ทำนายฝัน 'สีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า สีดำ คุณจะได้รับข่าวที่ไม่สู้ดีนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีดำ'

คุณจะได้รับข่าวที่ไม่สู้ดีนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ย้ายบ้าน ตกทะเล ศาล นอนบนกองฟาง หีบปิดอยู่ ประตูบ้าน ยกโทษให้ใครบางคน ปลาทอง ฮา จอก ไม้ขีดไฟ ฉลองพระบาท ปาก หมูกลายเป็นคน นำพัดมาโบกตามร่างกาย แมว ลูกกระพรวน สถานี ขี่โคเข้าเมือง ไหว้พระ ทำลายโซ่ตรวน ปากเปื่อย นักประพันธ์ ก้อนหิน ผิวพรรณ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ตุ๊กตา คอบิด พระพรหม งูขดเป็นวงกลม เห็นปีศาจกินคน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ตำรวจ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง จอมปลวกกลางถนน นกกำลังจิกกัน แมลงปีกแข็ง หูเจ็บ ครอบครัว นาฬิกา บุคคลที่เป็นคนร้าย ตรอกซอกซอย ทหารเข้าบ้าน ลาวาภูเขาไฟ กุมารทอง ฤดูฝน ดึงเชือก เตียง คนแคระ ถูกยิงด้วยธนู กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กินอาหารเจ ฆ่าไก่ งมของในลำคลอง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง จิ้งเหลน ผ้าม่าน ฮาเร็ม ฉี่รดกำแพง ซองจดหมาย ฐานทัพทหาร จุดเทียนชัย นำอุจจาระกลับบ้าน แกะเปลือกหอยรับประทาน ถ้ำมืด ประดาน้ำ สามง่ามสำหรับแทงปลา ขนนกสีขาว ไก่ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน บิณฑบาต ชายชรา ปัสสาวะรดที่นอน เดินอยู่ในสุสาน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ น้ำแข็ง นักร้อง นํ้าวน โบดำผูกคอตนเอง เก็บของมีค่าได้ ออร์แกน ตำรวจตั้งด่าน เมฆสีแดง แส้ ยิงนก ปี่ เซียมซี เณรหน้าไฟ กระบอกไม้ไผ่ สร้อยคอ เลี่ยมฟันทอง เสี่ยงเซียมซี กล่องดนตรี จราจรที่สับสนวุ่นวาย บุญ เชิงตะกอน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โรคร้าย หมา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM