ทำนายฝัน 'หมู'

ฝันเห็น ฝันว่า หมู ฝันว่าเห็นหมู หรือได้จับหมู หรือเชือดหมู ทำนายว่าจะต้องเดือด ร้อนเพราะต้องโยกย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัย แต่หากฝันว่าได้รับ ประทานเนื้อหมู ทำนายว่าจะมีโชคและจะหมดเคราะห์ แต่มีทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หมู'

ฝันว่าเห็นหมู หรือได้จับหมู หรือเชือดหมู ทำนายว่าจะต้องเดือด ร้อนเพราะต้องโยกย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัย แต่หากฝันว่าได้รับ ประทานเนื้อหมู ทำนายว่าจะมีโชคและจะหมดเคราะห์ แต่มีทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก คูคลอง ปลวก จำนอง เถียงกับคน ตาลปัตร น้ำพุที่พุ่งสูง ค้าขายต่างเมือง ชายหนุ่ม มู่ลี่ ต้นกก พระพุทธเจ้า สูบ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น กระบอก ได้ยินเสียงปืน ผู้หญิงตั้งครรภ์ เปลี่ยนเสื้อผ้า ตกลงไปในบ่อ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ผู้ชายตบผู้หญิง ผู้หญิงโพกผ้า ถูกโจรชิงทรัพย์ กินอาหาร ถูกตัดมือ เครื่องดนตรี โบสถ์ ทาส ถูกมัดด้วยเชือก ระย้า มาลัย ตกใจ มีดบาด ฆาตกร ชฎา หม้อ นั่งบนเตียง เดินกะโผลกกะเผลก กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขี่หมู รางรถไฟ ทอง เห็นตากระจกสีขาว ชามแตก หญิงโสเภณี หุงข้าว กำไลข้อมือ ขุดถ่านหิน ยิงนก จับปลา ถูกจับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นุ่น ผัดหน้า ไฟ ทะเลที่เงียบสงบ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ยิงกา ตกช้าง ลักขโมย ช่วย ผ้าสีขาว นั่งบนลังไม้ ว่ายน้ำ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ แก้ว เดินอยู่ในสุสาน ซื้อปลาหมึก พานทอง ระดู แชมพู ปืน หนู ทอดสมอ ลูกเห็บ ถูกสวมกุญแจมือ งม พระสถูป คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ซองจดหมายสีขาว ทหารเข้าบ้าน ราชสีห์ น้ำหอม งานมงคล ขนมจีน กินผลมะม่วงเปรี้ยว เดินขึ้นที่สูง สามีตาย เถาวัลย์ ตกทุกข์ได้ยาก หุ่น ถั่ว ใส่บาตร นาข้าวรกร้าง ไฟไหม้ป่า ต้นไม้เหี่ยวเฉา สีแดงชาด สีฟ้า ปล่อยออกจากคุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น