ทำนายฝัน 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า สู้กับเสือ แล้วชนะ คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพุทธรูป ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กินเนื้อมนุษย์ ถูกเปลื้องผ้า ญาตินํ้าตาตก สร้อย ถูกหวายรัด ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ดับเทียนชัย นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ขุด พระสงฆ์ ไหว้เจ้า ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ช้อนปลา กระโปรงเก่า ขวดยา ช่างปั้น วงล้อกำลังหมุน บัตรเครดิต มาลัยดอกไม้ เที่ยวชมงานรื่นเริง ขี่กระบือ ชนะ หีบเปิดอยู่ ผ้าเช็ดหน้า ไฮไฟว์ ( hi5 ) ตุ๊กตา เปลี่ยนเสื้อผ้า มโหรี แผ่นดินไหว ถอนฟัน ขโมยขึ้นบ้าน ไหล่ เดินลุยกองไฟ รุ้งกินน้ำ กระปุก ฟักแฟง กุมารเทพ ปฏิกูล เดินสะดุดหกล้ม ถูกลูกปลุกให้ตื่น อสนีบาต บานไม่รู้โรย ตกช้าง สังข์ งมของ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เสือ ติดคุก กองทัพ กงเกวียน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ฉุด สวมเสื้อสีดำ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เด็กพิการ กอด เห็นที่นารกร้าง ชกคนที่จมูก ปราศจากอํานาจ โจรปล้นบ้าน พระวิหาร กุญแจหาย ปล่อยสัตว์ ถอยหลัง อ่างล้างหน้า ถูกโจรชิงทรัพย์ เถาวัลย์ งูกัด ปอก ทะเล ญาติมิตร พริก เท้าขาด นั่งบนแคร่หาม ขโมย ตัวเองเป็นชู้ หางไก่ ท่องเที่ยวในสวน แว่นตาเลนส์สีดำ จิ้งเหลน เป็นใบ้ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หินก้อนใหญ่ นอนกับนางงาม ตะกร้าหวาย จูบเด็กเล็ก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ นั่งเรือ กระดาษเปื้อนหมึก เดินทาง โพธิ์ สร้อยคอ โคกินหญ้า ถูกโกง ล้างเท้าตัวเอง ส้มตำ ปั่นด้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM