ทำนายฝัน 'หนอน'

ฝันเห็น ฝันว่า หนอน ฝันเห็นหนอน หรือได้จับหนอน มีหนอนไต่ยั้วเยี้ย หรือฝันเห็น เป็นศพและมีหนอนไต่อยู่ ทำนายว่าจะเป็นฝันที่ดี มีโชค ธุรกิจการค้าจะ รุ่งเรือง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนอน'

ฝันเห็นหนอน หรือได้จับหนอน มีหนอนไต่ยั้วเยี้ย หรือฝันเห็น เป็นศพและมีหนอนไต่อยู่ ทำนายว่าจะเป็นฝันที่ดี มีโชค ธุรกิจการค้าจะ รุ่งเรือง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไก่ ถูกน้ำร้อนลวก ขี้เถ้าในเตาไฟ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) นั่งบนแคร่หาม ประกาศการแต่งงานของตนเอง ยื้อแย่ง เวที ปอกเปลือกไข่ เมฆลอยนิ่ง กรงสัตว์ บุตร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ครุฑ ตู้เย็น บนบาน ตักบาตร ดวงอาทิตย์มืดมัว โบดำผูกเสาบ้าน กองไฟ วิ่งออกกำลังกาย พร้า พ่อหม้าย อาหารบูดเน่า สนามกีฬา มีดเหน็บที่เอว ขนกา น้ำค้าง หูแหว่ง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด สายสนตะพาย เสาตกน้ำมันในบ้าน เปลวไฟ กองดิน ช่อดอกไม้ กระจก เมฆกลางแดด ระบำ พระโพธิสัตว์ นั่งเล่น คลอดลูกก่อนกำหนด แส้ ผู้หญิงตบผู้ชาย ไฟฟ้า ประตูที่ปิดตาย ถากไม้ ขุดดิน พรวน ช่างเงินทอง กลางคืน ถล่ม ตกน้ำร้อน ขึ้นบันได ขึ้นเขา สูบ กระโปรงเก่า ข้าวเปลือก เป่าแตร นางพยาบาล หน่อไม้ งานบวช ว่ายน้ำในมหาสมุทร ปืนใหญ่ ฌาน เป็นโจทก์ในศาล นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ไข่มุก ภรรยามีครรภ์ คนตกนรก หวีไม้ ไฟไหม้ปราสาท ตำรวจ รดน้ำ นอนบนพื้นน้ำ กอดรัด ลูกไก่ เสียจริต ปะชุน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กินเฉาก๊วย บริโภค บันไดกว้างๆ ปัสสาวะ เหยี่ยว ศิลปิน โต๊ะหมู่บูชา ทำนาเกี่ยวข้าว ฉลองพระบาท ลิง ถูกแทง นุ่งผ้าสีชมพู ทาขมิ้น สามีตาย ไฟไหม้ในท้องฟ้า คนอื่นทำพลาด หญิงแต่งชุดสีขาว ปาก แมงมุม รังนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM