ทำนายฝัน 'หมากัด'

ฝันเห็น ฝันว่า หมากัด คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมากัด'

คุณจะต้องคดี แต่จะชนะคดีนั้นมาได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องบินบังคับ กัดลิ้นตัวเองขาด ฝี ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เปลี่ยนเสื้อผ้า ศัสตราวุธ พระพุทธรูป วิชา กงล้อ กินยา บวชชี กรน ประกันตัว ฉลาด สตางค์ ผลักประตู ถนน นักประพันธ์ ถวายของแด่พระสงฆ์ งูกินสัตว์ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ยื้อแย่ง เสื้อผ้า ตัดผม เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด อีเมล ( Email ) เต้านม ก้างปลา กรรไกร ตกใจเพราะเห็นผี หวีเสนียด สาก พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกรัฐมนตรี จับก้อนหิน โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ดวงดาว ยา โลงศพ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด กะละมัง อดอยาก งูรัด ทอง เพชรรัตนราชสุดา ตีงู ผลไม้ กะปิ มู่ลี่ ย่าง แบกหีบ ทางม้าลาย ยิงนก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ดวงจันทร์ ศีล ตู้ สกปรก เหาะดั้นเมฆ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ แม่นํ้า ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ หูขาด ถูกตัดใบหู กอดผู้หญิง กางเขน (นก) งา หักธนู ยาพิษ พังพอน ต้นไม้ ครุฑ ชายชรา ปากเน่า แข่งม้า เครื่องครัว มัคคุเทศก์ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย นาฬิกา แดด บ้านพัง รักคนต่างชาติ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ปลิงหลายตัว ตุ๊กแก เซรุ่ม พระพิฆเณศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมุด ถูกสวมกุญแจมือ ย่างเนื้อ โสมสวลี ป่าเขา ขวด กระโปรงเก่า พระบรมรูป ฝนตกปอยๆ ฟ้าที่สดใส พานทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM