ทำนายฝัน 'หนามตำ'

ฝันเห็น ฝันว่า หนามตำ ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนามตำ'

ฝันว่าถูกหนามตำ คุณจะเสียงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ที่พึ่ง ฤดูฝน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด วิทยุ เห็นประตูปิด โง่ หญิงแปลกหน้า ชาวประมง ต้นไม้เขียวชอุ่ม ได้กลิ่นธูป สู้กับเสือ แล้วชนะ เปลหามคนเจ็บ ถวายข้าวพระ กิ๊บติดผม สมอเรือ ถั่ว ตัวเองบ้า จอมปลวกกลางถนน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ใช้ยาเสพติด กางเขน (นก) ถอด ฟ้าร้อง ได้ยินเสียงกระซิบ ฝันเห็นนํ้าวน พายเรือตามลำพัง ยิงธนู พระแก้วมรกต เปิดผนึกซองจดหมาย เสื้อครุย ร่างกายตัวเอง กระบอก สมโภช ผู้หญิงพายเรือ ปลาฉลาม ฆ่านกกระจิบ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ปริญญาบัตร ผึ้งมากมาย คบคนพาล เดินทางในป่ารก ล้างภาชนะเครื่องใช้ เล่น pubg กระดาษสีขาว จำนอง ฟักทอง เดินเข้าออกประตูกว้างๆ คงกระพันชาตรี ทั่ง รอยเท้าของตัวเอง เทวดา ใบลาน ไฟไหม้ต้นไม้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ค้อน ศิลา ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ถือไต้ หรือ คบไฟ คนป่วยอยู่บนรถ หมากรุก เอสเอ็มเอส ( SMS ) กะเหรี่ยงคอยาว พญานาค นกนางนวล ตกงาน เก็บมุ้ง ตกทะเล เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปฏิกูล ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ขวดน้ำ บูชา ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ถูกฟันคอขาด อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปั่นด้าย นกร้อง ภรรยาสวมเสื้อแพร ภูเขาไฟ ถ่านไฟ ถัง สวมชุดเจ้าสาว จูบเด็กเล็ก รักกับนักบินหญิง ชายชรา ประดาน้ำ ปลิง อากาศทึบมืดมัว แส้ เดินสะดุดหกล้ม อินทรี ฟ้ายามเมฆครึ้ม ไฮโล ต้นไม้ กระถางหลุดมือแตก ลมหายใจมีกลิ่นหอม เห็นที่นารกร้าง ชอล์ก ห่านฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM