ทำนายฝัน 'หมี'

ฝันเห็น ฝันว่า หมี ฝันเห็นหมี คุณจะมีคนรักใคร่เยอะ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมี'

ฝันเห็นหมี คุณจะมีคนรักใคร่เยอะ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โฆษก กินรีหรือกินนร เด็กผู้ชาย ชงชาถวายเจ้าที่ จรเข้กัด สัตว์เลี้ยง ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด แช่ง บ้านใหม่ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ กลางคืน ซี่โครงหัก ล่องแพ ความรัก ทำโรตี ขายของ งานสังสรรค์ ทะเลาะกับภรรยา กระทง ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ปีก ทำนาเกี่ยวข้าว ลูกข่าง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด นอนกรน นอนในเรือ น้ำพุขนาดใหญ่ ยิงกา ตัวเองมีชื่อเสียง กวนอิม โบดำผูกเสาบ้าน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน สูบ ย้อมผม ปะชุน ผ้าใบ จอกใส่เหล้า ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กระติกน้ำร้อน บวชพระ ผักกาด ฟาง เลี้ยงกระต่าย ฆาตกร ตะไบเหล็ก คดข้าวเย็นกิน ทำขวดแตก เด็กทารก ดีใจ หมีกัด กินผลไม้ เครื่องศาสตราวุธ ลาภ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) สกปรก พระจันทร์เดือนหงาย ย่าง โต้เถียง ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นางฟ้า นุ่งผ้าสีชมพู ยิงนก พญาอินทรี ตกทุกข์ได้ยาก กล้องถ่ายรูป เดินทางไกล เต้านม งูจงอาง ธนูหัก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กะโหลก กินหัวสุกร คราส แม่ พานเงิน แขนหัก หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ซุง เชื้อเชิญ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แชมพู หม้อ ฟังเทศน์ฟังธรรม โซ่ ประกาศข่าวการตาย กองกระดูก กระท่อมร้าง ไก่ฟ้า ตรอกซอกซอย ร่ม พระวรราชาทินัดดามาตุ ลังไม้ สายสะพาย น้ำล้นเขื่อน แข็งแรง ชายหนุ่ม ถูกต่อต่อย ท่อน้ำ ไม้เท้า นม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM