ทำนายฝัน 'หนาม'

ฝันเห็น ฝันว่า หนาม ฝันว่าถูกหนามตำหรือเกี่ยว ทำนายว่าจะต้องทุกข์ใจในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือถูกผู้อื่นดูถูก ดูหมิ่น ธุรกิจการค้าไม่ดี ไม่ควรเสี่ยงหรือ ริเริ่มอะไรใหม่ๆ ในช่วงนี้ ไม่มีโชคลาภ ควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ และ อุทิศบุญส่งให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขออโหสิกรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หนาม'

ฝันว่าถูกหนามตำหรือเกี่ยว ทำนายว่าจะต้องทุกข์ใจในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือถูกผู้อื่นดูถูก ดูหมิ่น ธุรกิจการค้าไม่ดี ไม่ควรเสี่ยงหรือ ริเริ่มอะไรใหม่ๆ ในช่วงนี้ ไม่มีโชคลาภ ควรไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ และ อุทิศบุญส่งให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขออโหสิกรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผัดหน้า ขา สวมเสื้อขาด จับหนอน สะพายย่าม ว่ายน้ำ อักษรย่อ ขอบคุณ ท่อนซุง โรงแรม กัดคน ถูกด่าทอ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน โครงกระดูก องค์กฐิน ตักบาตร องคมนตรี เครื่องชั่ง ไหว้เจ้า กำไล กินอาหาร เกวียน ได้สวมแว่นตาดำ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ไหว้พระ ดำน้ำ ภรรยาตาย รักชาติ อดอยาก บ้านเก่า ขัดแย้ง ปราศจากอํานาจ ไข่ไก่ ถอดเสื้อ ถือดอกบัวในมือ บันไดกว้างๆ กินองุ่น แจกันคู่ ขวดเหล้า มัคคุเทศก์ ทะเลาะกับแม่ยาย ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ วิ่งหนีผู้ร้าย กระซิบ สวมแหวน ถาด ริมฝีปาก ปลาทองที่ตายแล้ว เล่นฟองสบู่ นายกรัฐมนตรี ศาล เท้าขาด กลด โบสถ์ ได้พูดคุยกับเพื่อน ทำนาเกี่ยวข้าว พระสงฆ์ เต่า เด็กทารก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กาน้ำ นอนบนเตียง ยารักษาโรค ตกกระ หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เห็นประตูบ้านตัวเอง อยากตาย ชุดว่ายน้ำ วิชา เรือนแพ เขี้ยวสัตว์ หุ่นโชว์เสื้อ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว หางไก่ ขนคิ้ว เห็นคนอื่นถูกประณาม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ที่นอน ดื่มน้ำ ไม้กางเขน ปากกา ซองจดหมายสีขาว ตกปลากับญาติ ล่องแพ บุตร จับก้อนกรวด ก้อนทราย ซ้อมรบ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน โบดำผูกเสาบ้าน พวงกุญแจ เลื่อยไม้กระดาน เข้ารับการผ่าตัด เคี้ยวดิน กินเต้าหู้ เรือกำลังจม ฝาเรือน ตกบ่อมีหนอน ฮัจญ์ ติดเกาะ ดาวตกจากท้องฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น