ทำนายฝัน 'หญิงแปลกหน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงแปลกหน้า การงานการเงินของท่าน จะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง และ เป็นไปในทางที่ดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หญิงแปลกหน้า'

การงานการเงินของท่าน จะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง และ เป็นไปในทางที่ดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จูบสัตว์เลี้ยง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ขอนไม้ เปลื้องผ้าตัวเอง เศษอาหาร เพื่อนที่ตายไปแล้ว ขวาน หนอน กินองุ่น ตู้ไปรษณีย์ ดอกไม้ไฟ ฮ่อยจ๊อ คลื่นน้ำ ซื้อปลาทอง พวงมาลา แทะกระดูก ถอนผมหงอก จิ้งเหลน สะพายย่าม บุคคลที่มีชื่อเสียง อยู่ในอาการผิดหวัง ของที่ระลึก ดอกไม้ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า หลงรักสามีคนอื่น ขุด ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เที่ยวชมงานรื่นเริง มีความปรารถนา นาข้าวรกร้าง มรกต ปัสสาวะ เคี้ยวดิน ศาลเจ้า ตีฆ้อง ฟันโยก เถาวัลย์ ปืน กรรไกร เก็บมุ้ง ขอโทษผู้อื่น ลิฟต์ ทะเลาะกับแม่ยาย หูแหว่ง เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ปลวกขึ้นบ้าน งูกัด ฟันล่างหัก ไฟ ตาบอด ไหว้พระ เศร้าโศก ซื้อปลาหมึก อาหารบูดเน่า ทารกดูดนมคุณ ผีตายโหง แกงการู ประกาศการแต่งงานของตนเอง กงเกวียน หมี สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กระจอก ขึ้นศาล เที่ยวซ่อง ตะเพียน จุดไฟ ปฏิเสธการดื่มเหล้า ช่างแกะสลัก ถูกจับ จราจรที่สับสนวุ่นวาย ตัดผม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เผาขยะ ยานพาหนะ กาน้ำร้อน จับก้อนหิน แว่นตาเลนส์สีดำ ชะลอม โกรธ ผู้หญิงตบผู้ชาย ล้างเท้าตัวเอง ขอบฟ้า คงกระพันชาตรี ฮิปโปโปเตมัส พู่กัน ดราฟต์ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ กษัตริย์ เมายา โดนดึงผม มีดเหน็บที่เอว จูบคนที่อายุมากกว่า ค้อน เดินขึ้นที่สูง กล้องถ่ายรูป ไส้เดือน ถูกเปลื้องผ้า สวมมงกุฎ จำนอง ถูกกักตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น