ทำนายฝัน 'หนามตำ'

ฝันเห็น ฝันว่า หนามตำ ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หนามตำ'

ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขนคิ้ว เจ้านาย ทูตชาวต่างชาติ เพื่อน แพรพรรณ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ปล่องเมรุ ทำให้คนอื่นตื่น ยุ้งข้าว เทศน์ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แสง ทำลายโซ่ตรวน ถอดเสื้อ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ตกเหว อินทรี ยกทรง ผ้าพันคอ เดินไปตามท้องถนน นกยูง ตาข่าย มองนํ้าตกกับคนรัก เทียนไข พูดคุยกับโจร ฮา การทำผิดพลาด โฉนดที่ดิน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ มีผู้นำม้ามาให้ รักสามีตัวเอง ถูก แตน-ต่อ ต่อย เห็นคนเปิดประตู เงินกู้ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ปืน ถูกฉุด แจวเรือ งวงช้างรัดตัว กระเทย โคลน ชนกระบือ ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ มหาสมุทรมีพายุ ถอนฟัน ถูกมัดมือมัดเท้า นาฬิกา งานมงคล ตะขาบ หน้าต่าง ขี่เสือ เป็นแม่ยาย มีคนนำเงินมาให้ สาหร่าย ซ่อง สุนัขคาบหม้อ เป็ด นาค เรือกำลังจม หลงทาง สมอเรือ นม ไม้กางเขน ลูกเห็บ สงฆ์ นาฬิกาปลุก แม่หม้าย กีฬา ทั่ง เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เสี่ยงเซียมซี ถือดอกบัวในมือ เว็จ ขาขาด ผู้หญิงตั้งครรภ์ เมฆบังแสงอาทิตย์ ประโคม ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น กำลังจะไปตาย ลูกแก้ว แตร ภูเขา โคกินหญ้า มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ตัดหนวดตัวเอง จรเข้กัด ชกต่อย สามเณร เมาเหล้า พู่กัน ปม หน้าอก ยกโทษให้ใครบางคน กินอุจจาระ ศาลพระภูมิ สาดน้ำ ยกของหนัก เครื่องร่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM