ทำนายฝัน 'หญิงชู้'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงชู้ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า หรือมิตรสหาย จะมีโชคลาภความรักไม่ได้ดังใจหวัง ทำให้ไม่สบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญิงชู้'

คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้า หรือมิตรสหาย จะมีโชคลาภความรักไม่ได้ดังใจหวัง ทำให้ไม่สบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนตา พวงมาลัย ตะกร้าพลาสติก กาน้ำ รอยเท้าของตัวเอง ดอกบานไม่รู้โรย คู คลอง งมหาของ ผู้ชายตบผู้หญิง ประหาร ปลวก ถ้วยชาม ช้องผม ฆ่าสุนัขบ้า ศัตรู ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ซองจดหมายสีฟ้า ตะขาบกัด ข่มขืนคนอื่น อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ปัสสาวะ นอนกรน พระนาคปรก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ภาชนะแตกร้าว วิ่งออกกำลังกาย หวีงา จมน้ำ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ความลับ ตัวเองเจ็บป่วย หญิงแปลกหน้า เจดีย์ ผู้หญิงโพกผ้า เห็นบ่อร้าง ซี่โครงหัก ประเจียด น้อยหน่า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เข้ารับการผ่าตัด กลองโบราณ คบบัณฑิต ฝาหม้อ เครื่องร่อน ทำขวัญ อีกา ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) พืชผัก ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ถ่ายอุจจาระ ควันไฟ ข่าวร้าย ถูกไล่ออกจากงาน เป็นแผลที่คอ ป่าเขา ปลูกต้นไม้ แมว บันได สุนัขคาบหม้อ หมาคาบหม้อ คนตกน้ำกำลังจะจม จับ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ตู้เหล็กใส่เอกสาร ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ งานศพ เดินสะดุดหกล้ม เด็กพิการ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน นาฬิกาข้อมือ ไหล่ พูดคุยกับคนต่างชาติ ปฏิกูล กระแสน้ำ เช็ค ( Cheque ) ขนสัตว์ ขี่หมู จรเข้กัด กระเป๋าเดินทาง ทำขวดแตก ทำอะไรแปลกๆ โบสถ์ ไฟนรก ปลูกบ้านต้นไม้ ถือลูกแก้ว นุ่งผ้าขาด ดม ดอกไม้ไฟ หวีไม้ โพธิ์ ฝุ่นฟุ้งกระจาย มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ความมั่งคั่ง ประกาศข่าวการตาย นกกระจิบ กระจาบ ไฟไหม้ในท้องฟ้า มือ ประตูบ้าน กระบี่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM