ทำนายฝัน 'หมาตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมาตาย ฝันว่า หมาตาย ทำนายว่า ช่วงนี้ให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆเข้าไว้ เพราะการนอบน้อมของคุณจะทำให้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมาตาย'

ฝันว่า หมาตาย ทำนายว่า ช่วงนี้ให้คุณเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆเข้าไว้ เพราะการนอบน้อมของคุณจะทำให้มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในปัญหาที่คุณกำลังเผชิญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เจ้าสาว ถลกหนัง ล็อกประตู พระอรหันต์ วิ่ง ดาบ กระต่ายน้อย ขนนกสีดำ วิทยุ ท่าเทียบเรือ แมลงวัน แคร่หาม บิน (ตกลง) ชายชรา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นั่งอยู่ในกองขี้ ไหว้พระ ปีก นำอุจจาระกลับบ้าน ที่ฝังศพ รักภรรยาตัวเอง เม่น มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ บวม ได้ลาภ หมี ตกจากที่สูง ไฟไหม้ในท้องฟ้า แสดงละคร บันไดเลื่อน ถูกตัดใบหู ยุง สัตว์เลี้ยงตาย ม้านั่ง เครื่องร่อน จับก้อนหิน พรม บรรพบุรุษ ช่างปั้น เดินลุยกองไฟ ถูกฝังทั้งเป็น ฝุ่น ต่อสู้กับปีศาจ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง จานชาม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ปลาฉลาม คนมุงซื้อขาย โบสถ์ นกคุ่ม ฟ้าผ่า หมากรุก ถ้วยชาม ขายตู้ ขายโต๊ะ งมของในลำคลอง บ้านใหม่ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย เจ้า เงาะ ลากสัตว์ จระเข้ สงฆ์ ข้อมือหัก คนในบ้านทุบตีกัน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เดินไปตามท้องถนน ปัดกวาดฝุ่น ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ทาเล็บ ผ้าพันแผล เดินเร็วๆ ผู้ชายมีผมน้อย ห่านฟ้า อีเมล ( Email ) สถานี ถูกตะปูตำเท้า ขุด ฝังทั้งเป็น ตัวเองกลายเป็นนก หยก กระท่อมร้าง คนรับใช้ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น โลกแตก น้อยหน่า นกแร้ง กระเป๋าใส่เสื้อผ้า น้ำมัน ฝนตกหนัก คนกำลังจะตาย นั่งบนเสื่อ ตะกร้าหวาย ประหาร ขี้เกียจ ลูกอินทร์ บนบาน หม้อข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM