ทำนายฝัน 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า สู้กับเสือ แล้วชนะ คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตุ้มหู เดินถอยหลัง แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ซื้อปลาทอง แบกผลไม้ บอลลูน ผมร่วง ปีนรั้ว ฟันดาบ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กระป๋องนม การทำผิดพลาด แสง โทรศัพท์มือถือหาย ผู้หญิงหัวล้าน โรคร้าย แช่ง ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ วัง สร้างบ้าน ปริญญาบัตร จอมปลวก อาบน้ำในทะเล เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ธารน้ำ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ขนมชั้น ได้รับของมีค่า กระทง ไฮโล ตะไคร้ ข้าวติดคอ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ซาวข้าว ชนกระบือ ก้อนหินตก ทำโรตี กระปุก ลำคานเสียงฉาบ ตัวเองร่ำรวย เลี้ยงกุมารทอง แมลงปอ กุ้งยักษ์ ผ่าท้อง โลกแตก สร้อย ตื่นขึ้นมาเอง ไซเรน เดินขึ้นภูเขา สวรรค์ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กระรอก นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ค้อน กระต่ายน้อย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ปลาทอง โยคี ต้นไม้เหี่ยวเฉา นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เขี้ยวสัตว์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ฆ่าใครบางคน การตายของเพื่อน หมีกัด นิล ฆ่าสุนัขบ้า ยกโทษให้ใครบางคน แจกันคู่ ถนน โบดำผูกเสาบ้าน เจดีย์ทรุดโทรม ข่าวดี เห็นไม้กระดาน สีแดงชาด เล่น pubg นกต่อสู้กัน ฝุ่น ม้านั่ง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก เทียนชัย โบว์ดำผูกเสาบ้าน ลม ฝาหม้อ ทิวเขา จับเงิน ตะกวดขึ้นบ้าน สร้อยทองคำ นุ่น ช่วยคน ดอกราตรี ชกมวย บ้านมีช่องโหว่ จุดดอกไม้ไฟ ถวายพระด้วยดอกบัว ตกกระ หุ่นโชว์เสื้อ เมฆกลางแดด เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM