ทำนายฝัน 'หนอนไต่ตามร่างกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า หนอนไต่ตามร่างกาย ธุรกิจการค้าดีขึ้น หมุนเวียนเงินได้ดล่องมือขึ้น ได้ลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนอนไต่ตามร่างกาย'

ธุรกิจการค้าดีขึ้น หมุนเวียนเงินได้ดล่องมือขึ้น ได้ลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถไฟ ดอกไม้ไฟ ตัดผมตัวเอง เป็ดไก่ ข้าว ตู้หนังสือ ศีล ถูกมัดมือมัดเท้า จับขโมย ไม้พลอง ประเทียบ ถูกแทง เกาหัว บิน (สูงขึ้น) กินเลือด ทอดผ้าป่า ลอย ศาลา เขียนหนังสือ งานฉลอง ทำนาไม่ได้ผลดี บิลเลียด นิล ทอดทิ้งครอบครัว ญาติ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กัลยาณิวัฒนา เขี้ยวสัตว์ ฟุตบอล ขอโทษผู้อื่น มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เลือกผัก ปัสสาวะรดกำาแพง ขาขาด น้อยหน่า ตกหลังม้า ต้นไม้ยืนต้นตาย แมลงวัน บรรพบุรุษ ฉีกกระดาษ กำแพงโบราณ ตกใจ ดารา บันไดเลื่อน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม แก้ว ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง แผล หีบสมบัติ ซ่อง ทะเลาะกับเพื่อน นอนในมุ้ง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า หวีไม้ อุปกรณ์ทำครัว พวงมาลัยดอกไม้แห้ง สาดน้ำ ฝ้าย นกกางเขน ขึ้นศาล รดน้ำต้นไม้ นุ่น กำนัน ผม พวงกุญแจ แหวนทอง ลำธาร ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ฝาหม้อ งูกินสัตว์ ถีบจักรเย็บผ้า พวงมาลัย เดินเรือ คบบัณฑิต ตบแต่ง กระแสน้ำ กล่องดนตรี จดหมาย เน็ตไอดอล ถ้ำ ขัง กล้องถ่ายรูป ไก่กกไข่ เจ้าบ่าว ดัดผม เพชรนิลจินดา ถุงมือ พระพุทธบาท หนี้สิน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง กงเต๊ก ม้านั่ง เมฆสีเลือด ยิงนก นอนโรงพยาบาล ลูกจัน ข่าวดีจากลูก ภาชนะแตกร้าว จับ กระแต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM