ทำนายฝัน 'หนอนไต่ตามร่างกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า หนอนไต่ตามร่างกาย ธุรกิจการค้าดีขึ้น หมุนเวียนเงินได้ดล่องมือขึ้น ได้ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนอนไต่ตามร่างกาย'

ธุรกิจการค้าดีขึ้น หมุนเวียนเงินได้ดล่องมือขึ้น ได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น งมหอย เสื้อเปื้อนเลือด เจ็บปวดตามร่างกาย อาจารย์ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ มุดใต้ถุน กอไผ่ ฉลองพระบาท ถูกตี ท่องเที่ยวต่างประเทศ ถูกคนเตะ ฐานพระพุทธรูป กระทะ ลำธาร เจ้า ความรักระหว่างคน 3 คน คนขี้โม้ ประกันตัว เห็นปีศาจกินคน เลือดออกทางช่องคลอด แฟนนอกใจ ฆ่าเสือ ขนทรายเข้าวัด ดาวอับแสง โฆษณา เมือง วงเวียน เวียนเทียน ทะเลที่เงียบสงบ เรือ พญาอินทรี พระพุทธรูป กองไฟ ทำให้คนอื่นตกใจ ยากจน เขียนหนังสือ อาบน้ำในมหาสมุทร ตรอกซอกซอย เกิดสงคราม บ้า ทำให้คนอื่นตื่น แมลงปีกแข็ง ร่มกางอยู่ ศาล เดินลุยกองไฟ เถ้าแก่ กระติกน้ำร้อน ขนมอร่อย นั่งเล่น พระจันทร์เดือนหงาย แก้ผ้า ตู้ไปรษณีย์ เมายา ไม้ขีดไฟ กินดิน มวย ปลูก งูเลื้อย จับกุ้ง กล้องถ่ายรูป ปล่อยออกจากคุก ถ้ำ เงิน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ถาด เงาะ ไม้กางเขน ยักษ์ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง รถไฟฟ้า ปัสสาวะ โบสีดำ นุ่งโจงกระเบน ฝันเห็นนํ้าวน เกือก บรรพบุรุษ ดูละคร อมตะ จักจั่น เส้นด้าย สวมเสื้อสีเขียว ดับตะเกียง บาทหลวง ขนกา กำไลข้อเท้า ไม้กวาด หญิงแต่งชุดสีดำ ชนกระบือ โกนขนหน้าแข้ง กระจอก ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ใบมีดโกน ธนาคาร มนต์ โอลิมปิก กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ช่างแกะสลัก ปอก ต้นกก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM