ทำนายฝัน 'หมีกัด'

ฝันเห็น ฝันว่า หมีกัด จะมีเรื่องให้คุณร้อนใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมีกัด'

จะมีเรื่องให้คุณร้อนใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สารภี เครื่องศาสตราวุธ รับประทานเครื่องเทศ กุ้ง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ปืน น้ำค้าง ความลับ กินกล้วย จอก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ แทงตัวเอง หนังสือ กอดผู้ชาย เมือง ขนมปัง ทอง ย่าง กินโดนัท กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร สูบบุหรี่ ศาล การผ่าตัด จรวดไฟ เลือดออกทางช่องคลอด ดวงแก้ว เสวียน ฉี่รดกำแพง ดวงอาทิตย์ขึ้น เหี้ย โคเข้าบ้าน แสงบนท้องฟ้า เมฆลอยนิ่ง ตะปู ปลาเงินปลาทอง ปล่องเมรุ ตักบาตร ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย เล่นน้ำสงกรานต์ ล้างหวี งาช้างวางคู่กัน เวที ธนาคาร เต้าหู้ ความร่าเริง คางคก เครื่องขยายเสียง ธารน้ำตก มังกร พวงมาลัย จมูกหาย ข้าวในนา ผิวพรรณ ยันต์ ชุดว่ายน้ำ ถูกโยนลงทะเล เหาะ พระสังฆราช เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ยุง หมอก ต่อสู้กับคนร้าย บ้านมีช่องโหว่ ถวายข้าวพระ ดอกราตรี คำนับ ถูกเปลื้องผ้า บิดามารดา ประกันตัว สำลี ดราฟต์ ลูกเต๋า เห็นคนโดนแทง ฤดูฝน นาฬิกาข้อมือ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ผักกาด ดื่มยาพิษ นกกำลังจิกกัน หน้าต่างพัง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ยักษ์ ตู้รับจดหมาย นกพิราบ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กระถางสามขา เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ขาขาด เคี้ยวดิน ภาชนะแตกร้าว กระบี่ ธงบนบ้าน ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง จับปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM