ทำนายฝัน 'สิงโต'

ฝันเห็น ฝันว่า สิงโต ฝันเห็นสิงโต คุณจะมีอำนาจราชศักดิ์ การงานที่ทำอยู่จะมีผู้ให้การสนับสนุน ถ้าคุณฝันว่าสิงโตจะทำร้ายคุณ แต่ทำร้ายมิได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากคุณฝันเห็นสิงโตถูกมัด คุณจะหมดศัตรู และหากฝันว่ากินเนื้อสิงโต คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งฐานะ ถ้าฝันว่าได้ขี่หลังสิงโต จะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สิงโต'

ฝันเห็นสิงโต คุณจะมีอำนาจราชศักดิ์ การงานที่ทำอยู่จะมีผู้ให้การสนับสนุน ถ้าคุณฝันว่าสิงโตจะทำร้ายคุณ แต่ทำร้ายมิได้ จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากคุณฝันเห็นสิงโตถูกมัด คุณจะหมดศัตรู และหากฝันว่ากินเนื้อสิงโต คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งฐานะ ถ้าฝันว่าได้ขี่หลังสิงโต จะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องปั้นดินเผา เต่าทอง คนขาพิการ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก นั่งจับเจ่า ปล่อยเต่า บุตร ฝาด ตะเกียง แผล ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย จิ้งเหลน ลับ ช่างเงินทอง ได้พูดคุยกับเพื่อน ฝาหม้อตกลงพื้น สามีตาย เครื่องบูชา หูขาด กินหัวสุกร พลอยหลากสีสัน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ปลูกบ้าน พายเรือตามลำพัง จดหมาย ฟังเทศน์ฟังธรรม เอทีเอ็ม ตะโพน อินทรี มะลิ นาฬิกาปลุก น้ำแข็ง ทอผ้า กินองุ่น กา ฝนตั้งเค้า กระโปรงใหม่ ว่าว สายนาฬิกาข้อมือขาด เศษอาหาร ยกของหนัก นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ งวงช้างรัดตัว ตะไกร เครื่องบินตก คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เฉาก๊วย ล้างบ้าน สวมชุดเจ้าสาว น้ำค้าง ได้ตีกลอง โบสีดำ กระเป๋า สะอึก ถูกวิ่งราวทรัพย์ ฝา มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ถั่วงอก ย้อมผม ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ตลับแป้งทาหน้า ศีรษะล้าน เพื่อน กินสายบัว ส่องกระจก สร้อยข้อมือ เป่าลูกโป่ง ทอง เกาหัว ชักลาก มิตรสหาย ของหาย กำแพงเมืองจีน รังไก่ นกอินทรี วอ ดื่มยาพิษ สมโภช กกกอด ศาลเจ้า มนต์ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ โกนหนวด ซีเมนต์ ฟ้ายามเมฆครึ้ม คนรักได้รับบาดเจ็บ ตั้งครรภ์ ดับเทียน ถูกกลั่นแกล้ง กีฬา กล้องถ่ายรูป ปลวกขึ้นบ้าน ประหารคนรัก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด พูดสนทนา บูชา กุฏิพระ ภูเขาไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM