ทำนายฝัน 'หญ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า หญ้า ฝันว่าเห็นพื้นหญ้าสีเขียว หรือนั่งบนพื้นที่มีหญ้าเขียว ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และอาจมีคนให้สัตว์เลี้ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หญ้า'

ฝันว่าเห็นพื้นหญ้าสีเขียว หรือนั่งบนพื้นที่มีหญ้าเขียว ทำนาย ว่าจะมีโชคลาภจากการเสี่ยง และอาจมีคนให้สัตว์เลี้ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผลักประตู ฟันหลุด เห็นบ่อร้าง พระอรหันต์ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ยุง งูกัด ไม้เท้า โอเอซิส วงกบ เข่า นอนบนกองฟาง เครื่องลายคราม งูเห่า เดินขึ้นภูเขา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด วันเกิด รักเพื่อน กระแสน้ำ ขอโทษผู้อื่น รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ถอนผมหงอก หัตถกรรม นอนกับนางงาม สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถูกตะปูตำเท้า ทุ่งโล่ง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า นกกำลังจิกกัน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น อาบน้ำฝน ไทร ดาบ ภาพวาด พระสงฆ์ ถูกตบ ตกปลากับญาติ ไฟฟ้า ขาหัก แม่หม้าย ดาดฟ้า แสงสว่าง ไล่จับผีเสื้อ พระนาคปรก ปล่อยสัตว์ ฆ่านกกระจิบ เฆี่ยนตีผู้อื่น หีบสมบัติ ทะเลสาบ ขุด ยอดโดม ตกกระ พังประตู ความรัก กระโดด รถเมล์ เจ้าสาว กะเหรี่ยงคอยาว นั่งบนแคร่หาม ทิวเขา ถังขยะ มหาสมุทร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เม่น ฟันบนหัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมาคาบหม้อ การผ่าตัด ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า พระราชินี เครื่องบินตก ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ขวาน งมปู ดื่มน้ำฝน ตะขาบกัด ตุ๊กตา หวีผม กลืนเมฆ กระดานดำว่างเปล่า หนามตำ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ป่าช้า ทะเลาะกับเพื่อน ตุ๊กแก ทอดทิ้งคนรัก เก็บของมีค่าได้ เมายา เด็กทารก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า สนามหญ้า ถูกประณาม กล่องดนตรี ครอบครัว เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เสียสติ แบกเสา มีเขาบนหัว ผึ้งบินรอบรังของมัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM