ทำนายฝัน 'หมีทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมีทำร้าย คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมีทำร้าย'

คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ห้อง แผล อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ได้ยินเสียงกระดิ่ง ไก่ออกไข่ ตุ้มหูหาย ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เกวียน หวีงา ตกหน้าผา กลัว ขุดถ่านหิน ค้นหา แกะสลักรูปปั้น กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ฆ่าควาย แจกันคู่ จาระบี พ่อหม้าย โยคี ซื้อของโบราณ บุคคลที่เป็นคนร้าย แมวสีขาว บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น มโหรี ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ตาหลายคู่ นั่งเล่น ตู้ไปรษณีย์ งูเห่า กินเนื้อคนอื่น ไว้หนวดยาว แร้ง อาวุธ ได้สวมแว่นตาดำ คนตกน้ำกำลังจะจม กัดคน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เวที เพชรรัตนราชสุดา ฤดูฝน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ธงบนเรือ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย คนเมา ถวายพระด้วยดอกบัว พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร อมตะ ปอก มดเต็มบ้านเมือง ถุงน้ำร้อน นุ่งผ้าสีม่วง พริกไทย ตุ๊กแก งู เครื่องดนตรี ซองจดหมาย ไม้ขีดไฟ บอลลูนตก ตะกร้อ ของหาย ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นกกาเหว่า ปลาทอง ลาภ กรรมกร มัจฉา เดินทางไกล หน้าต่าง ผู้หญิงตั้งครรภ์ ป่วยลงท้อง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร สวมรองเท้าใหม่ ท่องเที่ยวในสวน พระสถูป ยุง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ขนทรายเข้าวัด ผม กางเขน กระรอก บุตร นกยูง ยันต์ สกปรก ม้าสีดำ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กระจอก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ประกาศข่าวการเกิด โล่ หนาม ข่าวลือ ป่วย ผดผื่นคันขึ้นตามตัว สามง่ามสำหรับแทงปลา ภรรยาสวมเสื้อแพร บังสูรย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM