ทำนายฝัน 'หมอดูดูลายมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า หมอดูดูลายมือ การที่คิดหรือทำไว้จะประสบความสำเร็จ หากฝันว่าเป็นหมอดูลายมือ จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ หรือ มีการเดินทางที่ปลอดภัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมอดูดูลายมือ'

การที่คิดหรือทำไว้จะประสบความสำเร็จ หากฝันว่าเป็นหมอดูลายมือ จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ หรือ มีการเดินทางที่ปลอดภัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งมของ พระสถูป บ่อน้ำพุแห้งขอด ขอนไม้ ร่ม ลับ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ขบวนแห่ ธารน้ำ โอ่ง ตกน้ำร้อน ดับเทียน นุ่งผ้าสีแดง พานทอง เด็กทารก เดินกะโผลกกะเผลก ไถนา ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ให้หวีคนอื่น ซักผ้า เสื้อเปื้อนเลือด จานชาม จอมปลวก ย่างเนื้อ ยารักษาโรค กระหายน้ำ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม เรือน แก่นจันทร์ ตกบ่ออุจจาระ โอเอซิส รักภรรยาตัวเอง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ยุ้งข้าว ถือกรรไกร ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ สู้กับเหยี่ยว ท้องเดิน ซองจดหมายสีชมพู นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ถูกข่มขืน ฟักทอง กกไข่ มีดบาด หญิง แมวตาย จับผีเสื้อ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ถอยหลัง มีขาเดียว ได้รับต่างหู นอนในมุ้ง ขี่โคอศุภราช ปฏิเสธการดื่มเหล้า ปอ ให้ความกรุณา กางมุ้ง ภรรยามีครรภ์ แต่งตัว นั่งจับเจ่า เป็นแผลที่คอ งานมงคล กินข้าว แข่งม้า งมหอย มวย ผึ้ง นอนกลางวัน ปอกเปลือกผลไม้ ทันตแพทย์ ขนตา ตอไม้ มดหรือแมลง กระโดดลงจากต้นไม้ ทับทิม หวีหัก ช่างตัดผม ขื่อคา ภาษา ขวดน้ำ ธรรมจักร คราส แบกผลไม้ กินกระต่าย บวชพระ ถอนฟัน ตะไกร ขวัญ งานวัด ตัวเองมีผมหงอก กระถางหลุดมือแตก หางไก่ ฆ่าไก่ ฟองน้ำ ตะเพียน งานบวชเณร กัดคน บ้านเก่า เรือล่ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM