ทำนายฝัน 'หญิงโสเภณี'

ฝันเห็น ฝันว่า หญิงโสเภณี คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้าม ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญิงโสเภณี'

คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อนจากเพศตรงข้าม ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผัดหน้า นอนเล่นกลางหาดทราย มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ตกต้นไม้ ร่างกายตัวเอง บ่อน้ำ ปัดกวาดฝุ่น ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น เตียง เก้าอี้ รักคนต่างชาติ ตะกร้าไม้ ความผิด พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ตู้กับข้าว เที่ยวซ่อง เห็นปีศาจกินคน ฝุ่นฟุ้งกระจาย กอดผู้ชาย สุนัขหอน อักษรย่อ วิชา อีกา ฆ่าตัวตาย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ได้ยินเสียงกระดิ่ง รักชาติ กระโปรงใหม่ กำนัน ผ่าท้อง ดาวตกจากท้องฟ้า สตรี ซักผ้าขี้ริ้ว บุคคลที่เป็นคนร้าย ถ่ายรูป พระสงฆ์ ต้นไม้เหี่ยวเฉา ใต้ถุน ถือไต้ หรือ คบไฟ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ดัดผม แบกหีบ ตาหลายคู่ เพื่อนที่จากไปไกล ดื่มยาพิษ ชายชู้ พระเจ้า เข็มเย็บผ้า กางมุ้ง ตัดต้นไม้ ซี่โครงหัก ใช้ผ้าคลุมหัว ญาติทำความผิด ข่วน จันทรคราส พลักก้อนหิน เดินอยู่ในความมืด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตกจากที่สูง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ผ้าไตรจีวร ทุ่งโล่ง ปลาหลีฮื้อ ไวโอลิน นั่งใต้ต้นไทร ขาขาด เห็นรองเท้าเก่า หิมพานต์ (ป่า) ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ยกของ หุ่น เฟซบุ๊ก ( Facebook ) กินอาหาร ท้องเดิน ดับเทียน ลำคานเสียงฉาบ บ้านตัวเอง ฝาหม้อตกลงพื้น ดูละคร คนแปลกหน้า พลอยหลากสีสัน ภรรยาออกจากบ้าน มีด วัง ฮัจญ์ ริมฝีปาก เขากวาง เปิดร้านค้าขายสินค้า แต่งงานก่อนกำหนด เหาะ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ขี่สัตว์ ตกกองไฟ งง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วงกบ โกศ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM