ทำนายฝัน 'หน่อไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หน่อไม้ ฝันว่าปลูกหรือหักหน่อไม้ คุณจะได้รื่นเริงสังสรรค์กับคนรัก หรืออาจได้บุตร
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หน่อไม้'

ฝันว่าปลูกหรือหักหน่อไม้ คุณจะได้รื่นเริงสังสรรค์กับคนรัก หรืออาจได้บุตร

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวช ศีรษะมีเหา ใยแมงมุม โน๊ตบุ๊ก ปล่องไฟ กองทัพ ให้ความกรุณา เถาวัลย์ ฆ่าเป็ด ทองคำก้อน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ทหารเข้าบ้าน กรวดทราย ขาขาด กอดรัด กังหัน กรอบรูป ขุดหาทรัพย์สมบัติ ฝันเห็นนํ้าวน ชัยชนะ เงื่อน เชิงเทียน ญาติมิตร ซาบซึ้งใจ จรวดไฟ ท่อนซุง ขับรถยนต์ ปีนเขา หอยที่มีเนื้อเต็ม คนกำลังถ่ายรูป กำแพงเมือง จอมปลวก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา นำพัดมาโบกตามร่างกาย ไอ อีเมล ( Email ) กินยา เส้นด้าย คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฮา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ รังไก่ สายสะพาย เด็กอุ้มปลา กรง เดินเล่นบนหาดทราย กระดูกแตก นกแก้ว ผดุงครรภ์ หมากัด มะพร้าว แบกผลไม้ แม่ ขลุ่ย ดวงอาทิตย์ดับ กรรไกร เครื่องขยายเสียง สิงโต ถูกโยนลงทะเล เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ล้างเท้า แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ประเทียบ ใบมีดโกน ผดผื่นคันขึ้นตามตัว สวน ทำนาได้ผลผลิตดี แสดงละคร โลกแตก ยมทูต ตนเองทำความผิด ปากเหม็น นุ่งผ้าใหม่ ทำอะไรแปลกๆ เดินเป็นวงกลม ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถูกผีหลอก ธนาคาร สร้อยข้อมีชำรุด บิดามารดา มาลัย ตักบาตร ตีฆ้อง จับนก กงเต๊ก ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สกปรก ตะกวด ตกหน้าผา ฉีกจดหมายรัก เนื้อหนัง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กุหลาบ ตู้กับข้าว ช้องผม ทุบตีภรรยา มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง เครื่องดนตรี กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM