ทำนายฝัน 'หมากัด'

ฝันเห็น ฝันว่า หมากัด คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมากัด'

คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โดด กินก้อนดิน จิ้งเหลน อาคันตุกะ ชาวประมง ขี่โคเข้าเมือง หญิงแต่งชุดสีขาว สวมแหวน ตัวเองเป็นนักโทษ หมูกลายเป็นคน คนขี้โม้ ผีตายโหง งาช้างวางคู่กัน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ช้างเหยียบ มีหลายหู หมอก นอนเล่นกลางหาดทราย ไข่ไก่ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฆ่าเต่า จำปีหรือจำปา แผ่นดิน กินถั่วต้ม ฟักแฟง คนตกนรก หิมพานต์ (ป่า) ฮอกกี้ ทำโรตี พวงมาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ตับไต จอบหรือเสียม สุริยคราส จับผีเสื้อ โขลงช้าง แส้ ทารกดูดนมคุณ เพื่อนที่จากไปไกล จระเข้ ได้เข้าร่วมในสงคราม แข่งม้า ดวงตรา นกกาเหว่า ผ้าพันคอ ภรรยาสวมเสื้อแพร กัดลิ้นตัวเองขาด โจร เกณฑ์ทหาร ตัวเองร่ำรวย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ขุดดิน แผ่นดินแยกออกจากกัน แร้ง ตกลงไปในบ่อ ขี่นางโค ร่างกายตัวเอง ไฟนรก กำนัน เลิกกับแฟน กินอาหารเจ ได้ยินเสียงกระซิบ นกเกาะหลังงู นั่งราชรถ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า บ้า ตะเพียน กระต่ายขูดมะพร้าว ถูกฆ่า ถูกประณาม พวงกุญแจ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ขึ้นต้นไม้ ดวงอาทิตย์ตก ซื้อของโบราณ ช่างไม้ ซักผ้า บ้านคนอื่น ธนูหัก งอบ เสาตกน้ำมันในบ้าน กวาด เรียก ปวดท้อง ทหาร กรวยจราจร สุนัข ตู้รับจดหมาย ฟันล่างหัก ดัดผม แหวน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง แมลง หญิงแต่งชุดสีแดง พระจันทร์ งูรัด ราวตากผ้า เก็บของมีค่าได้ เชี่ยนหมาก ซ่อมแซมรั้วบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM