ทำนายฝัน 'หญิงชรา'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงชรา ฝันว่าเห็นหญิงชรา ญาติผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป แล้ว ทำนายว่าจะมีเคราะห์หนัก จะเสียของรักภายในบ้าน หรือการแตก ร้าวภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หญิงชรา'

ฝันว่าเห็นหญิงชรา ญาติผู้หญิงสูงอายุที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไป แล้ว ทำนายว่าจะมีเคราะห์หนัก จะเสียของรักภายในบ้าน หรือการแตก ร้าวภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ระดู กินเนื้อคนอื่น ถ่ายขี้ รังนก รังดุม หนอนไต่ตามร่างกาย นุ่งผ้าใหม่ ซ้อมรบ ครุฑ กัลยาณิวัฒนา ไต่ลวด บ้านพัง เจ็บปวด กระโปรงใหม่ เดินทางไปวัด เป็นคนผอมบาง ต้องโทษ หน้า ซ่อน กินน้ำผึ้ง ถอด โถส้วม ฤกษ์ดี บุคคล ทุบตีภรรยา นุ่งผ้าสีแดง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ผจญภัย ผ่าท้อง สร้าง นาฬิกาปลุก กองไฟ พระพิฆเณศ ฮองเฮา (ราชินี) ไถนา คนรักนอกใจ ถางหญ้า สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เมฆบังแสงอาทิตย์ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ แก้ผ้า แบกหาม น้ำหอม ลูกแก้ว ปลาหลีฮื้อ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เล่นน้ำสงกรานต์ โดนแทง ทดน้ำ กระสือ จอมปลวก สวดมนต์ ยิงนก สละราชสมบัติ ทำนาเกี่ยวข้าว ธนู เถ้าแก่ หนอน ไฟไหม้ผม ขอนไม้ ไข่เป็ด พระจันทร์เดือนหงาย บุญ ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กระโดดจากที่สูง สาวไส้ พระพุทธบาท ตะกร้าหวาย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี งานมงคล ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง หลงทาง มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม แก่นจันทร์ คุก ตะราง ขี่สัตว์ กินหอยนางรม กินข้าวบนใบบัว วงกต ปัสสาวะรดที่นอน ตักน้ำ เรือแล่น กอดกะเทย ดื่มน้ำมะพร้าว จับกัง ดื่มน้ำ บ่อน้ำพุแห้งขอด เผาไม้กระดาน ฝูงคนจำนวนมาก จับนก เห็นกระดุม ญาตินํ้าตาตก เพื่อนที่ตายไปแล้ว เหาะ โคไล่ขวิดคน เงินโบราณ ผลจันทร์ ( พืช ) จับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น