ทำนายฝัน 'หน้าอก'

ฝันเห็น ฝันว่า หน้าอก ฝันเห็นหน้าอกขาวสะอาด คุณกำลังจะโชคดี หากฝันเห็นหน้าอกมีขน ถ้าเป็นชายฝัน จะร่ำรวย ถ้าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วฝัน จะเป็นหม้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หน้าอก'

ฝันเห็นหน้าอกขาวสะอาด คุณกำลังจะโชคดี หากฝันเห็นหน้าอกมีขน ถ้าเป็นชายฝัน จะร่ำรวย ถ้าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วฝัน จะเป็นหม้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดับไฟ รองเท้า นอนเล่นกลางดิน น้ำพริก ชะนี ทูตชาวต่างชาติ ฏีกา ความมืด งานบวช เดินชนผนัง ขื่อคา ฝนตกหนัก ข้าวสาร เสื้อขนสัตว์ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ บ้า เดินทาง ศีรษะมีเหา ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ผู้ชายมีผมน้อย ธนู มาเฟีย นกพิราบ สร้างบ้าน ขอทาน ภาชนะ เห็นกล้วย กระติกน้ำร้อน นำเที่ยว ฤดูร้อน ต่อ โครงกระดูก สลัก ก้อนหินตก หน้าอก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง กินพระจันทร์ อู่เรือ กรน ทัพพี หนู เกณฑ์ทหาร จอบหรือเสียม ไข่ไก่ ตกบ่อมีหนอน ฐานพระพุทธรูป ชนไก่ ถอด กล้องถ่ายรูป กินลูกอม จับนก วาฬ นอนกลับหัว กะโหลก อดตาย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ขันตักน้ำ แผล ฟ้ายามเมฆครึ้ม ความร่าเริง เหยี่ยว ขโมยขึ้นบ้าน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ก้น พังประตู ร่มหัก เนื้อหนัง กลด คนแก่ เครื่องบินตก ได้ยินเสียงดนตรีไทย บวงสรวง เทศน์ แมวสีขาว ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ซาบซึ้งใจ ฉางข้าว โบดำผูกคอตนเอง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา บวชชี นุ่งผ้าใหม่ นกยูง รถพยาบาล ฮาเร็ม ข้าว อาบน้ำฝน รางรถไฟ ดารา บ้านตัวเอง รถเข็นศพ เรือ ภรรยา เห็นคนเดินละเมอ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน พายเรือกับคนอื่น ฟันงอกขึ้นมาใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM