ทำนายฝัน 'หมัดกัด'

ฝันเห็น ฝันว่า หมัดกัด คุณจะเกิดความร้อนอกร้อนใจเรื่องหนี้สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมัดกัด'

คุณจะเกิดความร้อนอกร้อนใจเรื่องหนี้สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิงชู้ ปอ กินพริก กิ๊บติดผม สิงโต ไฟไหม้ต้นไม้ มัคคุเทศก์ ผลักของหนัก เผาขยะ ซาบซึ้งใจ ฝาด เครื่องพิมพ์ดีด ขี่สุกร กอด องคมนตรี ฉมวก เปิดร้านค้าขายสินค้า เซิ้ง คนตกนรก ผู้หญิงตบผู้ชาย พระพุทธรูป อยู่ในถ้ำกับคนอื่น จับนก ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ซักผ้า ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ทำขวดแตก เปลือก มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ตาบอด ภรรยาสวมเสื้อแพร ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เดินทางในป่ารก ถุงมือ ทารกแรกเกิด ชายชู้ เต่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ มีคนเกลียด ฝา ดื่มน้ำจากแก้ว ภรรยานอกใจ รักสามีตัวเอง ระเบิด พังพอน ขอทาน บันไดเลื่อน อ่างล้างหน้า กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ขี่เสือ ดื่มกาแฟ นำฟองน้ำมาล้างจาน คนรักได้รับบาดเจ็บ นอนโรงพยาบาล งานพิธีต่างๆ ยืนบนลังไม้ นอนบนเสื่อ หยก มิตรสหาย ผ้าโพกหัว เศร้าโศก ตอไม้ รวงข้าว ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ข้าวติดคอ อสนีบาต เด็กเกิดใหม่ ตราสัง คนรับใช้ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ข้อเท้าเจ็บ ดาว ตู้เย็น ไหล่ อักษรย่อ ฉางข้าว ไฟนรก โต๊ะรับประทานอาหาร อาเจียน เสื่อไม้ไผ่ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ สาดน้ำ ตัวเองเป็นโจร นกอยู่ในรัง กลด ประกาศข่าวดี ดอกซ่อนกลิ่น สาหร่าย ฝ้าย โยคี นั่งเรือ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม เห็นประตูบ้านตัวเอง เดินทางไปทิศตะวันออก รถเมล์ นกอินทรี สร้อย กุ้งยักษ์ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM