ทำนายฝัน 'หน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า หน้า ฝันว่าล้างหน้า หรือจับต้องใบหน้า หรือผัดหน้าด้วยแป้ง ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และจะ โชคดีมีลาภผล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หน้า'

ฝันว่าล้างหน้า หรือจับต้องใบหน้า หรือผัดหน้าด้วยแป้ง ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และจะ โชคดีมีลาภผล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธนู กำแพง นอนบนพื้นน้ำ ก้อนหิน ใช้ผ้าโพกศีรษะ ชะนี คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว กรวยจราจร ดื่มน้ำชา พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ผึ้ง พัชรกิติยาภา ดวงดาว องค์พระ ติดเกาะ ความมั่งคั่ง นกกำลังจิกกัน กรวดทราย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ถูกตี ท่องเที่ยวในสวน ตู้นิรภัย ตาหลายคู่ จับผีเสื้อ จดหมาย ตกช้าง ค่ำคืน สุสาน กระดุมหาย ตู้เซฟ มองนํ้าตกตามลำพัง สงฆ์ ของกำนัล ถูกจี้ ปากเน่า กระเป๋าเงิน จิ้งจก สิริภาจุกาภรณ์ เกวียน สร้อยข้อมือ ศีรษะ งูขดเป็นวงกลม แมลง ความมืด จับปลาช่อน กอดผู้หญิง ฆ่าไก่ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เมฆสีดำ เขากวาง งูเผือก ผจญภัย เมฆกลางแดด เก็บมุ้ง งานบวชเณร ว่ายน้ำในมหาสมุทร ได้ยินเสียงปืน เฮลิคอปเตอร์ ไฟไหม้ในท้องฟ้า หิมะตกถูกตัว เสือ ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฏีกา กวางดำ สัปทน จำปีหรือจำปา นอนบนที่นอน แมวดำ ฆ่าควาย โล่ ทอดทิ้งคนรัก ขัดแย้ง ผูกปมเชือก ร่มกางอยู่ สวมเสื้อสีดำ เจดีย์ทรุดโทรม ลอยคอ จำเลย ขัง ฟันปลอม เห็นที่นารกร้าง ลวดหนาม เมาเหล้า ได้ยินเสียงปี่พาทย์ หญิงชู้ น้ำตา มดหรือแมลง มุ้งหมอน มีผู้นำม้ามาให้ สร้าง บนบาน ไม้กวาด น้ำพุที่พุ่งสูง ไฟไหม้ผม บ้านตัวเองสวยงาม ริมฝีปาก ญาติทำความผิด ตะกร้าพลาสติก ดื่ม ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น