ทำนายฝัน 'หนังสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า หนังสือ ฝันเห็นหนังสือ ทำนายว่าหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้า เจริญ รุ่งเรือง มีชื่อเสียง เกียรติยศ หากรับราชการ ตำแหน่งหน้าที่จะได้เลื่อน สูงขึ้น และหากปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดั่งใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนังสือ'

ฝันเห็นหนังสือ ทำนายว่าหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้า เจริญ รุ่งเรือง มีชื่อเสียง เกียรติยศ หากรับราชการ ตำแหน่งหน้าที่จะได้เลื่อน สูงขึ้น และหากปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดั่งใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัดผมใหม่ จุดดอกไม้ไฟ นกร้อง คูคลอง กรวยจราจร ฆาตกรรม ตัวเองมีผมหงอก โครงกระดูก สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ฟัก รถยนต์ เหาะเหิน ตัวเองตายไปแล้ว ขายไม้กระดาน จมูก ฝน ไทร ใบไม้ สาวไส้ องค์กฐิน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ บูชา บุญ การสร้างโบสถ์ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ร่วมงานทอดกฐิน ปล่อยปลาดุก ไว้ทุกข์ สงคราม โถแป้ง ดาว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย สามเณร ชกมวย กรอด้าย ลากเกวียน ผู้ชายมีผมน้อย รุ้งกินน้ำ กลืนเมฆ กอดรัด ขนตา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ญาติมิตร โดด กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ปัสสาวะรดกำาแพง บันไดเลื่อน ฟันบนตนเองหัก ผ้าใบ โซ่ พายุ หัวนก พรวน ถอนผมหงอก งูกินสัตว์ กัดคน โทษ น้ำฝน เห็นคนอื่นถูกประณาม จับกระต่าย แสงสว่าง นางกวัก ซองจดหมาย น้ำพุขนาดใหญ่ พูดคุยกับคนต่างชาติ คลอดบุตร เกาหัว ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ของเล่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ฉ้อโกง ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ใช้ยาเสพติด งานบวชเณร กอดภรรยา คราส เดินลุยกองไฟ งมของ ตะกร้าหวาย ถูกตีหู ลูกปัด จับ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฟ้าแลบ ปลูกต้นไม้ ผ้าม่าน ฝังศพคนที่รู้จัก ละทิ้งครอบครัว ภิกษุ โล่ พังประตู ตลับแป้งทาหน้า เดินร่วมทางกับโจร ผ้าขี้ริ้ว ตะกร้าพลาสติก หุ่นยนต์ ตุ๊กตา เครื่องดนตรี ปลอกหมอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM