ทำนายฝัน 'สิงโต'

ฝันเห็น ฝันว่า สิงโต ฝันเห็นสิงโต คุณจะมีอำนาจราชศักดิ์ การงานที่ทำอยู่จะมีผู้ให้การสนับสนุน ถ้าคุณฝันว่าสิงโตจะทำร้ายคุณ แต่ทำร้ายมิได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากคุณฝันเห็นสิงโตถูกมัด คุณจะหมดศัตรู และหากฝันว่ากินเนื้อสิงโต คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งฐานะ ถ้าฝันว่าได้ขี่หลังสิงโต จะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สิงโต'

ฝันเห็นสิงโต คุณจะมีอำนาจราชศักดิ์ การงานที่ทำอยู่จะมีผู้ให้การสนับสนุน ถ้าคุณฝันว่าสิงโตจะทำร้ายคุณ แต่ทำร้ายมิได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากคุณฝันเห็นสิงโตถูกมัด คุณจะหมดศัตรู และหากฝันว่ากินเนื้อสิงโต คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งฐานะ ถ้าฝันว่าได้ขี่หลังสิงโต จะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ เพชรรัตนราชสุดา สารภาพต่อหน้าเพื่อน ท่อน้ำ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง สามง่ามสำหรับแทงปลา แกะสลักรูปปั้น ล้มลงไปในหลุมลึก ขนตาร่วง กัดคน ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กุลี ลูกเห็บ ถังขยะ ตัวเลข กระป๋องนม กำลังขับรถ ขโมยอาหาร เซรุ่ม โกนขนหน้าแข้ง ถ่ายขี้ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ดาบ ป่า พู่กัน ปลูกบ้านต้นไม้ กวางดำ สตางค์ แก้บน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฏีกา ถูกผีหลอก พนัน ขนมชั้น สุกรตายเอง ผ้าเช็ดหน้า ที่นอน ความดีความชอบ เรือนแพ ฝาหม้อ ทอดแห ตู้หนังสือ รับประทานเครื่องเทศ สาหร่าย ข้อเท้าเจ็บ จานแตก ถูกตำหนิ พระพุทธเจ้า คอบิด ชนะ รถยนต์ ล้มเหลว วัวควาย ส่องกระจก เฆี่ยนตีผู้อื่น ไม้กวาด ตกเหว คางคก แจกันคู่ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เห็นบ่อร้าง กลางคืน กระหายน้ำ ขมิ้น สุนัขหอน ขนนกสีดำ ฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ไฟ แมลงปอ ผ้าโพกหัว ดื่มสุรา ภรรยาทิ้ง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ก้น ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย มีความปรารถนา ฆ่าไก่ ดื่มน้ำฝน บิน (สูงขึ้น) อ่างน้ำ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ปราสาทเล็กๆ ช่างแกะสลัก เจ็บปวด ฉี่รดกำแพง ตัดต้นไม้ ค่ำคืน นอนบนกองฟาง มดรุมเป็นกลุ่มๆ บวงสรวง กินเนื้อย่าง ผมถูกตัดให้สั้น ฉัน ( กิน ) กอดตุ๊กตา จุดไฟ เรือแล่น ทองคำก้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM