ทำนายฝัน 'สีแดงชาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สีแดงชาด คุณจะไม่สบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สีแดงชาด'

คุณจะไม่สบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อีเมล ( Email ) เดินละเมอ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สำลี กอดกะเทย แผ่นดินแยกออกจากกัน ฟันบนหัก ขโมยขึ้นบ้าน เปิดผนึกซองจดหมาย ควันไฟ สตรี นักสืบ งูกัด ม้าสีขาว เด็กผู้ชายสู้กัน รถพยาบาล ต่อ กฐิน บาดเจ็บ ปี่ งมของในลำคลอง ทารก ตักน้ำ ฉลาม หมากรุก ปลาเงินปลาทอง ถูกล็อตเตอรี่ เว็จ ก้อนหินตก ดับตะเกียง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ลูกปัด เดินอยู่ในป่าช้า เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ จมน้ำ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ตู้ ผู้หญิงตบผู้ชาย ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง คลอดบุตร เดินเป็นวงกลม หุงข้าว มีด ถูกทรมาน บาดแผล ตะเพียน เมฆสีขาว ตุ้มหู ใบลาน ฝีขึ้นตามร่างกาย เบี้ย ยา หิ่งห้อย กระรอก งูเลื้อย สุกร เงาะ ฮิปโปโปเตมัส กินนก ถ่ายขี้ แสง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง เสื้อขนสัตว์ ฮา ผนังบ้าน ปีศาจหลายตน ขี่ราชสีห์ หนอน ห่าน อากาศทึบมืดมัว ฆาตกร นํ้าพุที่พุ่งสูง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ โล่ นกร้อง โง่ คนขาพิการ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ใบไม้ ศีรษะ แก้บน ปากเหม็น กงจักร ปลอบโยน มีเขาบนหัว แสงนีออน บาทหลวง ก่อสร้าง อ่างน้ำ ขอบคุณ อากาศบริสุทธิ์ ปราสาทเก่าแก่ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต มือ ก้อนหิน ตัดหนวดตัวเอง ครอบครัว เปลี่ยนเสื้อผ้า โยคี งง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น