ทำนายฝัน 'หมากัด'

ฝันเห็น ฝันว่า หมากัด คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมากัด'

คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา บันไดสูง ตกปลากับคนรัก ผ้าขี้ริ้ว นุ่งผ้าขาด สวมเสื้อสีดำ เมายา ไอ หมาหอน ตับไต เดินถอยหลัง พริก กระปุก มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก แส้ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ผมร่วง มวยผม ป่าเขา สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตีเหล็ก กินเลี้ยง กินเป็ด ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ คนแคระ ตัดหัว เชือก พระราชินี เดินตากแดด ดูละคร เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ พนมมือ รวงข้าว ทับทิม ทะเลาะกับภรรยา ธนู ถ้วยกาแฟ จมูกแหว่ง ทาสี หลุม ตัดผมสั้น ได้ใบสั่งจากตำรวจ กุ้งแห้ง กองกระดูก ดับกองไฟ เครื่องดักนก ดื่มน้ำฝน ฝุ่น คนรักได้รับบาดเจ็บ หุ่นยนต์ ปล่อยนกกระเรียน กรอด้าย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ลูกเห็บตก เจดีย์ทรุดโทรม คนแต่งชุดสีดำล้วน กอดอก ตัดผมตัวเอง ถือกรรไกร กรน มือตัวเอง ปากเหม็น ระดู อาคันตุกะ ถูกเรียกตัวมาประชุม ดับเทียนชัย ผู้หญิงโพกผ้า ร่องน้ำ เปลหามคนเจ็บ หมีทำร้าย ดิน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง นกนางแอ่น หักธนู กองไฟ กินนก ยกของ ไต่ลวด บ่อน้ำใหญ่ บิณฑบาต ถูกฝังทั้งเป็น จลาจล กระจอก ความรักระหว่างคน 3 คน นํ้าวน ถูกวิ่งราวทรัพย์ หมา ถูกฟันคอขาด ถากไม้ ตู้รับจดหมาย คนรับใช้ ถวายกุฏิ เดินขึ้นภูเขา กฐิน คนอื่นทำพลาด ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ จันทร์ทรงกลด นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง จมูกหาย คัมภีร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM