ทำนายฝัน 'สำลี'

ฝันเห็น ฝันว่า สำลี ฝันเห็นสำลี หรือนุ่น หรือได้จับสิ่งใดที่มีน้ำหนักเบา มีลักษณะ คล้ายปุยนุ่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่นำมาบอก และจะ มีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สำลี'

ฝันเห็นสำลี หรือนุ่น หรือได้จับสิ่งใดที่มีน้ำหนักเบา มีลักษณะ คล้ายปุยนุ่น ทำนายว่าจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องที่นำมาบอก และจะ มีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ๊กตา เห็นกระดุม กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ค้าขายต่างเมือง หย่า ไฟ ไว้ทุกข์ เรียก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถูกวิ่งราวทรัพย์ เสียเงิน เขากวาง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ดอกไม้ ไม้กางเขน วิ่งหนีผู้ร้าย ตำหนัก เห็นกองไม้กระดาน กาบินเข้ามาในบ้าน มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ทะเลาะกับภรรยา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ตุ๊กแก หนอนไต่ตามร่างกาย โคไล่ขวิดคน นำอุจจาระกลับบ้าน ภูเขาไปกำลังระเบิด สามเณร ผมถูกตัดให้สั้น แกงการู น้ำแข็ง การรับรางวัล ทุเรียน ต้นโพธิ์ สามีนํ้าตาตก คุก ตะราง ถูกโยนลงทะเล โสมสวลี แสงสว่าง ลายแทง ชฎา คนฆ่าสัตว์ ตะกร้อ สร้อยคอ เจ็บปวดตามร่างกาย ไข่มุก ยืนบนลังไม้ ดื่มนม นก วิมาน ได้ยินเสียงกระดิ่ง ขิม แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ไพ่ ญาติ ธงชัย เลือกตั้ง ฤกษ์ดี จับก้อนกรวด ก้อนทราย ตู้เซฟ น้ำเต้า เชื้อเชิญ เล่าเรื่องตลก ถ้วยรางวัล กระเทย ซองบุหรี่ กอไผ่ นุ่งผ้าใหม่ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย สถานีขนส่ง โบว์ดำผูกเสาบ้าน ซองจดหมายสีขาว ยันต์ ผ้าแพร ปากเปื่อย ได้รับต่างหู ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า สุนัข ข่มขืนคนอื่น ภรรยามีลูก ธนูหัก เพชรนิลจินดา ตกใจจนสะดุ้ง กินผัก เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ทิวเขา ตะขาบ มาเฟีย น้ำฝน อาบน้ำ ต้นไม้แห้ง หาบขี้กลับบ้าน เล่นน้ำฝน สู้กับเสือ แล้วชนะ รับประทานอาหาร กินเลี้ยง ม้าสีขาว จับกระต่าย ขโมยเงิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM