ทำนายฝัน 'หน้าต่างพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า หน้าต่างพัง อุบัติเหตุ ควรมีสติให้มาก และจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หน้าต่างพัง'

อุบัติเหตุ ควรมีสติให้มาก และจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ปากเปื่อย กลอง ถุงมือ พวงมาลัย ชี บัวสีขาว นองเลือด ชายชรา ทำลายโซ่ตรวน กองดิน แลบลิ้น ประทัด ช้าง ร่วมงานทอดกฐิน นกยูงรำแพน เท้าเจ็บ พระพิฆเณศ เห็นประตูบ้านตัวเอง เจ้าบ่าว พืชผัก สร้อย นกแขกเต้า ผม มีโชคลาภ ข่าวลือ แก้วแตก เจดีย์ ทำน้ำหก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ปีนรั้ว ปีนข้ามกำแพง สูบ นกแก้ว เขียด ผู้หญิงโพกผ้า ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โซ่ตรวน รากไม้ เปลหามคนเจ็บ สถานีขนส่ง ท่าเทียบเรือ ซื้อผ้าขาว เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ปัสสาวะ ล้างบ้าน เชือดคอสุกร เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฆาตกร เครื่องเรือน ดาบ ธุรกิจ ญาณ เด็กอุ้มปลา พลอยหลากสีสัน ม้าสีดำ คนในบ้านทุบตีกัน เรือกำลังจม หิมะตกถูกตัว แห่กฐิน พวงมาลา ซองจดหมายสีขาว เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ได้รับรางวัล โอ่ง ผู้ชายมีผมน้อย แสตมป์ แกะ ระบำ ฤกษ์ดี สัมผัสกรวดทราย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ระฆัง พี่น้อง แมลงสาบ ความมืด สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) วิวาท ถูกโยนลงทะเล ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ลิง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ตื่นขึ้นมาเอง ญาตินํ้าตาตก จับหนอน กระจก ถั่วลิสง ฮิปโปโปเตมัส วัวควาย แจวเรือ จน ยกยอ ตกปลากับญาติ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ได้กลิ่นธูป น้ำตา ก้างปลาติดคอ พริก จอบหรือเสียม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM