ทำนายฝัน 'หญิงแต่งชุดสีขาว'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงแต่งชุดสีขาว ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จ ความร่มเย็น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หญิงแต่งชุดสีขาว'

ทำนายว่าจะประสบความสำเร็จ ความร่มเย็น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเนื้อวัว เดินเร็วๆ นุ่งผ้าสีชมพู เก้าอี้ ความมืด สตางค์ ขลุ่ย หมาก นอนในมุ้ง ภรรยานอกใจ ทารกดูดนมคุณ บุญ มะนาว ค้อน ถั่วงอก โบสีดำ ซื้อของโบราณ ตีเหล็ก ดีใจ ปล่อยออกจากคุก หญิง ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เมฆสีดำ ตกลงไปในบ่อ นกขมิ้น พลอยหลากสีสัน เช็ค ( Cheque ) เครื่องปั้นดินเผา กระทำรุนแรงต่อตัวเอง มีด ตลับแป้งทาหน้า กระโดดจากหน้าต่าง เบี้ย กำแพงเมืองจีน ยกทรง ปากกา ความรัก ผู้หญิงตั้งครรภ์ ลายแทง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดอกมะลิ ย่างเนื้อ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กินข้าวบนใบบัว ไม้กางเขน ทหารยิงปืนใหญ่ ช่างไม้ นางเงือก งอบ เดินละเมอ เมายา การผ่าตัด สร้อย ตกเลือด อุ้มลูกหมา อาเจียนเป็นหนอง ไหล่ บาทหลวง คลอดลูกก่อนกำหนด สุกรกลายเป็นคน อยากตาย ตักน้ำราดตนเอง ไต่เขา สารภี รุ้งกินน้ำ ปอก แหวนแต่งงาน รถจักรยาน นั่งรถ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง เมาเหล้า นอนบนเสื่อ ระฆัง อ่างน้ำ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ถ่ายขี้ ครู เลื่อยไม้กระดาน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น จับปลา จรเข้ ตกงาน บั้งไฟ ล้างบ้าน โคมไฟหรือโคมตะเกียง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ทำกาแฟหก ตลาด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน จอบหรือเสียม เอทีเอ็ม ข้าวเปลือก ดับตะเกียง ของโบราณ รูปภาพของเครือญาติ จาน สะพายย่าม น้ำล้นเขื่อน ติดเกาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น