ทำนายฝัน 'หนามตำ'

ฝันเห็น ฝันว่า หนามตำ ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนามตำ'

ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สัตว์เลี้ยงตาย พระสถูป ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ คูคลอง หลงป่า ตะขาบกัด โยคี ตัวเองถูกฉีดยา นอนเล่นกลางหาดทราย ผนังบ้าน จับสายสิญจน์ ถุงเงิน-ถุงทอง แดด รัฐประหาร ตกหลังม้า กลด เด็กกำลังดูดนม เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ศีรษะล้าน ลูกประคำ เดินเล่นในสวนสวย ถูกตี ความลับ บ้านไฟไหม้ สวมเสื้อสีเขียว กษัตริย์เสด็จมาหา อยู่ในถ้ำ ปลาหลีฮื้อ เปื้อน นกบิน ซองจดหมายสีฟ้า คราส รถเข็นศพ กลืนดวงอาทิตย์ ซุง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ฆ่าศัตรู กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง น้ำพุที่พุ่งสูง เหยี่ยว ฝนตกปอยๆ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ขวดเหล้า ผ้าขาว ฟันปลอม ตำรวจตั้งด่าน คนหามวอผ่านหน้า ลอยคอ เลือดไหล ฉลาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไก่แจ้ สวมเสื้อสีขาว ตัดผม กะละมัง ถูกตัดแขน ฉาบ นกอินทรี เห็นเหรียญสตางค์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จรวดไฟ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ใส่บาตร ได้ยินเสียงปี่พาทย์ โดนแทง กอดตุ๊กตา ชนไก่ น้ำมัน รัศมี เปลื้องผ้าตัวเอง ชามแตก ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน รักสามีตัวเอง น้ำท่วม พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี กระโปรง โสมสวลี ดอกกุหลาบ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน นั่งรถ กระหายน้ำ หอยที่มีเนื้อเต็ม ศีรษะ แบกหีบ ข่าวดีจากลูก งมของ ถูกพายุพัดพาไปไกล อีกา หางไก่ ถ้วยชาม งูเหลือม แจวเรือ ฮา ดาดฟ้า สุนัข ปอด ตู้รับจดหมาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM