ทำนายฝัน 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

ฝันเห็น ฝันว่า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง )'

คุณจจะต้องเดินทางไกล หรือ โยกย้ายที่อยู่ที่ทำงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ข้าวเปลือก ดอกกุหลาบ งง เห็นคนอื่นถูกประณาม ลากรถบรรทุก จับหมู ตกกระ ธูปเทียน หญิงแต่งชุดสีเขียว กระท่อมริมทะเล ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เครื่องดักนก กินเนื้อเป็ด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โขลงช้าง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หุ่นยนต์ คนเกี่ยวข้าว หงส์ กระดานดำว่างเปล่า ได้ยินเสียงกบ ทราย คุก ตะราง ยกโทษให้ใครบางคน กินผลไม้แฝด ขี่กระบือ ฉิ่งฉาบ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เต้นรำ สาดน้ำ ลม ทำขวดแตก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มองดูเหว ลมหายใจมีกลิ่นหอม ขนลุก คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด รวงข้าว ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น จักจั่น ผู้ชายผมยาว ว่ายน้ำในมหาสมุทร มีโชคลาภ เศร้าโศก ถ้วยชาม ปม เป็นคนปรุงอาหาร กระสือ ทะเลาะกับเพื่อน นม เขากวาง ฟ้าที่สดใส บวม หว่านข้าวในนา กินขนม เดินชนผนัง ขัน ฟุตบอล ผู้หญิงตบผู้ชาย นักบิน ซื้อของโบราณ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ดราฟต์ ฐานทัพทหาร ปลาหมึกหลายตัว สวน กัดลิ้น มารดา จูบคนที่อายุมากกว่า ลาภ หญิง ยิงกา เต่า การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เห็นประตูปิด พ่อตาย เสวียน นกกระจอก สวมแหวน แมวสีขาว ฉากกั้น ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ติดคุก เทียนไข ลูกจัน ถือไต้ หรือ คบไฟ แฮนด์บอล ต้นโพธิ์ เครื่องจักรไม่ทำงาน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น นอนอยู่บนแผ่นดิน น้ำมัน ยอดโดม ขี่ควาย ถูกโยนลงทะเล เซิ้ง ฟัน หิมะเกาะบนกิ่งไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM