ทำนายฝัน 'หมีทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมีทำร้าย คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมีทำร้าย'

คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำให้คนอื่นตกใจ โจรปล้นบ้าน ประแจ กิ่งก่าวิ่งไปมา ตะกร้อ ศาล นาเกลือ หมากฝรั่ง ฉีกจดหมายรัก ตรอมใจ วิ่ง คนตาย นกแร้ง เงาะ ตะไกร ทอดทิ้งลูกๆ ธารน้ำ ไผ่ แหวนหาย ฉากกั้น ตีเหล็ก ปลูกกล้วย ด้วง เด็กทารก โรงแรม รักเพื่อน ขี่สุกร พระราชวัง ทะเลที่เงียบสงบ อ่างล้างหน้า โรคร้าย สร้อยข้อมีชำรุด ปฏิกูล พระสงฆ์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ จันทร์ทรงกลด มีดเหน็บที่เอว หนอนไต่ตามร่างกาย มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฆ่าหมัด ยากจน กฐิน แชมพู งานบวช ตับไต ขี้ แต่งงานก่อนกำหนด ซ่อน จรวด อาบน้ำฝน นอนเล่นกลางหาดทราย ฟ้าแลบ กระดาษสี ถูกตัดขา โยงเรือ ฟันบนตนเองหัก เก้าอี้ ขุดดิน บริโภค ตราสัง แส้ ใต้ถุน หนู กา กระบี่ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน เขื่อนแตก เปิดเผยความลับกับเพื่อน สัปทน เป็นบ้า ผ้าพันคอ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน จุฬามณี วงล้อกำลังหมุน กระโปรงใหม่ กระจกหลากสี ป่าเขา ดู pornhub มงกุฎ สวดมนต์ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ บุคคลที่เป็นคนร้าย ข่มขืนคนอื่น ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ชกมวย จาน ขอบฟ้า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เครา คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ จักรเย็บผ้า กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) มุ้งหมอน สุริยคราส กรอบรูป ไซเรน เลิกมุ้งขึ้น นกเค้าแมวหรือนกฮูก ภรรยาหนี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM