ทำนายฝัน 'สุนัขหอน'

ฝันเห็น ฝันว่า สุนัขหอน คุณจะมีบริวารมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สุนัขหอน'

คุณจะมีบริวารมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงนีออน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขับรถยนต์ ตัวเองตายไปแล้ว แมลงปีกแข็ง เสื้อขนสัตว์ ฟันโยก ขึ้นต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราวตากผ้า ไพ่ ครู ปีนเขา เหยียบอุจจาระ นายกรัฐมนตรี เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ไก่ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ได้ใบสั่งจากตำรวจ โต๊ะทำงาน ประโคม หูแหว่ง ราชา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ถูกตัดแขน โคลน ฮัจญ์ ด่า รังนก กุ้ง ตอไม้ กระต่ายวิ่ง เครื่องดักนก ครก ถุงน้ำร้อน โลกแตก ขึ้นบันได ขึ้นเขา มีหางงอก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กรวยกรอกน้ำ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จำนอง ปลอกหมอน น้ำพริก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น จุดเทียน แขน ดับกองไฟ แสงบนท้องฟ้า อุจจาระ มหาสมุทรมีพายุ กินพระจันทร์ บริโภคเนื่อสุกร เข่า เมฆสีแดง เก็บเกี่ยวข้าวในนา แกะ บัวขาว พลอยหลากสีสัน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปัสสาวะรดกำาแพง เล่นน้ำฝน ตกหลังม้า มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม แก้บน ซักผ้าขี้ริ้ว เสียจริต รักภรรยาตัวเอง สายรุ้ง รดน้ำ แม่มด มีดหาย มะลิ พานเงิน กระบอกสูบลม บ้องไฟ น้ำพุ เซรุ่ม ปาก เรือกำลังจม นุ่งผ้าขาด เครื่องพิมพ์ดีด ตบมือ พญาอินทรี ผจญภัย นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ม้า ทำโรตี กินอาหาร ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บรรจุของลงหีบ ดื่มสุรา เสื่อขาด ไว้ทุกข์ เสี้ยนหนาม กระแต มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เต่าทอง โถแป้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM