ทำนายฝัน 'สิงโต'

ฝันเห็น ฝันว่า สิงโต ฝันเห็นสิงโต คุณจะมีอำนาจราชศักดิ์ การงานที่ทำอยู่จะมีผู้ให้การสนับสนุน ถ้าคุณฝันว่าสิงโตจะทำร้ายคุณ แต่ทำร้ายมิได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากคุณฝันเห็นสิงโตถูกมัด คุณจะหมดศัตรู และหากฝันว่ากินเนื้อสิงโต คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งฐานะ ถ้าฝันว่าได้ขี่หลังสิงโต จะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สิงโต'

ฝันเห็นสิงโต คุณจะมีอำนาจราชศักดิ์ การงานที่ทำอยู่จะมีผู้ให้การสนับสนุน ถ้าคุณฝันว่าสิงโตจะทำร้ายคุณ แต่ทำร้ายมิได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากคุณฝันเห็นสิงโตถูกมัด คุณจะหมดศัตรู และหากฝันว่ากินเนื้อสิงโต คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งฐานะ ถ้าฝันว่าได้ขี่หลังสิงโต จะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินสะดุดหกล้ม สร้อยข้อมีชำรุด ปากกา วิดน้ำ โค่นต้นไม้แก่ กงจักร ถูกฝังทั้งเป็น บวม ฟาก ฝังศพ เอามือตบต้นขาตัวเอง รุ้งกินน้ำ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ดราฟต์ บุคคลที่เป็นคนร้าย ปลูก เงินกู้ ขุด สัมผัสกรวดทราย แร้งเกาะหลังคาบ้าน โถส้วม แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน โทรศัพท์ ลายแทง กา ปี่ แผล ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ลอยกระทง จับนก รากไม้ ฝีขึ้นตามร่างกาย ก้างปลาติดคอ แต่งงาน ทารกดูดนมคุณ ตู้ไปรษณีย์ เป็นไข้ แมวดำ แกะเปลือกหอยรับประทาน ศัสตราวุธ กระสอบข้าวสาร อรุณ เรือจอด โล่รางวัล ถูกตีหู เด็กผู้ชายสู้กัน กรรมกร ฆ่าเต่า เห็นประตูเมือง เครา หมาก ไฟไหม้บ้าน เกือก ปอกเปลือกผลไม้ ฆ่าผึ้ง ปีศาจที่มีเขาและหาง เครื่องครัว ย่าง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เปื้อน เด็ดพริกออกจากต้นพริก ดวงอาทิตย์ตก พิมพ์ เครื่องศาสตราวุธ โลกแตก กลอง ความลับ มีปากเสียงภายในครอบครัว โบว์ดำผูกเสาบ้าน ทหารเข้าบ้าน ป่า เขากวาง ฆ่านกกระจิบ ถีบจักรยาน เลี้ยงกุมารทอง ทะเลาะ พูดคุยกับเจ้านาย ฤดูร้อน พี่น้อง พนัน ภรรยาออกจากบ้าน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เล่นตะกร้อ กระหายน้ำ หญิงชรา ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เปลือย ตัวเองเป็นชู้ ฆ่าศัตรู ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โซ่ กาน้ำร้อน มดหรือแมลง หม้าย พานทอง นกต่อสู้กัน ธง ธารน้ำตก นำอุจจาระกลับบ้าน เดินอยู่กลางทุ่งนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM