ทำนายฝัน 'หนอน'

ฝันเห็น ฝันว่า หนอน ฝันเห็นหนอน หรือได้จับหนอน มีหนอนไต่ยั้วเยี้ย หรือฝันเห็น เป็นศพและมีหนอนไต่อยู่ ทำนายว่าจะเป็นฝันที่ดี มีโชค ธุรกิจการค้าจะ รุ่งเรือง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนอน'

ฝันเห็นหนอน หรือได้จับหนอน มีหนอนไต่ยั้วเยี้ย หรือฝันเห็น เป็นศพและมีหนอนไต่อยู่ ทำนายว่าจะเป็นฝันที่ดี มีโชค ธุรกิจการค้าจะ รุ่งเรือง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกแก้ว ชายชู้ นกบิน เขาวงกต ผู้หญิงชักมีด ชักว่าว หม้อ ป่วยลงท้อง นักบวช อาเจียน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เดินไปตามท้องถนน กระต่ายขูดมะพร้าว ยกของ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ล็อกประตู ตอไม้ หวีเสนียด ฝาเรือน ข้อเท้าเจ็บ เดินทางกลางทะเลทราย หัวหมู ไฟไหม้ในท้องฟ้า ลูกเห็บตก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ เมฆสีขาว ปลาหลีฮื้อ เฮลิคอปเตอร์ เสื้อใหม่ ช่อดอกไม้ คนมีเขา เพชรพลอย โรคร้าย ขโมย ภาชนะแตกร้าว ก้อนหินตก โทรศัพท์มือถือหาย บวชชี กรวยกรอกน้ำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ยกยอ ปลิง ขวดยา ฟันบนหัก นุ่งผ้าสีม่วง ทัพพี ทุบตีภรรยา นอนกรน เขียนหนังสือ ตามทวงหนี้ ตกหน้าผา ฝนตกปอยๆ วิชา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ม้าเตะ รังนก เงี่ยง ห่มผ้า ฆ่าใครบางคน บุคคล แข่งม้า หุ่นยนต์ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ จำเลย นองเลือด สาหร่าย ข่าวร้าย หิมะตกอยู่เรื่อยๆ โต๊ะ พวงมาลา ถอด ล้างภาชนะเครื่องใช้ พานทอง ร่องน้ำ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ รวงข้าว ได้เป็นเจ้าบ่าว ตักน้ำราดตนเอง ค้างคาว ปิดผนึกซองจดหมาย กางเขน กุ้ง ศพ เดินบริเวณวัด กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ปัสสาวะรดที่นอน กระถางสามขา สวมแหวน การรับรางวัล ซีเมนต์ จับหนอน ยิงนก ลูกไก่ ม้าสีดำ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน กระจกหลากสี จรเข้กัด หมีกัด มีดหาย กำไลข้อมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM