ทำนายฝัน 'หมาหอน'

ฝันเห็น ฝันว่า หมาหอน จะมีบริวารมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมาหอน'

จะมีบริวารมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ถาด ไหล่ หวีไม้ ดื่มน้ำฝน ดินสอ สาก พูดคุยกับเจ้านาย หิมะตกในฤดูร้อน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี กินโดนัท แป้ง โรคเรื้อน ป่า รูปภาพของเครือญาติ ลายแทง จอมปลวกกลางถนน ตีคนอื่นด้วยเชือก ทำโรตี สามีนํ้าตาตก ปฏิเสธการดื่มเหล้า ช้างตกมัน เป่าขลุ่ย ยมทูต ว่ายน้ำในมหาสมุทร นุ่งผ้าสีม่วง สวมรองเท้าใหม่ เถียงกับคน ของเล่น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ล้างหวี ศพ ขี้เถ้า ประกันตัว น้ำตก ห่าน พ่อหม้าย ลังไม้ ตกปลา ตรอกซอกซอย ทอผ้า มีดหาย ครู กินเฉาก๊วย ขี่กระบือ น้ำพุขนาดใหญ่ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ กระท่อม ตู้ไปรษณีย์ ได้รับของมีค่า พูดสนทนา เท้าขาด งูเขียว กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กระต่ายหลายตัววิ่ง ของเน่าเสีย อินทรี ประโคม หมอดูดูลายมือ งม แม่นํ้า แสง โต๊ะเขียนหนังสือ ฮิปโปโปเตมัส สุกรกลายเป็นคน กล่าวคำอำลากับใครบางคน ต่อสู้กับคนร้าย มาลัยดอกไม้ กลางคืน ทาส เพชรนิลจินดา ปริญญาบัตร ขึ้นต้นไม้ นั่งอยู่ในกองขี้ เปลหามคนเจ็บ บิณฑบาต เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง เต้นรำ โบสีดำ บัวหลวง กินเนื้อคนอื่น จับปลาตะเพียน โง่ ปลิงหลายตัว ถ่ายอุจจาระ พร้า ขนมจีน จูบคนที่อายุมากกว่า เสือกัดตัวเอง ขนสัตว์ งมของ นอนบนฟูก เดินลุยกองไฟ ขนมชั้น เจ้าเมือง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ บริโภคเนื่อสุกร ภรรยาออกจากบ้าน เดินเร็วๆ โคลน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM