ทำนายฝัน 'สุนัขคาบหม้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า สุนัขคาบหม้อ ให้บูชาเทวดาด้วยขนม และ เหล้า เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สุนัขคาบหม้อ'

ให้บูชาเทวดาด้วยขนม และ เหล้า เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อู่เรือ กระท่อม บัวสีขาว ช่างแกะสลัก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) เปิดผนึกซองจดหมาย ไส้ไหลจากท้อง โบสีดำ กอดตุ๊กตา ทับทิม กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ขอบฟ้า มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เสือกัดตัวเอง ดื่มน้ำชา ข้าวสาร พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ดับกองไฟ ห่านฟ้า เจ็บปวดตามร่างกาย สายสะพาย เล่นตะกร้อ ครอบครัว กาน้ำ ว่าว กินเลือด กุหลาบ งานบวชเณร จรวด กินผลไม้ ปีศาจหลายตน กระซิบ มีปากเสียงภายในครอบครัว หีบปิดอยู่ จักรยาน หิมะตกในฤดูร้อน ปล่องไฟ ใช้ผ้าโพกศีรษะ กล้องถ่ายรูป ความมืด นกกางเขน ถัง จูบเด็กเล็ก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ตาข่าย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ทูตชาวต่างชาติ หม้อ โล่รางวัล ความรักระหว่างคน 3 คน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว สามีนํ้าตาตก จับขโมย ตาบอด ประเทียบ นักเรียน บ้า โครงกระดูกมนุษย์ ซุกซ่อนของมีค่า ซักผ้าขี้ริ้ว อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ผ้าใบ มนต์ ถาดดอกไม้ ถูกมัดด้วยเชือก จับนก มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ วงล้อกำลังหมุน พ่อหม้าย ถูกโจรชิงทรัพย์ กระหายน้ำ ฟ้ายามเมฆครึ้ม นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย บวช ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ถ่ายอุจจาระ ตำรา รับประทานเครื่องเทศ อยู่ในถ้ำ โบดำผูกคอตนเอง จำปีหรือจำปา ยิงธนู มดกัด ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หญิงแปลกหน้า กุ้งแห้ง เลือกผัก ตกทะเล ทำตัวเองบาดเจ็บ ตัวเองถูกธรณีสูบ คนแก่ ชฎา กลองโบราณ ฟันหลุด หอก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เกือก รักคนต่างชาติ ภูเขาไปกำลังระเบิด พระธาตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM