ทำนายฝัน 'สุกรกลายเป็นคน'

ฝันเห็น ฝันว่า สุกรกลายเป็นคน คุณกำลังจะมีคดีความ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'สุกรกลายเป็นคน'

คุณกำลังจะมีคดีความ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยื้อแย่ง ตะไบเหล็ก คงกระพันชาตรี ถูกฝังทั้งเป็น ถวายกุฏิ เก็บมุ้ง หญิงชรา ฝนครึ้ม ฮ่อยจ๊อ ทูตชาวต่างชาติ คูคลอง เจ้าบ่าว จักรยาน ฟันบนหัก แสตมป์ ฆ่าผึ้ง ทวิตเตอร์ เทศน์ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เสื้อขนสัตว์ นาฬิกาข้อมือ บุคคล กินผลมะม่วงเปรี้ยว ทอดทิ้งคนรัก ฟังเทศน์ฟังธรรม ซาวข้าว น้ำตก หลงป่า มดเต็มบ้านเมือง มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เขื่อน ดวงดาว ไหว้พระราหู ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย รักใครบางคนมากๆ งูเห่า มุดรั้วลวดหนาม ฟันโยก แผนผัง ฆ่าเสือ ขอนไม้ ขุดถ่านหิน จรเข้ ขี่วัว คนแก่ ยานพาหนะ นอนเล่นกลางหาดทราย บ่อน้ำใหญ่ พู่กัน ญาติทำความผิด เล่นน้ำฝน หน้าต่าง นั่งรถไฟ เปิดเผยความลับกับเพื่อน เห็นปีศาจกินคน ผ้าสีดำ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก วิ่งออกกำลังกาย ปอ ฉลาม ถอดเครื่องประดับ รถเมล์ เจ้าที่ เครื่องดนตรี การรับรางวัล ขี่นางโค ขี่หมู นั่งบนเสื่อ ดื่มน้ำจากแก้ว มดหรือแมลง ซองจดหมายสีฟ้า บ้า งานบวช ถือดอกบัวในมือ ทำนาเกี่ยวข้าว ฉาบแตก สัปเหร่อ ตะขาบ กาน้ำ คนตายมาหา ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ผ้าโพกหัว ลมหายใจมีกลิ่นหอม เปลือย ปฏิเสธการดื่มเหล้า ดับเทียนชัย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ขิม แม่หม้าย ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กระซิบ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กำไลแตกหัก ระเบิด พิมพ์ หมอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM