ทำนายฝัน 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

ฝันเห็น ฝันว่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอนกลางวัน บรรจุของลงหีบ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ผมร่วง ดอกราตรี เถียงกับคน ของหวาน ปรบมือ นำตาข่ายไปดักสัตว์ เทียนไข ถั่วลิสง ถูกหวายรัด งวง บดเมล็ดกาแฟ ฝุ่นฟุ้งกระจาย แสงสว่าง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นุ่งผ้าสีแดง รังผึ้ง เงิน บวช ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ กบฎ กุหลาบ กิ๊บติดผม ไฟไหม้ ตาข่าย ขี่หมู กรวยกรอกน้ำ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา นาฬิกาข้อมือเสีย เปื้อน นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ บิน (สูงขึ้น) สัตว์เลี้ยง ทำนบ แข่งม้า ได้รับรางวัล รอยเท้าของตัวเอง ฟักแฟง ตู้ ตู้อาหาร เพชรพลอย ซักผ้าขี้ริ้ว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เครื่องครัว ถูกเปลื้องผ้า งา ขาหัก คูคลอง พระจันทร์ ผลไม้ เดินทางไปทิศตะวันออก กระท่อมริมทะเล พญาอินทรี ธูปเทียน ทำนาไม่ได้ผลดี บุตร กล้วยเน่า เครื่องบินบังคับ รังดุม เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ลิ้นแข็ง เครื่องเรือน คบไฟ เอามือตบต้นขาตัวเอง อินสตาแกรม ( instargram ) นัยน์ตา บวชภิกสุนี ใต้ถุน เปลือย ฟองน้ำ ศาลา นกกำลังจิกกัน ฆ่าเป็ด ดาว เป็นคนผอมบาง เส้นด้าย นํ้าวน เรือล่ม ราหู คงกระพันชาตรี ทาสี ทาส เกวียน ได้พูดคุยกับเพื่อน สถานี ไก่ ฉาบ ฉัน ( กิน ) กอดตุ๊กตา นาข้าวรกร้าง ปากเน่า พี่น้อง มีผู้นำม้ามาให้ ถูกโจรชิงทรัพย์ โยงเรือ แท่น ปลวก ปล่อยเต่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM