ทำนายฝัน 'ส้มตำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ส้มตำ ฝันว่ากินส้มตำ การงานจะไม่ได้ดังใจหวัง จะมีอุปสรรคคนคอยกลั่นแกล้ง หรือ มีปัญหาในการตัดสินใจ มีโอกาสปรับเปลี่ยนงาน โยกย้ายสายงาน หรือได้รับสิ่งที่ต่างไปจากเดิม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ส้มตำ'

ฝันว่ากินส้มตำ การงานจะไม่ได้ดังใจหวัง จะมีอุปสรรคคนคอยกลั่นแกล้ง หรือ มีปัญหาในการตัดสินใจ มีโอกาสปรับเปลี่ยนงาน โยกย้ายสายงาน หรือได้รับสิ่งที่ต่างไปจากเดิม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ แกะ จับหมู หน่อไม้ เจ้า บ้า ดอกบานไม่รู้โรย เผาไม้กระดาน พระพุทธบาท กระเป๋า ติดคุก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ปลอกหมอน รักชาติ คนถูกฉีดยา คนร้าย ผิวพรรณ ได้เป็นเจ้าสาว ท้องฟ้าสดใส ฝันว่าส่งพัสดุ เสื้อเปื้อนเลือด เข้ารับการผ่าตัด ฆ่าไก่ กินข้าว ยอดโดม พานทอง กินกระต่าย เถ้าแก่ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง รักภรรยาตัวเอง แข็งแรง ท่าเรือ จลาจล คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล เรือล่ม ก้ามกุ้ง เบ็ดตกปลา พรวน เดินอยู่กลางทุ่งนา ตัวเองตายไปแล้ว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ใช้ผ้าคลุมหัว ใส่ต่างหู มังกร ตัวเองแก่ พลอยหลากสีสัน ดื่มน้ำ ลิง หนอนไต่ตามร่างกาย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด แสงนีออน ก้อนหินตก จมน้ำ ไม้กางเขน ฤกษ์ไม่ดี ซองจดหมายสีฟ้า เห็นถนนที่ขรุขระ รถเมล์ มะพร้าว กระถางหลุดมือแตก ยิงนก ฤดูหนาว สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด โจร กลด ตื่นขึ้นมาเอง ผ้าฝ้าย ป้อมปราการ พาน หิมพานต์ (ป่า) ภาพยนตร์ ลักขโมย เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง แขน ห่วงเหล็ก นอนบนกองฟาง มรดก เด็ดพริกออกจากต้นพริก คลอดบุตร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน วงกบ โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) นอนกลางวัน เล่นฟองสบู่ ซองจดหมาย ทะเบียนบ้าน ภรรยามีลูก นอนในเรือ พระนาคปรก หมาหอน เครื่องดนตรี สวมเสื้อขาด ศีรษะมีเหา ซ้อมรบ ช่างปั้น สารภาพต่อหน้าเพื่อน เห็นกระดุม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM