ทำนายฝัน 'สิริภาจุกาภรณ์'

ฝันเห็น ฝันว่า สิริภาจุกาภรณ์ ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ คุณจะทำการสิ่งใดก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มจนสดตัว ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหรือมิตรสหาย มีเรื่องให้ต้องครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งมากมาย และกังวลมากกว่าปกติ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สิริภาจุกาภรณ์'

ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ คุณจะทำการสิ่งใดก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ อย่าเพิ่งทุ่มจนสดตัว ระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิดหรือมิตรสหาย มีเรื่องให้ต้องครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งมากมาย และกังวลมากกว่าปกติ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ภูเขาไปกำลังระเบิด อีกา งมของ ปิดผนึกซองจดหมาย ตัดต้นไม้ นองเลือด อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ไข่ไก่ ชัยชนะ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน โกนหนวด นํ้าพุขนาดใหญ่ ขัง งูขดเป็นวงกลม ถุงใส่เงิน อนุสาวรีย์ ถูกฟันคอขาด ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เห็นตากระจกสีขาว เลี้ยง เกาทัณฑ์ ดื่มน้ำ ประตูบ้านคนอื่น แคร่หาม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ถูกฆ่า บ้านไฟไหม้ สายรุ้ง หีบเปิดอยู่ กินอาหาร เครื่องขยายเสียง กระซิบกับเพื่อน หน้าต่าง เวียนเทียน ไฟไหม้ต้นไม้ ชักลาก อาบน้ำฝน กินผลมะม่วงเปรี้ยว ดูหนัง สลัก ฮก ลก ซิ่ว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ฤดูฝน ฉิ่ง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตีงู รักใครบางคนมากๆ พระปรางค์ กรงนก สีดำ คนอื่นทำพลาด คอบิด ถากไม้ อดอยาก ขนตา เจ็บปวด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ตกกระ คิดถึง เลื่อย งาช้าง ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เฆี่ยนตีผู้อื่น ก้น ธรณีสูบ เส้นด้าย ข่าวดี ตู้เหล็กใส่เอกสาร กระบอกสูบลม เต่าทอง คนตกนรก ฝาด หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว สายสนตะพาย ฝนหยุดตก ขวานหัก จับผีเสื้อ มดเต็มบ้านเมือง ตุ้มหู ซ่อง ความมืด เมฆลอยนิ่ง เอทีเอ็ม ช้อน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เห็นประตูปิด ประโคม ขี่ควาย สร้าง ฝุ่นฟุ้งกระจาย นุ่งผ้าสีแดง หมอก แช่ง กางเกง ขวดแก้ว ธงบนเรือ เขียนหนังสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น