ทำนายฝัน 'สีแดงชาด'

ฝันเห็น ฝันว่า สีแดงชาด คุณจะไม่สบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สีแดงชาด'

คุณจะไม่สบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีแดงชาด มีด หน้าต่างพัง นุ่งผ้าขาด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ นกอยู่ในรัง ซอ ตกทุกข์ได้ยาก ร่มหัก ทะเลทราย เปิดผนึกซองจดหมาย ช่างไม้ เจ้าสาว เงินปากผี ยุง ขนตา ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ฟ้าแลบ ถูกมัดด้วยเชือก นั่งบนอาสนะสงฆ์ นกบิน กินลูกอม ไต่เขา จุฬามณี ยกของ ขนมปัง ฆ่ากระต่าย เขี้ยวสัตว์ กอไผ่ เล่นการพนัน ร้องตะโกน ลับมีด ตกใจ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ดูซีรี่ย์ ขี่ควาย ร่วมงานทอดกฐิน กุ้งแห้ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ หม้อข้าว น้ำพุที่พุ่งสูง ฝั่ง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นอนอยู่บนแผ่นดิน หิ้วกระเป๋า ปัสสาวะรดกำาแพง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ตกกองไฟ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ฟองสบู่ ชักว่าว เสวียน สวมเสื้อสีดำ กีตาร์ กินคอลลาเจน รวงข้าว นอนบนเสื่อ จรเข้กัด กระท่อม ตัวเองร่ำรวย ซองจดหมาย มีดบาด ราวตากผ้า นอนบนที่นอน ขโมยขึ้นบ้าน นกกระจอก ห่มผ้า ยา มารดา อาเจียนเป็นหนอง ว่ายน้ำ เครื่องจักรทำงานได้ดี กินหอยนางรม ทางม้าลาย แม่หม้าย แก้บน เดินอยู่ในป่าช้า เถาวัลย์ มังกร จิ้งจก ปราสาทเก่าแก่ ขายของ แฟนนอกใจ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ติดคุก เรือน ซื้อผ้าขาว ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ดาวตกจากท้องฟ้า ช้างตกมัน เกวียน บัตรเชิญ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ พระ มงคล ขโมยทรัพย์สมบัติ สวมรองเท้าใหม่ ภาษา กระโดด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM