ทำนายฝัน 'หมาก'

ฝันเห็น ฝันว่า หมาก ฝันว่าได้กินหมาก กินพลู คุณจะได้ไปอาศัยอยู่ที่อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หมาก'

ฝันว่าได้กินหมาก กินพลู คุณจะได้ไปอาศัยอยู่ที่อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หวีงา นอนบนที่นอน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ส้มตำ มงกุฎ ถั่วลิสง อาคันตุกะ จับก้อนกรวด ก้อนทราย รากไม้ พานทอง ตู้เหล็กใส่เอกสาร ภิกษุณี ตอไม้ รับประทานเครื่องเทศ ปลิง สุสาน ฝาหม้อ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย แมงป่อง กระจกแตก ทับทิม อดอยาก สีแดงชาด ปลูกต้นไม้ โน๊ตบุ๊ก ดอกราตรี เมายา กระหายน้ำ ยุ้งข้าว แสงสว่าง ถูกฝังทั้งเป็น เครื่องลายคราม เรือโยง เดือน พระพิฆเณศ สวมเสื้อขาด เก้าอี้ กิ้งกือ เดินอยู่ในความมืด มองนํ้าตกกับคนรัก กิ้งก่า ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฟันปลอม กระติกน้ำร้อน กินเป็ด เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง แสง ขนตาร่วง เสือตาย นางพยาบาล ต้นไม้เหี่ยวเฉา ทำนาไม่ได้ผลดี นอนโรงพยาบาล นกแก้ว ปัดกวาดฝุ่น ฤกษ์ดี ประตูกำลังถูกไฟไหม ขี่วัว แล้ว ตกวัว ลูกเห็บตก ปากเน่า ดิน ดื่มน้ำฝน น้ำตก เปิดร้านค้าขายสินค้า เป็นคนปรุงอาหาร ทรงกลด จับปลาตะเพียน ฟูก พายุ เต่า บิน (สูงขึ้น) กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง กระดาษสี ทอดทิ้งครอบครัว เดินทางกลางทะเลทราย จอบหรือเสียม เด็กทารก หวีผม มีเขาบนหัว ได้กลิ่นของบูดเน่า กำไลข้อเท้า ไส้ไหลจากท้อง ตีผึ้ง ทำนาเกี่ยวข้าว โพธิ์ จอก ฮิปโปโปเตมัส น้ำผึ้ง แขนถูกตัด นกนางนวลโผบิน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) พรม ลูกๆ ทำความผิด ตู้เซฟ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ซื้อกระโปรง ไถนา ช้างเหยียบ เครื่องบิน กระจอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น