ทำนายฝัน 'หญิงชรา'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงชรา ฝันว่าเห็นหญิงชรา ญาติผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป แล้ว ทำนายว่าจะมีเคราะห์หนัก จะเสียของรักภายในบ้าน หรือการแตก ร้าวภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญิงชรา'

ฝันว่าเห็นหญิงชรา ญาติผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป แล้ว ทำนายว่าจะมีเคราะห์หนัก จะเสียของรักภายในบ้าน หรือการแตก ร้าวภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ้อง ว่ายน้ำ เกลียดคนต่างชาติ ภรรยามีครรภ์ สระผม ระบำ เจ็บปวด ทุ่งนา ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กำไลแตกหัก โดด เห็นคนอื่นถูกประณาม ทีปังกรรัศมีโชติ ล้างเท้า ฝักดาบ คนตายมาหา งู หมาคาบหม้อ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ระดู เบ็ดตกปลา แก้วแตก หมาตาย จุดไฟแล้วดับ อวัยวะเพศ ฝ่าเท้า น้ำเต้า ไฟไหม้ในท้องฟ้า กิ้งก่า กองทัพ ประหารคนรัก เดินอยู่ในความมืด กังวล ทอดทิ้งครอบครัว โบดำผูกเสาบ้าน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ เกิดความรู้สึกผิด พานทอง นักเรียน เปลือย น้ำพุที่พุ่งสูง การตายของเพื่อน ผู้คุมนักโทษ กล่องดนตรี คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เฒ่าหัวงู ให้รางวัล กระจกแตก กระซิบ ถูกตี ย่าง แพรพรรณ ตกหน้าผา ภาพยนตร์ สุรา ขี่โคเข้าเมือง ตุ้มหูหาย คนเกี่ยวข้าว กินรีหรือกินนร สารภาพต่อหน้าเพื่อน อากาศบริสุทธิ์ อาเจียนเป็นหนอง นกบิน เครื่องลายคราม เสื่อไม้ไผ่ ถุงใส่เงิน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ถูกเสือกัด ทำบุญ ญาติตาย ฮวงซุ้ย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา รักเพื่อน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ตักทรายเข้าบ้าน ดมกลิ่นดอกไม้ จุดดอกไม้ไฟ ไข่มุก กษัตริย์เสด็จมาหา จาระบี ปากกา ต่อสู้กับปีศาจ สาวไส้ ไฟไหม้ผม เดือน ถูกตัดขา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ น้ำพริก ฟันบนหัก ถือกรรไกร ป่าช้า จันทร์เพ็ญ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ วันเกิด มองนํ้าตกตามลำพัง พระวิหาร ต่างหู เที่ยวชมงานรื่นเริง คนขี้โม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM