ทำนายฝัน 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

ฝันเห็น ฝันว่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สติ นั่งบนอาสนะสงฆ์ นักประพันธ์ ชงชาถวายเจ้าที่ จันทรคราส เรือน ชัยชนะ ฆาตกร ต่อ ถูกพายุพัดพาไปไกล เล่นน้ำสงกรานต์ ได้เข้าร่วมในสงคราม ความมั่งคั่ง พรวน อินทรี ป่วยลงท้อง เบ็ดตกปลา เครื่องจักรไม่ทำงาน ตาหลายคู่ คิ้วตัวเองดกดำ พังพอน ปวดท้อง ม้าสีดำ งม ศาลเจ้า ขบวนแห่ ปลาหมึก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ แท่น แฟนนอกใจ กระท่อมในป่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ดาบ ตัดเล็บ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ช่วย ใช้ผ้าคลุมหัว กลืนดวงอาทิตย์ เป็นไข้ เช็ค ( Cheque ) เปลื้องผ้าตัวเอง นุ่งผ้าสีชมพู นุ่งชุดแดง ถูกกลั่นแกล้ง ถูกล็อตเตอรี่ พระสังฆราช ปัสสาวะรดกำาแพง ไม้เท้า เดินทางก่อนกำหนด ลายแทง กินเนื้อหมู มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ล้างเท้าตัวเอง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง งูกัด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เล่นฟุตบอล ประตูบ้าน แจกัน ผู้ถือศีล ตัวเองร่ำรวย สวรรค์ ตามทวงหนี้ ทำขวดแตก นั่งเล่น สวมเสื้อขาด เสียสติ ทะเลสาบ กล้วยเน่า ร่างกายตัวเอง พระ ขโมย เดินรอดราวผ้า หัวไก่ เฒ่าแก่ เงื่อน ปล่อยนก ได้ยินเสียงปืนใหญ่ โรงแรม กรวยกรอกน้ำ แจกันคู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตกบ่อมีหนอน รูปภาพของเครือญาติ บัว ทำให้คนอื่นตื่น คนตกนรก ซื้อผ้าขาว ถาดดอกไม้ ก้น เสาตกน้ำมันในบ้าน ตกปลา รางรถไฟ เดินทางกลางทะเลทราย ซี่โครงหัก ฆ่าผึ้ง แหวนแต่งงาน เสวียน กระจกหลากสี วิวาท

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM