง ภาชนะ ดอกซ่อนกลิ่น จับ ผิงไฟ สายสนตะพาย เงื่อน ธงบนเรือ เห็นกล้วย ตบมือ ไก่ออกไข่ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น โกรธ กษัตริย์ แมวสีขาว ถูกหวายรัด บ่อน้ำใหญ่ ผ้าขาว นุ่งผ้าสีชมพู ฆ่าหมัด ซองจดหมายสีแดง ปริญญาบัตร นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM