ทำนายฝัน 'หน้าต่างพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า หน้าต่างพัง อุบัติเหตุ ควรมีสติให้มาก และจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หน้าต่างพัง'

อุบัติเหตุ ควรมีสติให้มาก และจะได้รับการอุปถัมภ์จากเพศตรงข้าม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเห่า ภรรยาเอาน้ำมาให้ แป้ง เสาเรือน เซียมซี ตกเขา เครื่องจักรไม่ทำงาน ประกาศข่าวการตาย ช้าง อาบน้ำในอ่าง ขโมยขึ้นบ้าน กล่าวคำอำลากับใครบางคน ถวายพระด้วยดอกบัว ไปยังเมืองนรก คนตาย สุนัข ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ขอโทษ จับกุ้ง บั้งไฟ มีโชคลาภ ภาษา การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น รับประทานอาหาร พร้า เจดีย์ ระเบิด น้ำลาย ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด หลุมอสรพิษ แส้ ปลาหมึก อุ้มลูกสุนัข ถูกทรมาน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ความรัก กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ดำน้ำ ฉัน ( กิน ) ตาข่าย รับประทานเครื่องเทศ ได้ตีกลอง พระปรางค์ คนกำลังถ่ายรูป ร้องเพลง ลอยคอ ไฟฟ้า รถไฟฟ้า อ่าง ขนมอร่อย แก้ผ้า แมวดำ ตะกร้าไม้ แคร่ ขี่สุกร ขนมเข่ง เอทีเอ็ม งานบวช จักจั่น งูกินสัตว์ คิ้วตัวเองดกดำ สามเณร กษัตริย์ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ทั่ง ขี้เกียจ ป่าเขา กินข้าว คำสัญญา งูเหลือม ถังขยะ หมากัด คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กระท่อมในป่า เต้าหู้ พวงมาลัยดอกไม้สด นอนบนกองฟาง ฉาบแตก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ คดข้าวเย็นกิน กัดลิ้น นั่งบนเสื่อ บันไดสูง ครีบปลา เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด วอ ดื่มน้ำชา ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ฝนตกระหว่างเดินทาง ตัวเองถูกฉีดยา เดินเรือ เฉาก๊วย เพื่อนตาย หีบศพ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ คนกำลังจะตาย แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ตุ๊กแก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM