ทำนายฝัน 'หมากรุก'

ฝันเห็น ฝันว่า หมากรุก ฝันว่าเล่นหมากรุก คุณจะเกิดข้อขัดแย้งในการงาน หากฝันเห็นคนเล่นหมากรุก คุณจะถูกคนโกง หากฝันเห็นตัวหมากรุก จะมีผู้เข้ามาอาศัยในบ้านเรือนมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมากรุก'

ฝันว่าเล่นหมากรุก คุณจะเกิดข้อขัดแย้งในการงาน หากฝันเห็นคนเล่นหมากรุก คุณจะถูกคนโกง หากฝันเห็นตัวหมากรุก จะมีผู้เข้ามาอาศัยในบ้านเรือนมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรวยจราจร ดอกไม้ไฟ ของเล่น อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ได้รับเงินบริจาค น้ำเหลือง ยันต์ กระต่าย กระโปรงเก่า ชกคนที่จมูก เมฆสีแดง ดาดฟ้า เป่าลูกโป่ง เขากวาง ตู้หนังสือ เครื่องแบบทหาร เมาเหล้า พูดกับกลุ่มชน ฝาเรือน ประตูบ้าน ไต่ลวด โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) หญิงแต่งชุดสีแดง ส้วม หาบขี้กลับบ้าน นัยน์ตา ผ้าห่มหนาๆ เลี้ยง ตกจากดาดฟ้า ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ดอกซ่อนกลิ่น กางร่ม ฟังเทศน์ฟังธรรม เจ้า ตัวเลข สวมใส่ชุดว่ายน้ำ แม่ชี เดินอยู่ในป่า แมงป่อง ผึ้งบินรอบรังของมัน เมือง เดินหลงไปในป่าละเมาะ ทำกาแฟหก ครีบปลา ฟัก มรดก ยื้อแย่ง จักรยาน กินโรตี นอนบนที่นอน ถูกผีหลอก เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ฉาบ เชิงเทียน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค สายสนตะพาย กอดกะเทย เอทีเอ็ม กินเนื้อมนุษย์ ต่อสู้กับคนร้าย สายนาฬิกาข้อมือขาด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นกคุ่ม คบคนพาล ประหาร บ้านตัวเอง ฮวงซุ้ย วิ่งจนเหนื่อยหอบ แว่นตาเลนส์สีดำ ตาย แฮนด์บอล แกะสลักรูปปั้น โถส้วม ห่าน ภูเขาไปกำลังระเบิด ภาชนะแตกร้าว ถูกคนเตะ เปลหามคนเจ็บ ถือกรรไกร ขัน ถูกตัดมือ เครือญาติ นกอยู่ในรัง ล็อกประตู ดอกกุหลาบ พระเจ้าแผ่นดิน นกแก้ว โยคี ร่มกางอยู่ นํ้าพุขนาดใหญ่ สารภี ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ตะกร้อ เก็บผลมะม่วง ตัวเองถูกธรณีสูบ ตกบ่อมีหนอน ถีบจักรยาน มีผู้นำม้ามาให้ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด จับหมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM