ทำนายฝัน 'สิริวัณณวรีนารีรัตน์'

ฝันเห็น ฝันว่า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฝันเห็น หรือ เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดี หากหนักใจเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา ระวังจะทำของหาย หรืออาจสูญเสียของที่รัก อย่าให้มีความเครียดมาก จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สิริวัณณวรีนารีรัตน์'

ฝันเห็น หรือ เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยดี หากหนักใจเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา ระวังจะทำของหาย หรืออาจสูญเสียของที่รัก อย่าให้มีความเครียดมาก จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าฝ้าย ขายของ ไม้ขีดไฟ ฟันปลอม คัมภีร์ พูดกับกลุ่มชน นกคุ่ม แว่นตาเลนส์ใส ชุดว่ายน้ำ กินเนื้อหมู เลือดไหล ปัสสาวะรดกำาแพง นํ้าพุขนาดใหญ่ ตับไต ไหว้พระ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ดอกซ่อนกลิ่น ผดุงครรภ์ ที่นอน ผูกปมเชือก เป็ดว่ายน้ำ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กรงสัตว์ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พระจันทร์ ราวตากผ้า เกา งานบวชเณร ทับทิม คู คลอง โดนดึงผม พ่อตาย เกิดความรู้สึกผิด ลอยคอ จันทร์ทรงกลด เสือตาย บาดแผล ถ้วยรางวัล สวน เหาะ ทำนาย มือตัวเอง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว จลาจล งูกัด ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด คนป่วยอยู่บนรถ บุคคล คนรักได้รับบาดเจ็บ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง พระสังฆราช ช้อนเงิน เก็บกวาดบ้าน พระพรหม นั่งบนแคร่หาม โดนแทง เห็นปีศาจกินคน ข่วน ถอดเครื่องประดับ ทะเลาะกับเพื่อน ดวงอาทิตย์ดับ ถุงเงิน-ถุงทอง เห็นคนเปิดประตู ดาวตกจากท้องฟ้า ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ปลาหมึก ฟองน้ำ ฆ่ากระต่าย ทำนบ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี งูเขียว น้ำพุที่พุ่งสูง พูดคุยกับเจ้านาย กล่องดนตรี นางกวัก แท่น ทำลายโซ่ตรวน หุงข้าว ประหาร ตกเขา เลิกมุ้งขึ้น เห็นคนอื่นถูกประณาม แขนหัก ดารา พญาอินทรี คนตกนรก เห็นกองไม้กระดาน เซิ้ง ฝุ่นฟุ้งกระจาย ฆาตกรรม หนีจากถ้ำ จูบคนที่อายุมากกว่า ได้ยินเสียงกระดิ่ง พริกไทย กอดอก นกพิราบ วิดน้ำ หวีไม้ พี่น้อง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น