ทำนายฝัน 'สีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า สีดำ คุณจะได้รับข่าวที่ไม่สู้ดีนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สีดำ'

คุณจะได้รับข่าวที่ไม่สู้ดีนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง โพธิ์ ฟันปลอม ยกของ ปากเหม็น แมงป่อง พูดสนทนา จำนอง ฟันโยก ทอดสมอ ม้านั่ง กรวยจราจร กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เดินทางไกล สวมเสื้อขาด ได้เข้าร่วมในสงคราม ฉาบแตก คู คลอง ดวงอาทิตย์มืดมัว ขนคิ้ว คนตกน้ำกำลังจะจม ยกยอ ผนังบ้าน บุญ เพชรนิลจินดา เฮลิคอปเตอร์ ปลูกพริก มงคล ฝ้าย หญิงชู้ พระวิหาร กระโปรงเก่า วัง ทหาร ฉัน ( กิน ) จน พระราชินี นั่งราชรถ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ นางเงือก โรงพยาบาล สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ลูกกระพรวน ดื่มสุรา ดับกองไฟ ธนู รถพยาบาล คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง แมลงสาบ กองไฟ เสี้ยนหนาม ช่อดอกไม้ เกา แทง ผีตายโหง ทิวเขา โบดำผูกเสาบ้าน จุดเทียน กกลูก จาน ชลธาร กินอาหาร ต้นไม้เขียวชอุ่ม วาฬ ทำนบ โดนแทง หญิงแต่งชุดสีฟ้า ภิกษุณี บวชภิกสุนี ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) มังกร หูแหว่ง เดินบริเวณวัด มนต์ จุฬามณี ฝันว่าส่งพัสดุ หม้าย ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เด็กกำลังดูดนม ฝูงกบ จำนวนมาก บิน (ตกลง) แมลงภู่ กินเนื้อเป็ด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ นอนบนกองฟาง ปลอบโยน หัวไก่ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ งมของในลำคลอง บ้านมีช่องโหว่ เด็กผู้ชายสู้กัน ได้พูดคุยกับเพื่อน ปลาทอง เวที ทูต ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เรือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น