ทำนายฝัน 'ส่งเอกสารทางไปรษณีย์'

ฝันเห็น ฝันว่า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝันว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อนกินกำลังคิดหักหลังคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ส่งเอกสารทางไปรษณีย์'

ฝันว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เพื่อนกินกำลังคิดหักหลังคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนมชั้นหลากสี ทะเลที่เงียบสงบ อุ้มลูกสุนัข ถือไต้ หรือ คบไฟ กระดาษสีขาว ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สัปเหร่อ คนเมา ชงชาถวายเจ้าที่ นั่งใต้ต้นไทร งม ภาษา ฮัจญ์ ยกโทษ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กระสอบข้าวสาร จับก้อนกรวด ก้อนทราย เอามีดฟันเท้าตัวเอง โทรศัพท์มือถือหาย แมว สุกรกลายเป็นคน ขี่ช้าง ถูกกักตัว หมีกัด เชือกรัดคอ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ผู้ถือศีล เสือตาย เครื่องบูชา ทวด ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ กลัว กองดิน อิฐ เข้ารับการผ่าตัด บุคคลที่มีชื่อเสียง กินเป็ด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร บัตรเชิญ ภาชนะ โบดำผูกเสาบ้าน บ้านร้าง คนป่วยอยู่บนรถ ใบลาน ซองจดหมายสีแดง เดินทางไปมหาสมุทร ฉ้อโกง พายุ ตกบ่อมีหนอน คำนับ การรับรางวัล ประโคม ถูกพายุพัดพาไปไกล ฤาษี เข้าไปในโรงพยาบาล แมงป่อง ช่างเหล็ก นกเกาะหลังงู ขุดหาทรัพย์สมบัติ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เปรต เกวียน ผ้าฝ้าย คนในบ้านทุบตีกัน ถุงเงิน-ถุงทอง ครีบปลา รูปภาพของเครือญาติ แก้ผ้า ฝังทั้งเป็น รีดนมโค มิตรสหาย หีบปิดอยู่ เครื่องแต่งกาย กินเกินขนาด เสาตกน้ำมันในบ้าน สร้อยทองคำ ซื้อปลาทอง ความผิด ดอกไม้ แม่หม้าย มีด ให้ความกรุณา ตกหลังม้า คลื่นน้ำ พัชรกิติยาภา ลับ พายเรือตามลำพัง ป่า ยกของหนัก ปลูก สติ ธุรกิจ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ขนมเข่ง ผิงไฟ เหี้ย เมฆลอยนิ่ง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า งง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM