ทำนายฝัน 'ส่องกระจก'

ฝันเห็น ฝันว่า ส่องกระจก จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า, ถ้าเห็นกระจกสีต่าง ๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ส่องกระจก'

จะได้รับเคราะห์จากกรรมเก่า, ถ้าเห็นกระจกสีต่าง ๆ จะได้รับโชคลาภทางการงาน และหน้าที่ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เฆี่ยนตีผู้อื่น เห็นตัวเองในกระจก ไม้ไผ่ หมากฝรั่ง ตุ้มหู ดัดผม ตรอมใจ หญิงแต่งชุดสีขาว ภรรยามีลูก ความรังเกียจ กุ้งทะเล สายสนตะพาย อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ลำธาร เกลือ ฐานทัพทหาร งมหอย ชามแตก ผัดหน้า ภรรยาทิ้ง เสี่ยงเซียมซี ปีนข้ามกำแพง กุมารเทพ เมฆลอยนิ่ง ความมั่งคั่ง ก้ามกุ้ง นกแขกเต้า เด็กทารก กล้วยเน่า ความร่าเริง ท่าเทียบเรือ นางเงือก น้ำมัน กระดูกแตก กินกระต่าย อักษรย่อ ฤาษี เขื่อน แทะกระดูก นกนางแอ่น ขอทาน ดม ฉี่รดที่นอน ตะโพน ลูกจันทร์ จันทรคราส เครื่องแบบทหาร ซื้อปลาทอง ทางรถไฟ ฉาบแตก โขลงช้าง นอนกับนางงาม น้ำพุ คราส แก้บน หลงป่า แกะเปลือกหอยรับประทาน จองหอง ปลิงหลายตัว ป่วยลงท้อง นกกระจิบ กระจาบ ลากเกวียน ล้างเท้าตัวเอง นกยูงรำแพน กินอาหาร ความรักระหว่างคน 3 คน ผ้าสีขาว ข่วน นั่งบนเสื่อ เห็นถนนที่ขรุขระ เงินหาย กำนัน แบกหีบ ลับมีด พานเงิน ตัวเองแก่ นกนางนวล มดรุมเป็นกลุ่มๆ การรับรางวัล เห็นที่นารกร้าง เท้าขาด อิฐ ทำนาไม่ได้ผลดี เลือดออกเต็มตัว ภรรยาเปลือยกาย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย แม่ กระบอก กระโปรง ตู้เย็น พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี มีคนนำเงินมาให้ เลี้ยงกุมารทอง ถูกตบ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน งาช้างวางคู่กัน กาบินเข้ามาในบ้าน เศรษฐี นำตาข่ายไปดักสัตว์ ฆาตกร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM