ทำนายฝัน 'ส่งเอกสารทางไปรษณีย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝันว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อนกินกำลังคิดหักหลังคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ส่งเอกสารทางไปรษณีย์'

ฝันว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อนกินกำลังคิดหักหลังคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แหวนทอง ลูกแก้ว เลี้ยง ถุงน้ำร้อน กินโดนัท เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ท้องฟ้าสดใส ควาย เณรหน้าไฟ เสื่อไม้ไผ่ กระเป๋าเดินทาง ปั่นด้าย ให้หวีคนอื่น ภรรยาออกจากบ้าน ขี่ม้า ประตูบ้าน ไถนา เขากวาง ซองจดหมายสีขาว ต่อสู้ นักร้อง ปากเน่า เอสเอ็มเอส ( SMS ) ขันตักน้ำ ใส่บาตร กัลปพฤกษ์ นอนบนที่นอน ปล่องไฟ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กินโทสต์ พวงมาลา บอลลูน อุ้มลูกหมา โบดำผูกคอตนเอง หมากฝรั่ง รีดนมโค โรคร้าย ตาหลายคู่ ความดีความชอบ เห็นบ่อร้าง ปลอกหมอน ฉุด กงเต๊ก ใต้ถุน หนี้สิน สังข์ นกกระจอก ฝา โบสีดำ สู้กับเหยี่ยว เป็นคนผอมบาง จับหนอน ตัวเองกลายเป็นนก อักษรย่อ มือตัวเอง ตกบ่อมีหนอน ทอผ้า หุ่นยนต์ จับผีเสื้อ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย บวชภิกสุนี ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เสี่ยงเซียมซี อ่าง มีคนขอโทษ อวัยวะเพศ ถีบจักรเย็บผ้า งูจงอางไล่ ซื้อขาย พระราชวัง กระทำรุนแรงต่อตัวเอง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า หีบปิดอยู่ หญิงแปลกหน้า เสื้อกันฝน บันไดกว้างๆ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ธงชัย โทรศัพท์ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เครื่องบินบังคับ ถูกสัตว์กัด เมฆกลางแดด นก ทำตัวเองบาดเจ็บ ถูกจับ ปัดกวาดฝุ่น ช้างตกมัน นางพยาบาล หม้อข้าว ไก่ฟ้า แมลงภู่ วงล้อกำลังหมุน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลุยโคลน ผัก ทำให้คนอื่นตกใจ จับเงิน ร้องตะโกน หงอนไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM