ทำนายฝัน 'หญิงโสเภณี'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงโสเภณี คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้าม ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญิงโสเภณี'

คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้าม ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ครกสาก มือ เดินอยู่ในสุสาน จาน พลอยหลากสีสัน ขวดแก้ว หิมพานต์ (ป่า) ไก่กกไข่ ผ่าท้อง เสาตกน้ำมันในบ้าน พระเจ้า ญาติมิตร ตะไบเหล็ก จันทร์เพ็ญ อาบน้ำในทะเล สวน บวม ทางม้าลาย จับหมู เชือดคอสุกร ไฟไหม้บ้าน ซื้อปลาหมึก ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตลับแป้งทาหน้า ยุง สามเณร สวมเสื้อสีเขียว บ้านคนอื่น ร้องตะโกน ได้ยินเสียงกลอง ป่า ระย้า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง นกกระจอก ขนนกสีขาว โดนแทง โอลิมปิก ปัดกวาดฝุ่น กระดาษสี กะเหรี่ยงคอยาว สุกร ถั่วงอก แฉลบ ผดุงครรภ์ กรรไกร ไหว้พระ ถีบจักรเย็บผ้า เดินไปบนเนินเขา ผูกปมเชือก กินเลือด เลื่อยไม้กระดาน เครื่องบินบังคับ แมวสีสวาท แหวนแต่งงาน แมลงปอ ตัวเองถูกธรณีสูบ ผู้คุมนักโทษ บวงสรวง พวงกุญแจ ถ้วยรางวัล ผิงไฟ จักรเย็บผ้า ทะเลาะกับคนรัก หย่า ศัสตราวุธ ปลาฉลาม ริมฝีปาก ร่วมงานทอดกฐิน ทำกับข้าว อ่าง แมลงวัน แบกหีบ จมูกแหว่ง ไฮโล เซิ้ง รักกับนักบินหญิง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค โถแป้ง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กระแสน้ำ ตู้ไปรษณีย์ ตักบาตร พระวรราชาทินัดดามาตุ ร้องรำทำเพลง เครื่องเรือน เดินขึ้นภูเขา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เงื่อน เชือก สายนาฬิกาข้อมือขาด คบคนพาล เห็นบ่อร้าง คนแก่ สามีนํ้าตาตก การสร้างโบสถ์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ผมร่วง เพื่อนตาย ขี่เสือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM