ทำนายฝัน 'หมีทำร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมีทำร้าย คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หมีทำร้าย'

คุณจะได้บุตรที่มีวาสนาดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผ้าสีขาว กระซิบกับเพื่อน ผ่าท้อง ค้างคาว ผู้หญิงตั้งครรภ์ ตัดหนวดตัวเอง เด็กทารก นํ้าพุที่พุ่งสูง เล่นฟุตบอล ศิลปิน กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผมถูกตัดให้สั้น ดวงดาว หมากัด ลมหายใจมีกลิ่นหอม จันทร์ทรงกลด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฮูก (นกฮูก) บวชภิกสุนี ต้นไม้ ลูกแก้ว ปากเจ็บ ไต่เขา ตัดผม ฮา ฟูก สวมเสื้อสีเขียว ตกทุกข์ได้ยาก ภรรยาเปลือยกาย สติ จดหมาย กกลูก ทำนบ แมลงสาบ กองดิน จับหนอน พู่กัน บริโภค เท้าขาด ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ขนมชั้นหลากสี ดวงอาทิตย์มืดมัว คันศรหรือคันธนู เดินทาง กรน ต่อสู้กับปีศาจ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด หญิงแต่งชุดสีแดง ไปยังเมืองนรก ทะเลาะกับเพื่อน ครัว หญิงแต่งชุดสีดำ กินนก ดับกองไฟ ผัดหน้า ทัพพี บุคคลที่เป็นคนร้าย ที่พึ่ง ไม้ไผ่ หมากฝรั่ง ดวงจันทร์ อยู่ในอาการเร่งรีบ เมายา ไฟไหม้ในท้องฟ้า ดื่มน้ำมะพร้าว ป่วย คนมีดวงตาสีดำ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี บ้านเก่า พนมมือ บอลลูน ช้างไล่กวด โบดำผูกเสาบ้าน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ กระท่อมในป่า เสือ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค พายเรือ มือ ไก่ชน ของขวัญ สู้กับเสือ แล้วชนะ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ โต้เถียง พรวน โบสถ์ ปรบมือ ซื้อปลาหมึก ดวงอาทิตย์ดับ ประตูกำลังถูกไฟไหม คนตาย งม ทำโรตี จาระบี เส้นด้าย ฟ้ายามเมฆครึ้ม ขายของ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ขนสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM