ทำนายฝัน 'หมีทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมีทำร้าย คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมีทำร้าย'

คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จำเลย ม้า สุนัขคาบหม้อ เด็ดพริกออกจากต้นพริก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผ้าสีขาว กินเนื้อคนอื่น ให้ความกรุณา หีบสมบัติ นกแขกเต้า ซื้อปลาทอง นำเที่ยว เพื่อนอยู่ห่างไกล กรรมกร อาจารย์ เดินตากแดด กลองโบราณ เข้าประตูไม่ได้ เกาหัว ผนังบ้าน ก่อกองทราย ทราย คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เตียง คนถูกฉีดยา ท้องฟ้าสดใส สถานีขนส่ง ทะเลาะกับเพื่อน เลี้ยงกระต่าย ประเจียด ฝูงคนจำนวนมาก อทิตยาทรกิติคุณ ถ่อเรือ รถยนต์ กินกล้วย คำนับ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไอศกรีม เปลื้องผ้าตัวเอง ทุ่งโล่ง แขนขาด กระดาษสีขาว วัวควาย ฆ่าโค เป็นคนผอมบาง พระวรราชาทินัดดามาตุ วิ่งออกกำลังกาย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ราหู ยิงธนู เป็นใบ้ เดินอยู่ในป่า ถุงใส่เงิน ทำน้ำหก ว่ายน้ำในมหาสมุทร ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง สงฆ์ บิดามารดา รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เที่ยวซ่อง ดัดผม ตกทุกข์ได้ยาก เจ้านาย ครอบครัว ทารกดูดนมคุณ ซื้อกระดุม ฮูก (นกฮูก) ดิน กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ตัดเล็บ ศิลปิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ถูกโจรชิงทรัพย์ ดวงตรา ตะกวดขึ้นบ้าน เงินปากผี ลำคานเสียงฉาบ ตีงู ถูกเสือกัด ตำหนัก ไฟไหม้บ้าน ถั่ว ฉีกจดหมายรัก บันไดสูง ดม ตะกร้าหวาย ของโบราณ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ โฉนดที่ดิน โคกินหญ้า ซองบุหรี่ กวาง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ วิดน้ำ คนรักนอกใจ บัตรเครดิต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM