ทำนายฝัน 'หนี้สิน'

ฝันเห็น ฝันว่า หนี้สิน ฝันว่ามีหนี้สินหรือถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ ทำนายว่าจะต้องเจ็บป่วย และเสียทรัพย์เพื่อรักษาโรค หรือต้องเสียหายในเรื่องทรัพย์สิน แล้วจึงมี โชคลาภตามมาภายหลัง เป็นทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หนี้สิน'

ฝันว่ามีหนี้สินหรือถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้ ทำนายว่าจะต้องเจ็บป่วย และเสียทรัพย์เพื่อรักษาโรค หรือต้องเสียหายในเรื่องทรัพย์สิน แล้วจึงมี โชคลาภตามมาภายหลัง เป็นทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รถไฟฟ้า เห็นถนนที่ขรุขระ ซื้อขาย รองเท้า อาคันตุกะ หูเจ็บ สวมเสื้อสีขาว ทำน้ำหก เงินปากผี เรือล่ม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กลอง หวีงา งง ร้องไห้ ตู้ไปรษณีย์ ฝั่ง ฟองน้ำ ดาบ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ขนมปัง ทำนาย พระแก้วมรกต ความผิด เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ชามแตก อดทน ภิกษุ อนุสาวรีย์ จักรเย็บผ้า วิทยา ภูเขา ตกกล้า ทะเลทราย โคไล่ขวิดคน ภรรยา ต่อสู้กับเด็ก งาช้าง โล่รางวัล ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ขนมจีน เป็ดไก่ ลิฟต์ ทะเล กินก้อนดิน ภาพ กอดผู้หญิง มีหางงอก ญาตินํ้าตาตก บริโภคเนื่อสุกร กระโดด เงินหาย กุลี เลือดออกทางช่องคลอด สวรรค์ ฉีกกระดาษ หงอนไก่ กินหอยนางรม วัด ถูกกลั่นแกล้ง ฐานทัพทหาร โบสีดำ ระฆัง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา เก็บของมีค่าได้ ฆ่าหมี ม้า คนรักหรือคู่รัก กลด ฝูงคนจำนวนมาก เดินบริเวณวัด ปีนป่ายภูเขา ปลอบโยน ข้อเท้าเจ็บ ปอ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย นักร้อง เชิงตะกอน จองจำ อีเมล ( Email ) สละราชสมบัติ พริก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ได้กลิ่นของบูดเน่า ลูกอินทร์ เป่าขลุ่ย กินเนื้อมะพร้าว งวงช้างรัดตัว ตราสัง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฟ้อนรำ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ภาชนะ เดินละเมอ โขลงช้าง เลี้ยง ถูกน้ำร้อนลวก ฟันบนตนเองหัก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM