ทำนายฝัน 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

ฝันเห็น ฝันว่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต่างหู ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น หยก ธนู ลิง ฉมวก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เดินเล่นในสวนสวย ต้นไม้เหี่ยวเฉา อาบน้ำ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ตลาด ฉิ่งฉาบ แขนถูกตัด คอบิด ยิงนก นอนอยู่บนแผ่นดิน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ บูชา พระวิหาร สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ผลไม้ ผ้าม่าน นาฬิกาข้อมือ ฆ้อง นกแขกเต้า กางเขน หีบศพ มือตัวเอง การทำผิดพลาด พระราชินี ไกด์ รถบรรทุกศพ ต้นกก ซีเมนต์ มหาสมุทรมีพายุ ผักกาด ดาดฟ้า หมากรุก ปราสาท สีดำ จุดดอกไม้ไฟ เกลือ เดินกะโผลกกะเผลก จดหมาย งูเหลือม แฟนนอกใจ แร้ง ไก่ หมาก ความร่าเริง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ช่างแกะสลัก ผดุงครรภ์ ฮ่อยจ๊อ บานไม่รู้โรย กางเกง แห่กฐิน เขี้ยวสัตว์ ตัวเองเป็นกรรมกร เมฆหมอก แมลงปอ ดอกบานไม่รู้โรย ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง บ้านตัวเองสวยงาม ขลุ่ย กษัตริย์ กกไข่ ถ่อเรือ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ปากเปื่อย น้ำหอม ดื่มยาพิษ หย่า หูเจ็บ ข้าวสาร ปลิง ทำขวดแตก จมูกหาย คนร้องไห้ ปีนป่ายภูเขา ประหาร พระ ผลักของหนัก พวงมาลัยดอกไม้สด หัวนก ตู้เย็น สุรา เลื่อยไม้กระดาน เหยียบอุจจาระ พริก กังวล มีปากเสียงภายในครอบครัว อินสตาแกรม ( instargram ) ลำคานเสียงฉาบ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น อยู่ในอาการเร่งรีบ ถูกตบ ปลูกต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM