ทำนายฝัน 'หนังสือ'

ฝันเห็น ฝันว่า หนังสือ ฝันเห็นหนังสือ ทำนายว่าหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้า เจริญ รุ่งเรือง มีชื่อเสียง เกียรติยศ หากรับราชการ ตำแหน่งหน้าที่จะได้เลื่อน สูงขึ้น และหากปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดั่งใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนังสือ'

ฝันเห็นหนังสือ ทำนายว่าหน้าที่การงานจะมีความก้าวหน้า เจริญ รุ่งเรือง มีชื่อเสียง เกียรติยศ หากรับราชการ ตำแหน่งหน้าที่จะได้เลื่อน สูงขึ้น และหากปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมดั่งใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เอทีเอ็ม ธงสามเหลี่ยม กะปิ เป็นประจำเดือน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฤดูร้อน รักตัวเอง งูเขียว ริมฝีปาก บัวขาว ตู้หนังสือ ผู้หญิงถือมีด ขวัญ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ถอดเสื้อ ฆ่างู ควันไฟ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง หวีงา บ้องไฟ สร้อยทอง รดน้ำ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส มะพร้าว พี่น้อง เห็นถนนที่ขรุขระ ผู้หญิงหัวล้าน ถั่วงอก มีดตกน้ำ ถูกหวายรัด ฉิ่ง พระจันทร์เดือนหงาย เสือ ตักบาตร ผิวหนัง ขี่สุกร โซ่ตรวน ป่วย เลือดออกทางช่องคลอด ถูกทำโทษ เข้าเฟสบุคไม่ได้ คอมพิวเตอร์ สลัก วิทยา ตับไต ช่างเหล็ก เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง มิตรสหาย ไฟฟ้า มองนํ้าตกตามลำพัง ทรมานคนอื่น ฉางข้าว มีดหาย ลูกเต๋า ข้อเท้าแพลง ความรักระหว่างคน 3 คน รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ หนี้สิน ฮูก (นกฮูก) ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน น้ำลาย ผลักของหนัก ไส้เดือน หมากฝรั่ง แต่งตัว ตาลปัตร เปิดผนึกซองจดหมาย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ขา ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ถูกประณาม ตกใจ ปฏิทิน ปากเหม็น ตั้งครรภ์ เป็ดว่ายน้ำ คางคก จำปีหรือจำปา งง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ดอกซ่อนกลิ่น สูบ บ้านตัวเอง โคกินหญ้า สัมผัสกรวดทราย คบบัณฑิต เจอเงิน เกลือ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ปีนเขา เจ้าเมือง ปิดผนึกซองจดหมาย ปฏิมา กำไลแตกหัก เดินไปตามท้องถนน ตกจากที่สูง จักรยาน รถเข็นศพ ตะปู เรือนแพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM