ทำนายฝัน 'หงอนไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า หงอนไก่ ฝันเห็นหงอนไก่สีแดง หรือดอกหงอนไก่ ทำนายว่าจะมีภัยเกี่ยว กับไฟ หรือจะมีอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องตกใจ ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง หรือหากได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ชีวิตจะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หงอนไก่'

ฝันเห็นหงอนไก่สีแดง หรือดอกหงอนไก่ ทำนายว่าจะมีภัยเกี่ยว กับไฟ หรือจะมีอุบัติเหตุที่ทำให้ต้องตกใจ ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยง หรือหากได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ชีวิตจะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล บิณฑบาต เสื้อครุย โอเอซิส ยกของหนัก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ยักษ์ สำลี ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) พูดคุยกับคนต่างชาติ หิมะตกในฤดูร้อน ซองจดหมายสีขาว ล้างภาชนะเครื่องใช้ บัว ท่อนซุง เข่า ราชา เช็ค ( Cheque ) คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เห็นคนเปิดประตู หม้อ กองไฟ ไฝ สวมมงกุฎ บอลลูน อยู่ในอาการผิดหวัง สัตว์เลี้ยงตาย พระพุทธบาท หีบสมบัติ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ญาณ หีบปิดอยู่ แม่ชี สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตกลงไปในบ่อ อยากมีเงิน ไว้ทุกข์ หมากรุก กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เด็กกำลังดูดนม หมี โฆษณา คงกระพันชาตรี ไหล่ เลิกมุ้งขึ้น เขียนหนังสือ หญิง เจ้าที่ ส้วม ผม บวชพระ ควาย ยางรถ ยิ้ม ย้อมผม เป็นโจทก์ในศาล แมวสีขาว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ขนมปังกรอบ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กระทะ คนหามวอผ่านหน้า หน้าต่าง อ้อย อาเจียนเป็นหนอง ตีแมลงวันตาย ทีปังกรรัศมีโชติ ได้รับเงินบริจาค ทอดผ้าป่า เตาไฟ ผ้าพันแผล ทุ่งนา นกเกาะหลังงู ดวงดาว เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ตีผึ้ง อาเจียน กวางดำ โถส้วม ปลิงดูดเลือด พัด แขนหัก กระโดดจากที่สูง ถาดดอกไม้ ตัวเองมีชื่อเสียง สติ กองทัพ เขื่อนแตก เห็นผี เงา แมวสีสวาท ชายชู้ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ภรรยาสวมเสื้อแพร ไม้ไผ่ อิฐ ถูกน้ำร้อนลวก นกกระจิบ กระจาบ ปากกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM