ทำนายฝัน 'หน้าต่างพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า หน้าต่างพัง อุบัติเหตุ ควรมีสติให้มาก และจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หน้าต่างพัง'

อุบัติเหตุ ควรมีสติให้มาก และจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปาก สมอเรือ ไฟไหม้ปราสาท ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก อดตาย โจรสลัด โรคเรื้อน ช้าง ผ้าสีดำ กรงนก เป็ดว่ายน้ำ ลุยโคลน ได้รับเงินบริจาค เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด เก็บกวาดบ้าน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก คนขี้โม้ ท้องเดิน ให้มีดแก่คนอื่น ข้าวสาร ไฟไหม้ต้นไม้ บุคคลที่มีชื่อเสียง เด็กอุ้มปลา ถั่วปลูกอยู่ในไร่ กระโดดจากหน้าต่าง มีความปรารถนา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ไว้หนวดยาว เท้าเจ็บ โง่ กัดคน เหาะเหิน ขัดแย้ง กระท่อมในป่า คนกำลังถ่ายรูป ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ลูกๆ ทำความผิด ข้อเท้าแพลง อากาศบริสุทธิ์ วงกต ฆาตกร พระ ป่าช้า กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ถูกจับ มีดตกน้ำ พ่อตาย มีคนสวมแหวนให้ พระพุทธรูป หมูกลายเป็นคน หนอน ปรบมือ บ้านตัวเอง ฮ่อยจ๊อ กีฬา บริโภค ค่ำมืด ตีคนอื่นด้วยเชือก ผิงไฟ นกนางแอ่น ทัพพี ซ่อนหา ป่าไผ่ เครื่องแต่งกาย ปัดกวาดฝุ่น โบดำผูกคอตนเอง พระราชินี ทอดทิ้งคนรัก จรเข้ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง น้ำพุ ของเน่าเสีย เก็บองุ่นรับประทาน ถูกยิงด้วยธนู ขนมปัง สงคราม แก้วแตก ทอดสมอ ฉาบแตก ภรรยาทิ้ง ถูกตัดใบหู กล้องถ่ายรูป เครื่องศาสตราวุธ ไม้พลอง ท่าเทียบเรือ งมของในแม่น้ำ ปั่นด้าย เฮลิคอปเตอร์ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ตกใจจนสะดุ้ง สายสนตะพาย จอบหรือเสียม ปลูกพริก ไกด์ น้ำเต้า เปลือย ต่อสู้ แม่ มนต์ ฤดูฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM