ทำนายฝัน 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

ฝันเห็น ฝันว่า สู้กับเสือ แล้วชนะ คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'สู้กับเสือ แล้วชนะ'

คุณจะชนะศัตรู และจะโชคดี จะหมดเคราะห์กรรม ที่เจ็บป่วยก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รังไก่ ฝูงกบ จำนวนมาก ภิกษุ กระต่าย ช้อนเปื้อน ถูกประณาม สุนัขคาบหม้อ พลับพลา ขายของ สัปทน นอน พายเรือ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน รถบรรทุกศพ งานมงคล งวงช้างรัดตัว ญาติมิตร ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง จดหมาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ของขวัญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ไว้หนวดยาว ต้นโพธิ์ ตัดผมใหม่ เส้นด้าย ฮ่อยจ๊อ พาน นิล เด็กพิการ นกบิน ม้าเตะ ทิวเขา ของหาย สวมรองเท้าใหม่ หมา ล้ม แล้ว ลุกขึ้น หน้าต่างพัง นอนบนพื้นน้ำ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ถูกคู่รักกักตัว ฝักดาบ โบดำผูกเสาบ้าน ชกคนที่จมูก กกไข่ ย่างเนื้อ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป มุ้งขาด ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เห็นประตูเมือง กินก้างปลา ฉางข้าว นม ทะเลาะ ช้อนปลา จองหอง กินเป็ด ช่วย ตกกล้า ฮอกกี้ หมีกัด ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ถวายข้าวพระ ทอดทิ้งคนรัก ขี่กระบือ พระ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ เมา หิมะตกถูกตัว โต๊ะทำงาน นกคุ่ม แชมพู ขี่นางโค แมว แก้ม ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น แม่หม้าย พรวนดิน ฝูงคนจำนวนมาก เดินทางก่อนกำหนด ฝาเรือน ดวงตรา ตรอมใจ ไก่ชน งูเห่า พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตะกร้อ ยิงปืน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง แข็งแรง หอยที่มีเนื้อเต็ม ประตูบ้านคนอื่น เณรหางนาค มีปากเสียงภายในครอบครัว เครา ใช้ผ้าโพกศีรษะ เบี้ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM