ทำนายฝัน 'หนามตำ'

ฝันเห็น ฝันว่า หนามตำ ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนามตำ'

ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนาม ไมโครโฟน ออร์แกน อาหารบูดเน่า ผู้หญิงตบผู้ชาย ฤดูหนาว ยอดตึกสูงทรงกลม ถั่วงอก เสี้ยนตำเท้า ยิงธนู นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ขี้เถ้าในเตาไฟ ถลกหนัง ซื้อกระดุม ฆ่าศัตรู เดินทางกลางทะเลทราย เวียนเทียน ขวด กะโหลก ท่าเทียบเรือ ตู้ไปรษณีย์ รักใครบางคนมากๆ เบาะ ผมถูกตัดให้สั้น ทหารเข้าบ้าน ทิวเขา เปิดร้านค้าขายสินค้า ล้มลงไปในหลุมลึก เชือก ไลน์ ( LINE ) กินเฉาก๊วย กระปุก ทะเลาะกับเพื่อน บิน (ตกลง) เอสเอ็มเอส ( SMS ) เป็นโจทก์ในศาล ดอกมะลิ ระดู ตักทรายเข้าบ้าน การทำผิดพลาด เสี่ยงเซียมซี กิ้งกือ ฝนตกหนัก ดวงแก้ว กะปิ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ฝุ่น มีดเหน็บที่เอว นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ น้ำท่วม แฟนนอกใจ ถอยหลัง ดอกกุหลาบ นกกางเขน ตกเลือด ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง บาดแผล บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ของเล่น สร้างบ้าน ทอดสมอ ขายไม้กระดาน เงินกู้ เงิน แมวดำ ชกคนที่จมูก งูขดเป็นวงกลม คลอดบุตร ภูเขา ภาษา การรับรางวัล ซื้อของโบราณ ทารก ถูกยิงด้วยธนู ดาวตกที่หลังคาบ้าน เฒ่าแก่ ถูกเรียกตัวมาประชุม คนตายในบ้าน มุ้งขาด เสื้อกันฝน กาน้ำร้อน นำฟองน้ำมาล้างจาน ถุงเงิน-ถุงทอง วาฬ บูชา มะลิ บ่อน้ำพุแห้งขอด ได้รับแก้วเป็นของขวัญ พระแก้วมรกต ถวายพระด้วยดอกบัว ผ้าโพกหัว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล หญิงชรา ตะโพน แมวออกลูก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เผาขยะ กินเกินขนาด ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ปัสสาวะรดที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM