ทำนายฝัน 'หญิงชรา'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงชรา ฝันว่าเห็นหญิงชรา ญาติผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป แล้ว ทำนายว่าจะมีเคราะห์หนัก จะเสียของรักภายในบ้าน หรือการแตก ร้าวภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญิงชรา'

ฝันว่าเห็นหญิงชรา ญาติผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป แล้ว ทำนายว่าจะมีเคราะห์หนัก จะเสียของรักภายในบ้าน หรือการแตก ร้าวภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กเกิดใหม่ ถูกโยนลงทะเล ตาย พระราชินี งมของในแม่น้ำ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ตาชั่ง ประกายไฟ เสื้อขนสัตว์ แสงสว่าง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ปล่อยนกกระเรียน ผู้ชายผมยาว ปอก นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ พระอาทิตย์ ทะเลาะกับภรรยา ระเบิด นกกำลังจิกกัน มดเต็มบ้านเมือง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ช่อดอกไม้ เหี้ย เกา ตำรวจตั้งด่าน สลัก ตัวเองร่ำรวย ขึ้นต้นไม้ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น สมอเรือ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ขนมอร่อย ของกำนัล รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ เช็คเด้ง ดวงแก้ว กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ตัวเองเป็นโจร จระเข้ สาก รากไม้ ความผิด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทราย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ นายกรัฐมนตรี โกศ ฮูก (นกฮูก) เบ็ดตกปลา ทำน้ำหก นั่งจับเจ่า ลิง ถูกคนเตะ ถุงน้ำร้อน นอนกับสาวสวย หางไก่ ขนทรายเข้าวัด ประตูบ้าน แฉลบ เหยียบขี้ ได้รับของมีค่า ชู้รัก คบบัณฑิต จูบเด็กเล็ก คัมภีร์ กุมารทอง กอไผ่ ทำนาเกี่ยวข้าว ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน บุคคลที่มีชื่อเสียง กรน ปราสาท ผลักของหนัก กอดกะเทย ยา ถุงเงิน ถุงทอง นกร้อง เผาศพ บรรจุของลงหีบ ซ้อมรบ แขน กางเขน บ้านตัวเอง สวมเสื้อขาด ฆ่าวัว โฉนดที่ดิน พญานาค บนบาน ลักขโมย เด็กผู้ชาย งูรัด ถูกสุนัขเห่า ฟัก ไข่ไก่ หน้าอก เสี้ยนหนาม ยิงนก กระโดดจากหน้าต่าง งานศพ ผ้าห่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM