ทำนายฝัน 'หญิงเปลือยกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงเปลือยกาย ฝันว่าเห็นผู้หญิงเปลือยกาย หากเป็นผู้ชายฝัน ทำนายว่าจะมี เคราะห์และประสบความเดือดร้อนในเรื่องการเงิน แต่หากว่าในฝันได้ เห็นไม่ได้สัมผัส ทำนายว่าจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง หรือได้โชคจาก เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญิงเปลือยกาย'

ฝันว่าเห็นผู้หญิงเปลือยกาย หากเป็นผู้ชายฝัน ทำนายว่าจะมี เคราะห์และประสบความเดือดร้อนในเรื่องการเงิน แต่หากว่าในฝันได้ เห็นไม่ได้สัมผัส ทำนายว่าจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยง หรือได้โชคจาก เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คบไฟ ฝาเรือน รูปภาพของเครือญาติ ศีรษะ ตุ้มหูหาย นอนบนพื้นน้ำ ช่างเหล็ก นั่งใต้ต้นไทร ผัดหน้า หนาม แก้ผ้า อุ้มลูกสุนัข เป่าขลุ่ย กล่าวคำอำลาญาติ กรวยกรอกน้ำ กินเลือด งาช้างวางคู่กัน ภิกษุ อสนีบาต ถุงใส่เงิน ม้า ตกลงไปในบ่อ มิตรสหาย ปล้น เดินทางกลางทะเลทราย สู้กับเหยี่ยว เปียก ธุลี ช่างตัดผม เพื่อนตาย หน้าอก สัปเหร่อ หญิงแต่งชุดสีฟ้า โต้เถียง โอ่ง กระแต มวยผม เฉาก๊วย เครือญาติ เต้านม สวมรองเท้าใหม่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ กรงนก เพื่อนอยู่ห่างไกล หุ่น ญาติมิตร คบบัณฑิต อาคันตุกะ ลูกข่าง เมาเหล้า โรคร้าย รดน้ำต้นไม้ หอยที่มีเนื้อเต็ม ไหล่เจ็บ นอนกับสาวสวย จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตนเองทำความผิด แผนผัง ถูกพายุพัดพาไปไกล รักคนต่างชาติ เมฆสีแดง มีคนขอโทษ ซักผ้าขี้ริ้ว คนตาย เดินบนฟ้า ชี บาดแผล ดาดฟ้า ตะโพน โจรปล้นบ้าน จับกัง ผึ้งบินรอบรังของมัน จมน้ำ สายสนตะพาย ผลจันทร์ ( พืช ) เก็บองุ่นรับประทาน ฝนตกปอยๆ แสดงละคร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ กิ่งก่าวิ่งไปมา เพชรพลอย เครื่องดนตรี มีดตกน้ำ แหวนทอง มีคนสวมแหวนให้ ดารา เล่น pubg ทอผ้า กินก้างปลา ฆ่าเสือ ขา ชายหนุ่ม ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน จมูกขาด เพื่อนที่จากไปไกล กินโรตี ฟ้ายามเมฆครึ้ม เสี้ยนหนาม ถูกทำโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM