ทำนายฝัน 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

ฝันเห็น ฝันว่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล้วยเน่า ค้าขายต่างเมือง รบชนะ ชฎา เรือโยง ที่ฝังศพ การรับรางวัล หาบอุจจาระกลับบ้าน น้ำพุสวยงาม ล้างบ้าน เงิน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฉลองพระบาท ผัดหน้า จิ้งเหลน นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ฆ่าเสือ พระเจ้าแผ่นดิน นั่งบนลังไม้ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง เกิดสงคราม แก้ว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน งานโกนจุก บ้านตัวเองสวยงาม กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน วงกบ ดาวตกจากท้องฟ้า กระต่ายหลายตัววิ่ง ขโมยทรัพย์สมบัติ พายเรือ ยกของหนัก เครื่องบูชา ถาดอาหาร กอดผู้ชาย ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ชอล์ก บันไดกว้างๆ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด รากไม้ จรเข้ ปลอกหมอน เป่าขลุ่ย ดื่มยาพิษ หว่านข้าวในนา ริมฝีปาก แปรงฟัน นกเค้าแมวหรือนกฮูก ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ชกมวย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ท่าเทียบเรือ ซื้อผ้าขาว มโหรี ตกบ่อลึก ถุงเงิน ถุงทอง ถูกโกง กระสอบข้าวสาร กรน ถือกรรไกร ไฟไหม้ผม ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ มดเต็มบ้านเมือง ได้รับต่างหู นอนบนกองฟาง กล้วยไม้ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ให้มีดแก่คนอื่น ย้ายบ้าน น้ำมัน นอกใจแฟน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ขวานหัก ดื่มน้ำจากแก้ว อ้อย กฐิน นักสืบ แข็งแรง ผัก ทอดสมอ ลิง ล่าสัตว์ ทำให้คนอื่นตื่น มารดา ก้อนหิน หอยที่มีเนื้อเต็ม หน่อไม้ กลัว ขนมปังกรอบ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ญาณ กระแสน้ำ ประเทียบ น้ำค้าง พระจันทร์เดือนหงาย ตะไบเหล็ก ตะกร้าพลาสติก สามีตาย มังกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM