ทำนายฝัน 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

ฝันเห็น ฝันว่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮองเฮา (ราชินี) ต้นกัลปพฤกษ์ บัวสีขาว ล้างหวี ตกหน้าผา ฤกษ์ดี ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ขี่โคเข้าเมือง ศาลพระภูมิ หาบอุจจาระกลับบ้าน กระโปรง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ของเน่าเสีย ด้วง เดินเป็นวงกลม ดวงดาว น้ำพริก ต่อ ถูกจับ ฌาน คนตาย สะพายย่าม ริมฝีปาก ฆาตกรรม อาจารย์ ฝาหม้อ สีดำ ฝนครึ้ม ชฎา ทรัพย์สมบัติ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) เดินสะดุดหกล้ม ได้ยินเสียงปี่พาทย์ นกแร้ง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) สกปรก สถานีขนส่ง สระผม พังพอน นั่งจับเจ่า สวมเสื้อสีเหลือง กลืนเมฆ เหาะ รากไม้ กอดกะเทย โลงศพ ล้างบ้าน คันศรหรือคันธนู เมฆสีเลือด ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง กระดานดำว่างเปล่า เล่นไพ่ กินดิน ฉี่รดกำแพง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ครุฑ ความดีความชอบ ตะเกียงที่จุดแล้ว พาน โต้เถียง ฆ่าศัตรู ขุด ช้อนปลา กางเกง เพื่อนที่ตายไปแล้ว คู คลอง อ้อย เด็กทารก ร่องน้ำ โล่รางวัล ขี่ควาย เดินทางกลางทะเลทราย คนมีดวงตาสีดำ ว่าว ปลูก นอนกลางวัน ตาข่าย ประตูที่ปิดตาย ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ อ่างน้ำ อยู่ในอาการผิดหวัง นกยูงรำแพน เสือ คนแต่งชุดสีดำล้วน กระจกหลากสี บิลเลียด เดินหลงไปในป่าละเมาะ เชือก คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ภรรยาเปลือยกาย กะโหลก ระเบิด บริโภค รังผึ้ง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถาดดอกไม้ บ้านพัง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM