ทำนายฝัน 'หมาคาบหม้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า หมาคาบหม้อ ให้บูชาเทวดาด้วยของกิน และ เหล้า เรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมาคาบหม้อ'

ให้บูชาเทวดาด้วยของกิน และ เหล้า เรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สละราชสมบัติ สัมผัสกรวดทราย สนามหญ้า ปลาฉลาม หุ่นยนต์ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง จับลูกเสือ ปรบมือ ขี่สัตว์ ป้อมปราการ ตกใจจนสะดุ้ง กา เสี้ยนตำเท้า มหาสมุทรมีพายุ รุ้งกินน้ำ ถุงใส่เงิน ช่างเหล็ก ย่าง ตกกองไฟ บ้านตัวเองสวยงาม ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ หมูตาย เดินลุยกองไฟ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ดาวตกจากท้องฟ้า ฆ่าศัตรู ฟักทอง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ความมั่งคั่ง พูดคุยกับคนต่างชาติ ตกต้นไม้ ปลูกกล้วย เลือดออกเต็มตัว เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง คนแฝดตัวติดกัน เงินโบราณ ทะเลาะกับคนรัก ทูต เลี้ยง กรอด้าย เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฟืน ไหว้พระ งา นั่งบนหลังนกกระเรียน ลายแทง หีบเปิดอยู่ นกอยู่ในรัง คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล มดหรือแมลง เครื่องศาสตราวุธ เห็นตัวเองในกระจก ตัวเองมีผมหงอก ข่าวลือ ปลาทอง กระซิบกับเพื่อน เลือกตั้ง พระสังฆราช ปากเหม็น ขุด ทำโรตี ทอดทิ้งครอบครัว จิ้งเหลน ผ้าห่ม ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กินโรตี จันทร์เพ็ญ ทำกับข้าว เสื่อไม้ไผ่ นุ่งผ้าใหม่ หอยที่มีเนื้อเต็ม หยก ศีรษะมีเหา พลอยหลากสีสัน โขลงช้าง หนังสือ ผักกาด ผ้าห่มหนาๆ ขนมชั้น ล้างบ้าน จน ตะกร้าพลาสติก นกยูงรำแพน คุก ตะราง กระจาด โถแป้ง น้ำตา ผ้าฝ้าย เงินหาย เห็นปีศาจกินคน เปิดร้านค้าขายสินค้า สุสาน แม่นํ้า ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถ้วยกาแฟ พายเรือตามลำพัง เสื้อครุย แร้งกินซากศพ ภรรยาตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM