ทำนายฝัน 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า สู้กับเสือ แล้วชนะ คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าขี้ริ้ว ฤกษ์ไม่ดี หน้าอก รักตัวเอง เนกไท โซ่ ตีผึ้ง กา แมงมุม แก้บน พระพุทธบาท กินยา ใต้ถุน ล้างเท้าตัวเอง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ไพ่ ปอก จับขโมย รีดนมโค ได้เข้าร่วมในสงคราม อาบน้ำ เดินช้าๆ ครอบครัว กินดิน เป่าขลุ่ย สมุด ผู้ชายผมยาว หิ้วกระเป๋า ช้าง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เครื่องบินตก ทอดทิ้งลูกๆ ไม้ขีดไฟ พระอาทิตย์ ปลูกต้นไม้ โรงพยาบาล น้ำเหลือง ความรัก ได้เป็นเจ้าบ่าว โทษ ฆ่าควาย กลด เทศน์ มวย ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ชฎา ถั่วลิสง คนถูกฉีดยา ตะเกียงที่จุดแล้ว บาดแผล เป็ดว่ายน้ำ ลูกปัด ดับเทียนชัย จมูกขาด มิตรสหาย ข้าวติดคอ กระดาษสีขาว ธารน้ำตก หนีจากถ้ำ เฆี่ยนตีผู้อื่น จับกุ้ง สามเณร รถไฟ กรงสัตว์ เดือน มาลัยดอกไม้ หมาคาบหม้อ ปอ มดเต็มบ้านเมือง กระท่อมในป่า ผักที่ยังคงปลูกในดิน เอามีดฟันเท้าตัวเอง สวมแหวน ทุ่งนา วันเกิด เหงื่อ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เรือกำลังจม ไหว้พระ เคี้ยวดิน ไฟไหม้ในท้องฟ้า คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ซุบซิบนินทา ฝนครึ้ม นัยน์ตา ราหู พี่น้องทุบตีกัน นอนกับนางงาม ซื้อผ้าขาว นกเกาะหลังงู งา ถุงเงิน ถุงทอง บัตรเชิญ กาน้ำ เสื้อเปื้อนเลือด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ เกาหัว ห่มผ้า ต้นไม้ยืนต้นตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM