ทำนายฝัน 'หมากัด'

ฝันเห็น ฝันว่า หมากัด คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หมากัด'

คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัดผม เก็บเงินได้ เปลือก เมฆกลางแดด รังนก ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน หนี้สิน ปลาทอง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เดินทางไปมหาสมุทร บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กัดคน ขี่เสือ ปอ แร้ง ลุยไฟ ถูกเปลื้องผ้า โน๊ตบุ๊ก ชายหนุ่ม นักประพันธ์ หมี ตนเองทำความผิด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ข่วน หญิงแต่งชุดสีเขียว ฝาเรือน ยิงปืน พระ คอบิด กำไลข้อเท้า ขึ้นต้นไม้ โทษ ขี่ควาย ดวงอาทิตย์ขึ้น การรับรางวัล ฝังทั้งเป็น ตู้กับข้าว ส่องกระจก เมฆสีขาว ฝาแฝด คนบ้า ปราสาท ถูกกักตัว ทวิตเตอร์ เดินไปตามท้องถนน ตับไต หุ่น พระโพธิสัตว์ ลำคานเสียงฉาบ เล่นไพ่ ปืนใหญ่ ถูกทรมาน กระดาษเช็ดมือ ตะไบเหล็ก ญาติตาย หญิงทุบตีกัน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เป่าขลุ่ย เงาตัวเองในกระจก คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ร่วมงานทอดกฐิน ตาย พระวรราชาทินัดดามาตุ จักรพรรดิ เห็นกองไม้กระดาน นก วงเวียน มองนํ้าตกตามลำพัง นั่งมองน้ำตกกับคนรัก แขนขาด โคมไฟหรือโคมตะเกียง สวมชุดเจ้าสาว สามีนํ้าตาตก ตะกร้าหวาย เป็นโจทก์ในศาล ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ตะไกร กระดาษสี เครื่องดนตรี ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เครื่องเรือน กรวดทราย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถูกตี รั้ว ช้อนปลา ปีนเขา สังกะสี พระแก้วมรกต แทงตัวเอง รบชนะ เสาตกน้ำมันในบ้าน เต้าหู้ ตัดนิ้วมือตัวเอง อิฐ หีบศพ ซื้อผ้าขาว ประโคม อีกา กินเนื้อหมู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM