ทำนายฝัน 'หน่อไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หน่อไม้ ฝันว่าปลูกหรือหักหน่อไม้ คุณจะได้รื่นเริงสังสรรค์กับคนรัก หรืออาจได้บุตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หน่อไม้'

ฝันว่าปลูกหรือหักหน่อไม้ คุณจะได้รื่นเริงสังสรรค์กับคนรัก หรืออาจได้บุตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมาก โจรปล้นบ้าน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ได้เป็นเจ้าบ่าว โกนหนวด ดูซีรี่ย์ ได้ยินเสียงกลอง ได้สวมแว่นตาดำ คนถูกฉีดยา รักตัวเอง ทหารยิงปืนใหญ่ ร้านค้า พ่อตาย เปลหามคนเจ็บ งมหาของ เครื่องเรือน ตะกร้าพลาสติก ท้องฟ้าสดใส ลูกเต๋า มงคล เทียนชัย โค่นต้นไม้แก่ ฟันล่างหัก ผู้ชายตบผู้หญิง เครื่องบิน เปลือย ถูกฆ่า หญิงแต่งชุดสีฟ้า แดด วงล้อกำลังหมุน เสียเงิน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ตัวเองมีปีก งม ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ทิวเขา กินผลไม้แฝด นำตาข่ายไปดักสัตว์ ผ้าพันแผล กงสุล เถียงกับคน บ้านเก่า ใช้ผ้าคลุมหัว น้ำพุขนาดใหญ่ หน้าต่างพัง สายสนตะพาย ปลูกบ้าน หิมะตกถูกตัว กระดานดำมีข้อความ สตางค์ มีความปรารถนา หิ้วกระเป๋า แจกันคู่ เดินขึ้นที่สูง ทาเล็บ ไกด์ ถอดเสื้อ นักประพันธ์ ถูกผีหลอก เพศสัมพันธ์ หอก ธงบนเรือ หวีไม้ กินองุ่น ตกกองไฟ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ขึ้นต้นไม้ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า มีผู้นำม้ามาให้ นกกระเรียน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถุงเท้า รังนก กำลังเล่นเฟสบุค รถไฟ ฐานพระพุทธรูป กินดิน ชนกระบือ ตู้เย็น เงินหาย แมวออกลูก แคร่หาม กินอาหารเจ กางเขน ธนูหลายดอก โฉนดที่ดิน กอดผู้ชาย ชาวประมง ปัสสาวะรดกำาแพง ฟูก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง หว่านข้าวในนา ต้นไม้แห้ง แต่งงาน รถไฟฟ้า ปัสสาวะ งวง คนมุงซื้อขาย คิ้วตัวเองดกดำ ไอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM