ทำนายฝัน 'หมีทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมีทำร้าย คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมีทำร้าย'

คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เต้านม ซื้อของโบราณ กินอาหารเจ นุ่งโจงกระเบน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ข้าวติดคอ ทาเล็บ แส้ ฝาหม้อ กระดาษสี แขนหัก ผ้าแพร หิมะตกถูกตัว ชนไก่ สายสร้อย มองนํ้าตกตามลำพัง กินรีหรือกินนร เสาเรือน ถาดดอกไม้ แผนผัง ฟันโยก ทหารเข้าบ้าน ฉีกกระดาษ พริกไทย ญาติตาย กระถางสามขา ลับ เสื้อครุย หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง มงคล ตู้นิรภัย ทำนาย คนฆ่าสัตว์ เอามือตบต้นขาตัวเอง นกกระจอก คนในบ้านทุบตีกัน เครื่องบินตก ผ้าไตรจีวร ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ผึ้ง ถูกเฉือนเนื้อ ดับตะเกียง ชะลอม โคกินหญ้า เพลิง ซ่อง สนามหญ้า จราจรที่สับสนวุ่นวาย กระซิบ ส้มตำ ได้เข้าร่วมในสงคราม แต่งงาน ฮก ลก ซิ่ว หมอก เงาะป่า ตัวเองถูกฉีดยา ผู้คุมนักโทษ ฉุด ถูกฆ่า ดื่มน้ำจากแก้ว เกิดความรู้สึกผิด ทะเลที่เงียบสงบ ร่ม ถูกตัดศีรษะ ลอยกระทง ถูกมัดด้วยเชือก กินยา นกกา กินสายบัว ครัว สนามกีฬา กล้องยาสูบ ศัสตราวุธ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถุงเงิน ถุงทอง ภรรยาตาย ไข่ไก่ ลากสัตว์ เด็กพิการ เรือน เก็บองุ่นรับประทาน โฉนดที่ดิน กะปิ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก พวงมาลัยดอกไม้สด เดินอยู่ในสุสาน หนาม โทษ พระสงฆ์ ดับไฟ ยกโทษ เสื้อผ้า ถนน เทศน์ ดอกซ่อนกลิ่น ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด หญิงเปลือยกาย ปอ พญาอินทรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM